Elfenbenstornet

  • Onsdag 31 Dec 2014 2014-12-31
E-post 0

Gårdagens krönika skulle ha blivit årets sista inlägg på Ledarsidorna.se men DN Ledare årets sista dag måste få en kortare kommentar. De menar att den invandringspolitiska debatten omgärdas av myter och missförstånd och gör ett försök att bringa rätsida i faktaunderlaget. Försöket är dock så illa genomarbetat att det inte skulle överleva tre minuter med en slipad Sverigedemokrat på andra sidan debattpodiet. DN:s bidrag vittnar om just det rubriken säger, många missförstånd i myternas Mecka.

Ingen av de siffror som de redovisar, från 2013, är direkt felaktig men urvalet och den grova tillyxningen ger en okunnig läsare en bild som är väsentligt långt från verkligheten och just den verklighet där vi kan börja prata om verklig samhällspåverkan och där läsare och väljare utanför Stockholms Stad i allmänhet och Marieberg – där DN-skrapan är belägen – kan känna igen sig. DN-skrapan, med utsikt över surdegsbältet, symboliserar med sin storlek det mediala elfenbenstornet. Från sin höjd ser de ut över världen och idiotförklarar med dagens ledare sig själva en gång för alla.

Ett av exemplen, sysselsättingsgraden för utlandsfödda, anger de till 65 procent men nämner inte med en rad att den dels slår kraftigt mellan grupper eller efter vilken tid. Åtta år efter ankomst är 50 procent av de nyanlända i sysselsättning och siffran för somalier är ännu lägre. Efter tio år har bara 35 procent uppnått sysselsättning i någon form. DN hjälper till med mytspridningen. De ljuger inte men det är kraftigt generaliserande beskrivningar de använder sig av vilket motverkar deras syfte.

Det är mer upplysande att ta del av vad Camilla Hofström, Ludvika kommun, sade i en intervju i DT. När hon ska presentera sina siffror, håller kommunens förtroendevalda andan. Och i bland ryggar de tillbaka.

Man vågar inte prata om det här, för då kan man bli beskylld för att vara rasist.

säger Hofström. Ludvikas siffror är inte unika för de kommuner som idag tar emot merparten av nyanlända. 41,5 miljoner kronor kommer försörjningsstödet (i vardagligt tal socialbidrag) att kosta, säger prognosen, som nu är att beteckna som säker. En förklaring är att fler människor söker stöd. En annan att de behöver mer stöd. Vissa blir utförsäkrade från försäkringskassan. De kanske har mist jobbet för att de inte kunnat jobba med samma saker längre. Vissa är ungdomar som inte har gått ut gymnasiet och därmed, i många fall, hamnar helt utanför arbetsmarknaden. Vissa har funktionshinder, fysiska eller psykiska, och hamnar utanför av den anledningen.

Det är sådana människor som aldrig skulle ha varit här för tio år sen. Nu fångas de upp av det yttersta skyddsnätet; socialbidrag.

Och. Vissa är kommunplacerade flyktingar, som varit i Sverige så länge att de inte längre har rätt till den statliga introduktionsersättningen. Den delen är känslig, även om de som kommer från andra länder även genererar pengar till staten, genom arbete, skatteintäkter och konsumtion. Men här handlar det om socialbidrag och det är ofrånkomligen en utgift för kommunen. Ludvikas flyktingmottagande har ökat, delvis på grund av anhöriginvandringen.

Det är knappt politikerna vill höra det här, men så här ser det ju ut. Vi tar emot och ska hjälpa dem, men vi kan inte tro att det inte kostar pengar, för det gör det ju.

menar Hofström.

DN förtjänar kraftig och skoningslös kritik för sitt sätt att försöka slå hål på myter kring invandringens effekter och faktiska läge. De ljuger inte men de beskriver inte världen som väljare och läsare kan relatera till i sin vardag. Invandring, oavsett slag, både berikar och påverkar vårat samhälle. Ibland positivt men även negativt. Hofström sätter siffror och ord på den senare vardagen. En vardag som idag förstärks då 13 000 fastnat i systemet och ytterligare 60 000 väntar på besked om uppehållstillstånd eller inte. Sådant är inte gratis. Passiv väntan bidrar inte heller till några stordåd i en nationalekonomisk kontext.

Den här bloggposten klockade jag och den tog mig tjugo minuter att skriva ihop. En tränad Sverigedemokrat hade gjort det på ungefär sju minuter. Hur lång tid DN:s ledarredaktion tog på sig förtäljer inte historien, det vet de endast själva. Men det finns fog för att ställa sig frågan om hur de disponerar sin arbetstid. Om det här var allt de presterade på en åttatimmarsdag så tror jag nog att Peter Wolodarski har problem på sin redaktion och familjen Bonnier bör sannolikt ha problem med juvelen i sin krona, Dagens Nyheter.

Ska vi nu upp och ta debatten med Sverigedemokraterna och spela på en faktabaserad beskrivning måste den formuleras så att väljare och läsare känner igen sig. DN:s bidrag är i det närmaste kontraproduktivt och alltför lätt att slå hål på. Då bidrar kommuntjänstemäns beskrivning av systembristerna bättre till debatten. Även om det svider i skinnet på DN:s ledarredaktion när de sitter i sitt elfenbenstorn.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se