Råttfångaren i Hameln

  • Onsdag 17 Dec 2014 2014-12-17
E-post 0

Den svenska migrationspolitiska debatten präglas av till stora delar av förvirring av begrepp samt att, i det kunskapsvakuum som råder, att andra definitioner än de gängse får fotfäste. Detta gör debatten svårhanterlig. Den blir ännu mer svårhanterlig då Sverigedemokraterna aktivt, nu senast, genom Björn Söder, till stora delar sprider vanföreställningar om i övrigt vedertagna begrepp. De lägger in egna tolkningar, jag kan inte utesluta att det är medvetet, för att få även den till delar akademiska diskursen att falla in i deras begreppsvärld. Att sedan mina egna företrädare, från statsminister och nedåt, inte förmår pulvrisera Söders vantolkningar och därmed utsagor är ett underbetyg. Det blir som det alltid blivit sedan 2002. Att så fort Sverigedemokraterna blåser i sin flöjt så dansar vi troget efter utan att lyssna på vad dom spelar. Likt i folksagan Råttfångaren i Hameln är vi så förblindade av vår avsky att vi inte i sak kan angripa dem utan dansar efter hans pipa. Och det är rätt lätt, om man tar sig tiden att läsa till exempel Benedict Andersson, den akademiska världens ledande expert på identitetsbegreppet i den kontext som idag är relevant. Stat, nation och identitet.

För att bringa någon form av rätsida i detta så, av lätt insedda skäl, bör vi föra ett längre resonemang om begrepp som stat, nationalstat, nationalitet, identitet, kultur och mycket annat som ligger som kommunicerande kärl med dels migrationspolitiken som sådan men även mellan varandra och den politiska debatten.

Nationalstat och nationalitet är ett begrepp som ofta används av främst Sverigedemokrater med sina tolkningar av de begreppen och dessa har dessvärre inte ifrågasatts av någon förutom inom den akademiska världen där många mest ryckt på axlarna åt hur dessa begrepp används i den politiska kontexten. Vad är då nation, stat och nationalstat?

Stat är kanske den enklaste att definiera. En stat är av omvärlden ett erkänt avgränsat territorium där invånarna, förutom att de delar medborgarskap, även erkänner gemensamma institutioner så som välfärdssystem, försvar, polis, rättsväsende och generell lagstiftning som civilrätten. En stat är i grunden en politisk enhet eller skapelse. Att dela språk är inte nödvändigt för att hålla ihop en stat om vi ser till Nederländerna som ett exempel Nederländerna har två likvärdiga språk, flamländska och holländska.

Nation är något mer komplicerat. Nation och nationalitet är mer mjuka begrepp som adresserar medborgarens identitet. Språk, sedvänjor och traditioner, religion och uppförandekoder samt kultur i en vidare form är centrala när vi definierar nation och nationalitet. Nation är ett geografiskt avgränsat område som domineras av en specifik kulturidentitet. Som språk, sedvänjor, bruk med mera. Religion kan, men behöver inte, vara en del av detta och inte sällan återfinns flera kulturidentiteter i flera länder. Det finns de som benämner detta nationalitet vilket är rättvisande om en viss grupp utgör tyngdpunkten i ett viss område och dominerar detta med sin numerär. Som Kurder i Kurdistan. Nationalitet är med andra ord inte samma sak som ett medborgarskap som är kopplat till själva statsbegreppet.

När Björn Söder pratar om att en jude tillhör den judiska nationen så talar han, om vi är de akademiska definitionerna trogna vilket jag anser att vi skall vara, faktiskt om de judar som bor i den judiska staten, och nationen, Israel. De judar som bor i Sverige har en judisk religiös identitet men är primärt svenskar eftersom den judiska identiteten genom århundradena, efter att judarna fördrevs från Jerusalem av romarna, kommit att fusioneras med sina värdnationer och värdstater. En rysk jude, en azkenaz, har föga gemensamt förutom att tända ljusen till sabbaten, med en västeuropeisk serfard. Ännu mindre med en amerikansk liberaliserad serfard. Om nu Björn Söder vill lära sig mer om detta kan han med viss fördel ta sig an Exodus av Paul Collier. Collier är idag professor i ekonomi vid Oxford och har tidigare varit chef för Världsbankens biståndsenhet. Han har under decennier arbetat just med migration och flyktingströmmar. Söder kommer sannolikt finna att Collier utmanar hans världsbild rätt mycket men boken är krävande och inte översatt till svenska. Än.

Inalles: Jag är rätt besviken på samtliga företrädare, oavsett parti, på riksplanet. När Söder far ut som han gör så är det ingen som lugnt och sakligt klär av vår andre vice talman på bara benen och belyser hur illa påläst han är i grunden. Hur förvirrat hans resonemang är. Det är det som faktiskt oroar sig mest och så länge dagens rätt torftiga moteld får fortgå så blir det som det blir. Vi kommer fortsätta dansa efter den pipan, hur falskt och fel den än spelar.

Det blir som Råttfångaren i Hameln.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.