Se om ditt hus

  • Tisdag 30 Dec 2014 2014-12-30
E-post 0

Att jag är kritisk till Decemberöverenskommelsen är sannolikt ingen större nyhet för någon. Överenskommelsen utmanar onekligen de bärande idéerna kring folkvald parlamentarisk demokrati och måste ses som ett direkt underkännande av i första hand Alliansen halsstarriga låsning i blockpolitik men samtidigt så är det priset som Stefan Löfven måste betala för att ha med sig Miljöpartiet i regeringen och ha lagt en alltför vänsterorienterad budget från början. Jag bedömer att sannolikheten för Socialdemokraterna att få igenom sin politik hade underlättats om de kunnat agera mer oberoende av detta parti och söka ett samarbete med delar av Alliansen. Låsningarna är med andra ord ömsesidiga och jag ger inte många kronor för värdet av någon politisk ledare i dagsläget. Barnsligt och oansvarigt.

DN tar idag upp försvaret av denna överenskommelse och väl så, även fast jag nog inte tycker mig kunna läsa in någon större entusiasm där heller. Den är problematisk och redan nu kan vi fundera på om den har några som helst förutsättningar att överleva våren.

Överenskommelsen bygger på att omvärlden inte förändras i någon större omfattning men då vi inte kommer kunna förhålla oss neutrala till krig och ekonomisk oro i vår omvärld så kommer överenskommelsen sättas under stor press redan från första dagen.

Grekland, EU och Eurons sorgebarn, går till nyval av samma skäl som vi hade planer på. De får inte ihop parlamentet och jag kan själv inte utesluta att Gyllene Gryning alternativt den extrema vänstern kommer skörda framgångar. Hur det sedan kommer påverka Greklands ekonomiska sanering är oklart men det kommer påverka den europeiska sammanhållningen samt ekonomin och därmed oss. I Sverige finns som bekant olika åsikter om hur vi ska hantera detta. Åsikter som i sig påverkar våra ekonomiska förutsättningar, åtaganden samt relationer med omvärlden. Så här långt har Stefan Löfven varit tvungen att föra en Allianspolitik i EU då han har att rätta sig efter EU-nämndens beslut och skulle den grekiska situationen urarta så kommer vi se hur Stefan Löfvens första 107 dagar som statsminister, som präglats av rörighet, få ytterligare dagar framför sig med ytterligare röra. EU-politiken omfattas inte av Decemberöverenskommelsen men kommer innebära budgetpåverkan. Här blir den överenskommelsens relevans prövad och jag ser inte ljust på resultatet.

Om nu oroligheterna i vår omvärld kommer innebära ytterligare migrant- och flyktingströmmar med därtill hörande kostnader så kommer regeringen tvingas hantera detta med. Utan att Alliansen har något att säga till om trots att det nu finns tecken på omprövning av den migrationspolitiska överenskommelse som Miljöpartiet pressat fram. Magdalena Andersson kan i det fallet se sin vardag fylld av rutinuppgifter som att krama fram ytterligare miljarder till främst Migrationsverket. När Migrationsverket i höstas behövde 48 Miljarder kronor till för innevarande mandatperiod ryckte hon sorglöst på axlarna och sade att det är sådant som finansen gör varje vecka. Vi får se hur det blir med den sorglösheten eftersom de följande länkarna i kedjan, det vill säga kommunerna och arbetsförmedlingen, även de kommer behöva resurstillskott om än med viss fördröjning. Arbetsförmedlingen har redan nu varnat för att de inte uppfyller sitt uppdrag när det gäller arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända.

Decemberöverenskommelsen är dessutom ur ett avtalsperspektiv helt värdelös. Att det är amatörer, som aldrig sysslat med avtal i någon form, som ligger bakom texten blir uppenbart då överenskommelsen brister kraftigt i det som är elementa i all avtalshantering. Det är bara att hoppas att de aldrig får chansen i näringslivet eller någon roll där de skall ansvara för andras ekonomi.

Dels så är den otydlig i vad parterna får göra och inte får göra men kanske allvarligast är att det inte finns några mekanismer för förtida terminering och inte en enda rad om konfliktlösning och tolkningsföreträde. Stefan Löfven, förhandlingsmästarnas mästare, borde om inte annat vara fullt medveten om dessa brister och är han det inte så måste jag ställa mig frågan vad han sysslade med på IF Metall i alla år. Mellan arbetsmarknadens parter är denna typ av mekanismer i avtal nödvändiga. Mekanismer som finns inbyggda i alla komplexa avtal med kvalitet. Decemberöverenskommelsen är inte i närheten av ord som ”kvalitet” som avtalstext betraktat utan ett hafsverk presterat av personer utan kompetens.

Decemberöverenskommelsen är demokratiskt tveksam och är så illa uppbyggd att de konflikter som kommer komma som följd av den låga kvaliteten i dess utformning kraftigt kommer skada både Alliansen men framför allt Socialdemokraterna. Det handlag som våra politiska företrädare nu visar upp är så pass illa att min nattsömn blivit orolig. Varför? Demokratiska grundvärden är rubbade och med den last jag ser på vår välfärd ute i landet ser jag även hur andra krafter nu mobiliserar i protest mot en stat och en politisk ledning som inte vare sig lyssnar eller tar dessa personers oro för framtiden på allvar.

Intrycket att de inblandade främst sett om sitt eget hus går inte att vifta bort längre. Och vad är det då som säger att inte vi andra, längst ner i samhället, ska börja se om vårt hus? Våra företrädare tycks inte vara så intresserade längre.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se