En anka

  • Onsdag 7 Jan 2015 2015-01-07
E-post 0

Dagens nyhet på SvD.se, att regeringen stod i begrepp att godkänna alternativa läkemedel i klump utan egentlig prövning, visade sig vara en anka. Journalisten hade vantolkat de han intervjuat på Socialdepartementet och sanningen visar sig vara något helt annat. Han har nu editerat artikeln i efterhand men skadan är redan skedd. Det vore renhårigare av honom att göra en helt ny i grunden då han från början tydligen totalt missförstått det mesta.

Idag får främst Vidar-kliniken, antroposofernas egen klinik i Järna söder om Stockholm, dispens för sina läkemedel ett år i taget. Detta är en i längden ohållbar situation som är långt ifrån rättssäker. Ett undantag finns förvissa läkemedel, till exempel läkemedlet Iscador, som sätts in som komplement på svårt sjuka cancerpatienter. Detta läkemedel har godkänts då det är ett extrakt från mistlar som i varje fall – vilket är väldokumenterat – inte gjort patienten sämre. Alternativa läkemedel, som förskrivs, har i regel detta förbehåll.

Dagens Medicin har beskrivit sakläget mer i detalj hur beredningen ligger till för dessa läkemedel framgent:

– Jag vill bara betona att det som sjukvårdsministern är positiv till är att vi flyttar oss från det som gäller nu. Den svenska regeringen har i över 20 års tid gett de här preparaten årliga specialtillstånd, det är inte en hållbar lösning. Framtiden för de antroposofiska läkemedlen bereds nu på socialdepartementet.

säger Helena Paues, socialministerns presskontakt, till Dagens Medicin. Paues har svårt att ge ett svar på frågan om utredningen också kan mynna ut i att de totalstoppas.

När jag själv var i kontakt med Socialdepartementet samt med sakkunniga riksdagsledamöter i Socialutskottet så utkristalliseras fyra alternativ. Oavsett vilket huvudalternativ som väljs så innebär inget av alternativen att antroposofiska läkemedel skulle godkännas av Läkemedelsverket i ”klump” utan vidimerade godkända tester. Varje läkemedel kommer, om regeringen kommer gå på godkännandelinjen, vara tvunget att ansökas och prövas individuellt med därtill hörande kostnader för den som söker. Ett godkännande gäller då tills vidare och inte som dagens ordning, från år till år.

Det var en anka, ett exempel på dålig journalistik från SvD idag. Men jag är rätt nöjd nu. Alla läkemedel och all behandling skall, om den skall användas i svensk vård eller göras tillgängliga som läkemedel på apotek, gå igenom den svenska läkemedelsprövningen. Utan undantag. Oavsett om det är örtdekokter eller något som kokats ihop med hjälp av leksakslådan “den lille hobbykemisten”. Den svenska vården kommer fortsätta att vila på en strikt vetenskaplig grund med höga krav på patientsäkerhet. Om detta har jag idag fått försäkringar från den politiska nivån och nöjer mig därmed med detta.

En anka är en anka. Och skall behandlas så.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.