Lång väg att vandra

  • Lördag 20 Dec 2014 2014-12-20
E-post 0

Håkan A BengtssonDagens Arena och DN i en osignerad huvudledare tar idag upp veckans huvuddebatt, migrations- och integrationspolitiken. Bengtsson på Dagens Arena hävdar cynismen präglade 2014 och att en migrationspolitisk överenskommelse borde vara möjlig innan valet i mars 2015 men tvivlar på att de politiska partiföreträdarna saknar moralisk höjd för detta. Normalt håller Dagens Arena bättre kvalitet än bland annat Aftonbladet av vänstertidskrifter men idag blir dessvärre Bengtssons ledartext symptomatisk för den okunskap som präglar debatten.

Bengtsson menar att

Det är även fråga om en cynism på ett djupare politiskt plan. Under åtta år har de borgerliga partierna stått för en generös flyktingpolitik. Vilket de ska ha heder av. Men de borgerliga partierna har också underlåtit att göra något åt dagens arbetsmarknadspolitik där kollektivavtalen kan undergrävas av företag från andra länder. Det innebär att den sociala tryggheten för företag och anställda i vissa branscher i grunden hotas.

Dessutom har vi en strukturell obalans i flyktingmottagandet. Vissa kommuner tar emot många flyktingar. Det är ofta kommuner där det finns tomma lägenheter men få jobb. Och låg skattekraft

samtidigt som han ansluter sig till Daniel Poohls uppfattning att vi går samma väg nu som Norge och Danmark går. DN menar att vi inte går den vägen men jag är inte säker på att någon av dem har rätt.

Bengtsson förtjänar kritik för sin analytiska praktvurpa. Även fast han borde vara det på spåren i de återgivna citaten så missar han kroken. Det går inte att separera migrations- och integrationspolitiken från vare sig arbetsmarknadspolitik eller synen på den allmänna välfärden. Detta är kommunicerande kärl och vi står idag, om vi inte kommer tillrätta med den efterföljande integrationen av migranter inför ett systemskifte i välfärdsåtagandet och ett paradigmskifte inom arbetsmarknadspolitiken. Det finns, med andra ord, goda skäl till att centerpartiets och miljöpartiets libertarianska syn på migration och i förlängningen arbetsmarknadspolitik inte klarar av att gå arbetarrörelsen till mötes.

När det kommer till DN:s huvudledare så kan det bli så att den blir sannspådd, att vi inte följer Danmarks debattklimat som är väsentligt mer präglat av xenofobi. Men. Det kommer kräva att vi lyfter oss och börjar ta tag i systembrister och faktiskt den tuffa debatt om vilken arbetsmarknadsmodell och välfärdsmodell som vi skall ha i Sverige. Dagens situation, med allt längre etableringstider för nyanlända på arbetsmarknaden och där vi idag har runt 13 000 som sitter på olika anläggningsboenden med permanenta uppehållstillstånd i vänta på kommunplacering är inte hållbart. När vi dessutom saknar 1 500 specialistläkare och 1 000 allmänläkare i primärvården, främst i de kommuner som tjänar som första anhalt i asylprocessen i billiga – ofta undermåliga – boenden och där de ofta bär på trauman, skador och andra okända sjukdomstillstånd sätts välfärden under stark press. Lagen om ”Vård som ej kan anstå” är tydlig i hur primärvården skall prioritera och då blir effekterna att väntetiderna för andra blir längre. Folktandvården i ett flertal kommuner är idag att beteckna som på gränsen till systemkollaps.

För att DN skall bli sannspådda så måste vi koppla debatten om migration till både arbetsmarknad- och välfärdspolitik. För vi står inför ett val under 2015, vilken modell vi skall bygga vidare på och när vi har bestämt oss för det så kommer migrationspolitiken falla ut per automatik och vi kommer då slippa ha de rent xenofobiska tendenser som präglar en del andra länders debatt.

Med detta sagt så anar jag ett visst skifte i debattklimatet och kanske kan jag förnimma förutsättningarna för en mer sansad debatt men både Bengtsson på Dagens Arena och DN visar hur långt vi har kvar tills vi når dit. Okunskapen är stor och likaså förnekelsen av att migration- och integrationspolitik är intimt förknippad med vår arbetsmarknads- och välfärdsmodell. Och att vänstern, idag representerad av Dagens Arena, ligger år efter övriga i kunskapsuppbyggnaden är dessvärre uppenbart vilket bådar illa för socialdemokratin.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se