Flyktinglägret

  • Söndag 25 Jan 2015 2015-01-25
E-post 0

Anna Dahlberg, Expressen, skriver idag en fullständigt lysande ledartext som till fullo fångar situationen i Södertälje. Trångboddheten och att normen blir bidragstagande istället för arbete. Södertälje har blivit det närmaste surdegstalibanerna på Södermalm kommer hur svensk migrationspolitik ser ut idag. Sanningen är den att efter att Miljöpartiet gjorde upp med Alliansen och att nu Socialdemokraterna lagt sig platta för densamma att vi har idag ingen migrationspolitik. Vi har inte heller någon minister med det som särskilt ansvar utan ”frågan” delas mellan Morgan Johansson och Ylva Johanson. Delat ansvar brukar bli ingens ansvar. Erfarenheterna pekar entydigt i den riktningen för alla som har någon som helst ledarerfarenhet.

Dahlberg pekar på trångboddheten och det finns skäl att utveckla denna något. Trångboddheten är en sak, en flerfamiljsfastighet som kanske har 12 trerumslägenheter för 3-4 personer vardera skulle kanske kunna bära att en lägenhet härbärgerar 12 personer. Under en kortare tid. Men vad tror ni händer med ventilationssystem, vattenförsörjning och avlopp i en sådan fastighet som istället för ha kanske 40 boende helt plötsligt härbärgerar 140? I flera år? Vad tror ni händer med ventilationen då? Vad tror ni händer med huset? Vad tror ni händer med de som bor i huset? Alla blir sjuka eftersom ventilationen klappar ihop. Mögelsporer och annat kan frodas i de miljöerna och människorna utvecklar olika typer av sjukdomar. Fler politiska förslag har lett oss till denna punkt, den så kallade EBO-reformen är en av dessa. Att nyanlända ges möjlighet att få bidrag – 70 kronor per dag – till att ordna eget boende. 70 kronor per dag, eller 2 100 kronor i månaden, begriper nog vem som helst leder till trångboddhet.

 I DN i veckan lanserade Kristdemokraternas Göran Hägglund något av sitt partis tankar kring detta. Slopat EBO-bidrag, alla nyanlända skall bo i Migrationsverkets anläggingar. Ett utspel av panikkaraktär. Vars konsekvenser Hägglund knappast kan ha tänkt igenom alls. Dels har EBO-reformen visat sig korta etableringstiderna på arbetsmarknaden. Inte för att de överhuvutaget är i närheten av en acceptabel nivå men den är kortare för EBO-boende än för de som bor på anläggningar. Hur ser det då ut idag, den 25 januari 2015?

Vi har idag

  • 79387 boende i Migrationsverkets motttagningssystem,
  • Av dessa har 12 460 erhållit PUT, Permanent Uppehållstillstånd. Och står i kö till kommunplacering för att börja resan mot boende och arbete.
  • 52674 av dessa bor i ABO.
    24179 i EBO samt 2534 i ”Övrigt boende”. Exempel på “övrigt boende” är familjehemsplacerade barn, vistelse på sjukhus m.fl.
  • Ungefär ett av tre asylärenden avvisas av dessa samtidigt som systemet fylls på. Under vecka 3 sökte totalt 1 113 personer asyl i Sverige, en minskning med 151 personer jämfört med veckan innan. De fem största grupperna utgör 58 % av dessa. De fem största grupperna är frånSyrien, Eritrea, Statslösa, Somalia och Afghanistan. Prognosen för helåret ligger dock fast, Migrationsverket pekar på runt 80 000 nyanlända asylsökande under 2015.

Vem som helst med någon matematisk utbildning som överstiger förskoleklass begriper sannolikt att med dagens bostadsbrist, det saknas 229 000 lägenheter, så är detta ett havererat system. Trångboddhet ger dålig hälsa och förstör de hus som ändå finns. Samtidigt med en skriande bostadsbrist redan i dagsläget så har vi inte ens tak över huvudet för de som kommer. Lägg där till att Göran Hägglund vill slopa Migrationsverkets ”ventil” i form av EBO. Migrationsverket måste idag skaka fram 800 nya sängplatser per vecka om relationen EBO – ABO håller långsiktigt. Systemet har kollapsat nu. Och i detta ger Hägglund uttryck för att slopa det lilla som fungerar.

Att panikläget nu slagit till, i enlighet med Paul Colliers profetior och erfarenheter, är uppenbart. Göran Hägglunds förslag parat med Migrationsverkets vardag leder oss bara i en riktning om vi skall kunna hantera dagens flöden av flyktingar, asylsökande och migranter. Som alla tar med sig trauman och olösta konflikter sinsemellan.  Flyktinglägret. Det storskaliga flyktinglägret. Tänk tanken om vad som händer när två rivaliserande klaner eller religiösa inriktningar hamnar på samma trånga yta i ett läger.

Kanske är det den lösningen som till slut blir den enda genomförbara. Stora flyktingläger i ankomstkommunerna. Sigtuna, Malmö, Mölndal och Solna skulle slå upp tält- eller barackläger på de öppna ytor som finns. Kanske är det enklast så, men helt klart är att det är den enda logiska konsekvensen av Kristdemokraternas förslag. Boendet för nyanlända har havererat på bred front nu. Flyktinglägerkonceptet har dessutom en annan så kallad ”fördel” om det hägnas in. Möjligheterna för en nyanländ att ”försvinna” minimeras samt att asylprocessen kan forceras. Alla på ett ställe, inklusive identitetsexperter, läkare, jurister och tolkar borgar för vissa tidsvinster. Men frågan är om vi vill hamna där. Om vi inser vidden av detta. Bilderna jag får upp i huvudet får nackhåret att resa på sig. Industriell selektering. Arbetsföra och de med reella skyddsbehov till höger, övriga till vänster. Fortare, fortare. Raus! Raus!

Nackhåret reser sig.

Jag är inte säker på att Göran Hägglund har riktigt förstått vidden av sina reformförslag. Men en sak är säker. Systemet har kollapsat nu och antalet valmöjligheter vi har är i praktiken begränsade till en.
Flyktinglägret.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se