Den intellektuelle pygmén

  • Lördag 31 Jan 2015 2015-01-31
E-post 0

Karin Pettersson, Aftonbladet, skriver idag med arbetarrörelsens röst en fullständigt makalös text. Hon erkänner öppet att hon saknar Anders Borgs syn på migration i debatten. Och menar i sin slutkläm att

…. den offentliga debatten om invandring i allt större utsträckning förs mellan intellektuella pygméer och lata opportunister.

Låt oss titta lite närmare på detta uttalande och var vi står. Pettersson kan nämligen omöjligen vara felciterad. Hon har skrivit hela texten själv. Nu, om inte förr, blir det dessvärre rätt klart för oss vem som är intellektuell pygmé och lat opportunist och på vems sida som Aftonbladet står på. Aftonbladet ägs till nio procent av LO för att kunna driva en vänsterorienterad ledarsida med fokus på just arbetarrörelsens villkor och framtid. Ska jag vara lite elak så kan jag dessutom konstatera att Pettersson använder sig av ordet “pygmé” i ett nedsättande sammanhang vilket borde leda till reaktioner hos de folkslag i Afrika och Asien som faller in under det begreppet. I dessa folkslag övertiger männens längd aldrig 155 centimeter. Petterssons språkbruk förvånar med andra ord. Hon rasifierar själv migrationsdebatten i en oönskad riktning med ett rätt trist övergrepp på en minoritetsgrupp i syfte att förminska.

Den europé som kanske driver debatten hårdast är professor Paul Collier, professor i nationalekonomi vid Oxfords universitet och tidigare direktör vid Världsbanken med ansvar för migrationsproblematiken. Med det CV:t och de akademiska meriter Collier har så torde det vara ställt utom allt rimligt tvivel att någon pygmé är han inte. Vid sidan av honom, och hans mer skönlitterära beskrivning av migrationspolitiken utmaningar, kommer den samlade intelligentian vid Aftonbladets ledarredaktion på sin höjd upp i en myras höjd. I den svenska kontexten har vi samhällsdebattörer som den kurdisk-svenske docenten i nationalekonomi, Tino Sanandaji, som även han landar många av Colliers slutsatser.

Collier pekar på samma utmaningar som finns i Sverige men i en europeisk kontext när han lyfter fram såväl Storbritannien, Frankrike som Tyskland. Alla lika, men ändå olika. En problematiseringsgrad som imponerar. Collier naglar dessutom fast, med fakta som grund, exakt motsatt slutsats mot vad Karin Petterson kommit fram till vilket även simuleringar vid nationalekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet kommit fram till. All invandring, sett till totalen per år, är en kostnad för samhället, endast en minoritet, mellan 10 och 30 procent, har en sådan kompetensprofil att de bidrar till tillväxten under sin levnad. Annars skulle vi inte behöva ta 48 MDR SEK från biståndsbudgeten för att täcka bara den första tidens kostnader för mottagandet av migranter. Jag delar för övrigt Colliers syn, att migration skall – om vi ser till lönsamhetsperspektivet – ses på mellan tre till fyra generationers sikt. Då kan vi börja tala i de termer som Pettersson gör gällande som sanning men även där har vi en rad med parametrar att ta hänsyn till vilka dessutom är vidimerade i internationellt erkänd forskning som Collier löpande redogör för. Närheten i kultur, språk, mottagandet, diasporornas syn på sig själva är bara några perspektiv. I detta har Collier kunnat konstatera att fortsatt identitetspolitik är skadlig för integrationen och pekar där på de tyska erfarenheterna. En akademisk och vetenskapligt belagd slutsats som hamnar så långt man kan hamna från Aftonbladets ledarsidas praktik och tankegods.

Professor Hans Rosling, även han sannolikt i kategorin intellektuell pygmé, pekar på vilken effekt den omprioriteringen nu får i vaccinationen av barn i utvecklingsländer. Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet och nyss hemkommen från kampen mot ebola. Den dras nu ner vilket gör att barn numera dör. Fattiga barn. Så fattiga att en flykt till det rika Sverige inte ens är en dröm. Drömmen att få uppleva vuxen ålder blir mindre då Sverige prioriterar om sin statsbudget. Karin Pettersson tar inte in den typen av perspektiv då det sannolikt i hennes värld är opportunistiskt och att vara en intellektuell pygmé.

I Sverige har vi numera hamnat i en situation där effekterna numera är märkbara. Med 50 procent av de nyanlända etablerade på arbetsmarknaden efter först åtta år (ett intellektuellt pygméaktigt konstaterande) så har även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson nu börjat ompositionera regeringen. Det kommer inte att gå att försvara LAS, en av arbetarrrörelsens största triumfer (även det ett intellektuellt pygméaktigt konstaterande) utan har kommunicerat att det kan behövas en omförhandling för att sänka trösklarna för nyanlända. En politik som ministern är till nöd tvungen, att börja skära i arbetarrörelsens största triumf efter strejkrätten, pensionerna och den reglerade arbetstiden.

Karin Pettersson, och hela Aftonbladets ledarredaktion, uppvisar fler och fler tecken på stress för närvarande. En dag kommer det gå upp för dem – med den utveckling av  modulbyggda kåkstäder och försämringar på arbetsmarknaden som kommer komma under denna mandatperiod – att de spelat på i grunden libertarianer som Anders Borgs planhanlva. Pettersson för idag de facto en opinionsbildning som syftar till att i förlängningen göra sig av med arbetarrörelsens triumfer. Det kommer inte bli nationalekonomiskt försvarbart att vidmakthålla en generös välfärd för alla om vi skall ha så pass många i utanförskap och hela tiden fylla på med nya som det tar på tok för lång tid att få in i produktionen.

Det tydligaste tecknet på den press och stress som nu ökar dag för dag på Aftonbladets Ledarredaktion är Petterssons användande av nedsättande invektiv på oliktänkande som intellektuella pygméer. En rätt känd stressreaktion när den egna världsbilden krackelerar. Att hon själv, och hennes redaktion, skulle kunna haft fel sedan 2010 är något som inte kan föresväva henne. Men det kanske håller på gå upp för henne.

Vem vet?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.