Tandlösa panikreaktioner

  • Torsdag 18 Dec 2014 2014-12-18
E-post 0

Göran Hägglund, KD, spelar idag ut några förslag med bäring på migrationsområdet. Han vill bland annat se att endast tillfälliga uppehållstillstånd ges i ett första läge, sänkta bidrag samt skattelättnader för de som etableras på arbetsmarknaden inom fem år. Han gör det på DN Debatt. Förslagen är inte ointressanta att debattera alls och ett tecken som tyder på att vi börjar närma oss ett normalare tonläge i debatten.

Två av förslagen hänger ihop med varandra, skattelättnaderna samt att det skall bli lättare för de i arbete att få permanent uppehållstillstånd men är samtidigt ett led i en allmänborgerlig syn på svensk arbetsmarknad. Det öppnar för en låglönesektor och ett nytt trasproletariat vilket är något jag varnat för tidigare, för ett år sedan. Det är inte en önskvärd utveckling men å andra sidan kanske vi inte längre har några egentliga val – att det är denna väg som är den enda framkomliga.

Göran Hägglund gör det som de övriga partiledarna borde gjort för ett år sedan och det kommer bli intressant att se vad som nu följer från de andra. Jag hyser dock inte speciellt stora förhoppningar på att Stefan Löfven ser vad som sker i debatten nu, hans uttalande från gårdagen att han inte förstod vad som låg bakom Sverigedemokraternas siffror eftersom det är de som ställt till det i svensk politik tyder på att Löfven omger sig med en rätt kompakt mur av förnekelse. Migrationsområdet är snart lika stort som jobben i svensk väljarkår och antingen är karln urbota korkad och totalt obildbar eller så selekterar hans stab noga ut vilken information han skall få ta del av. Få ministrar läser faktiskt tidningarna själva utan överlåter till pressfolket att göra selekteringen. Det kan låta märkligt men så fungerar det och jag har sett det på nära håll de år jag jobbade med personskydd. Jag tror därmed inte Löfven är korkad, han är nog bara offer för en Bommersviksskolad nyhets- och analysselektering som styrs av andra och som han själv inte drillat tillräckligt hårt.

Men åter artikeln. Jag själv har ett antal förslag, ett tjugotal, på lager när debattklimatet är moget och det finns i de förslagen inte så mycket dramatik. De bygger på att vi tillämpar regelverket som det är tänkt att tillämpas. Det räcker långt. För att ta ett exempel så undantas idag 95 procent av anhöriginvandrare från kravet på egenförsörjning vilket gjort lagen helt onödig. Om vi istället börjar tillämpa den som huvudalternativ kommer vi se rätt omedelbara effekter redan efter någon månad.

Det finns dock en annan sida av detta nu. Åter Paul Collier och hans bok Exodus som jag hänvisat till tidigare. Jag håller Collier högt då han från sitt tidigare liv skaffat sig en expertis som ingen annan. Han varnar för den situation som vi nu ser växa fram i ett helt kapitel. Vad som sker när en värdstat börjar inse att resurserna i ett välfärdssystem inte räcker till. Då ser vi förslag som präglas av panik och inte får någon egentlig effekt förrän långt senare. Bland Hägglunds utspel finns fler tecken på att den svenska debatten hamnat i just detta panikläge som inte är vare sig effektiv eller rätt avvägd. Den svenska lagstiftningen har idag möjligheter att ge oss förutsättningarna för en mer kontrollerad reaktion vilket Hägglund missar. Jag var inne på anhörigförsörjningen som ett exempel, ett annat är en obligatorisk läkarundersökning med åldersbestämning redan från början samt att det åligger den asylsökande, likt i Finland, att styrka sin identitet inom nittio dagar med handlingar som klarar en minutiös granskning. De förslagen räcker rätt långt har jag kommit fram till. Det enda jag kan hålla med om rakt av är förslaget om ”säkra” länder. Marocko är ett exempel på ett sådant land där vi tar emot många men endast beviljar någon procentenhet asyl. De övriga tycks, utan större protester eller ens överklaganden, resa vidare eller hem igen. Det snabbspår som Hägglund lanserar samt att bara ge tillfälliga uppehållstillstånd initialt kan vara värt att titta närmare på.

Intressant artikel som sagt och det skall bli intressant att följa hur debatten utvecklas men likt Collier så vill jag varna för att vi nu hamnat i en paniksituation där förslagen inte alls hänger ihop eller ens ger de efterfrågade effekterna på tillräckligt kort tid. Jag bedömer faktiskt att vi nu hamnat i den situation Collier varnat för. Och är det så, då kommer vi se hur exakt de krafter som vi inte vill se växa ytterligare tvärtom kommer få ytterligare fart i väljaropinionen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.