“Han är ju neger”

  • Lördag 24 Jan 2015 2015-01-24
E-post 0

Något skaver i såväl Alliansregeringens som den nuvarande regeringens uppbyggnad av den nationelle samordnarens kansli. Eller skaver, det ser dessvärre ut som om kompetensuppbyggnaden blir ett resultat av decenniers aktiva förnekelse av vad rasism och antisemitism är. Är en antisemit eller rasist en snaggad man i bruna ridkläder, svarta ridstövlar som beskriver hur högt hans hund kan hoppa varje gång han hälsar? Eller är rasisten en rakad, tungt tatuerad, ung man i bombarjacka och kängor? Är han eller hon en vit äldre konservativ?

 

Eller är han något annat?

Såväl Edward Nordén som Mohamed Omar skriver var för sig relevanta insändare i Dagens Samhälle. Nordén menar att

I takt med att fler terrordåd utförs och rapporter om makabra övergrepp översköljer oss bör den debatt som nu påbörjats om terrorism fördjupas. Insatserna för att stoppa rekryteringen till dessa grupper har varit misslyckade och en helhetsstrategi för att möta problemet saknas. Förslag mot terrorism får inte längre avfärdas som fobiska.

Omar kompletterar med att

Företrädare för islamiska organisationer i Sverige har försökt flytta fokus från terrorattacken i Paris till islamofobiska hatbrott i Europa och Sverige. Men varför är de så tysta om de attacker som sker mot muslimer i islams namn? Muslimer har faktiskt större frihet att utöva sin religion i väst än i något muslimskt land.

Lägger vi ihop dessa, samtidigt som vi kan konstatera att det tankegods som förenar den extrema högern och de mest extrema islamisterna är den rasbiologiska övertygelsen så blir det uppenbart att den nationelle samordnarens rekrytering och rådgivare är helt irrelevanta för att möta dagens situation. Jag brukar kalla detta för internrasismen i gruppen utlandsfödda med rötter i MENA. Samlingsbegreppet för det geografiska område, Mellanöstern och Nordafrika, som sträcker sig från Marocko i väster till Afghanistan /Pakistan i öster avgränsat med Turkiet i norr och Sahara i söder.

Att det finns en intern hackordning är allmänt känt för de som jobbat längre tid med frågorna. Och om det är någon som behöver en snabbkurs i ämnet kan några dagars studietjänsgöring på valfritt Anläggningsboende i Migrationsverkets regi. Upphandlat av extern eller inte spelar mindre roll. Där blir det uppenbart för de som har ögon att se med hur utbredd rasismen är mellan de olika grupperna. Rasism som inte nödvändigtvis följer de religiösa gränserna. Språk, klan och hudfärg är minst lika viktigt. Turkar och perser (iranier) befinner sig på samma nivå som svin och hundar om du lyssnar på en muslim från islams kärnområde – den arabiska halvön. Ännu längre ner på stegen hittar vi muslimer från Nordafrika, framför allt de från Somalia, Eritrea eller Etiopien.

”Jag kan inte dela toalett med honom. Han är ju neger”

är något du med stor sannolikhet kommer få höra på valfri flyktingförläggning från en nyss anländ trots att förläggningen kanske helt hyser endast sunnimuslimer från närliggande lagskolor (Korantolkningar). Saudiarabien och Somalia tillämpar i praktiken samma lagskola – den hanbalitiska – men en saudisk imams utlåtande om en somalisk böneutropare lämpar sig inte i tryck i Sverige om du inte vill bli fälld för hets mot folkgrupp. Och om du tror att detta är unikt för islam så är även det fel. Inom judendomen finns samma mekanismer, en jude från Ryssland står lågt i rang men ännu längre ner står de få afrikanska judar som på senare år flytt till Israel. En mycket liten och extremt utsatt grupp. Samma sak där

”Jag kan inte jobba med honom. Han är ju neger”

Svarta judar har i en del kretsar lägre status i den judiska kontexten än arabiska muslimer. Och då har vi inte ens närmat oss hur en del muslimska grupper ser på nordeuropeiska kristna. De unga kvinnor som får höra “svennehora” är inte ett försumbart antal. Tvärtom.

Rasism. Antisemitismens äldre broder. 1 000 – åriga konflikter som inte upphör då de som flyr för sina liv passerar den svenska gränsen och som, vilket vi måste vara på det klara med, påverkat och påverkar vår migrationspolitik. Vi får inte blunda för det vilket dessvärre regeringens viktigaste inspiratörer, Henrik Arnstad och Stiftelsen EXPO, gjort. Genom att lura i våra politiska ledare att all rasism och all antisemitism har bruna uniformer eller bombarjackor så har vi tappat två decenniers kompetens. Kompetens som vi snabbt måste ta igen och där har jag en del tveksamheter kring Mona Sahlins insikt och kompetens.

Hur hanterar vi det nu? Tja, antingen är vi okej med rasism – den som migranter och flyktingar tar med sig men då även den som finns i extrema högerkretsar. Vi kan inte blunda för bara den ena. Eller så är vi inte okej med rasism och då gör vi detta mer än kristallklart för alla, även de som av olika skäl söker sig till Sverige. De skall redan första dagen på svensk mark i asyl- eller migrantprocessen få detta fullständigt klart för sig. Och det vet vi vid det här laget, att rasism, antisemitism och extrema religiösa vanföreställningar är det extrema våldets ursprung. Sverige skall vara en trygg och säker hamn för de som flytt för sina liv, inte en tummelplats för fortsatt konflikt. Oavsett vad. Även inom de grupper som kommer hit, ingen ska komma undan. Börjar vi där så vi slipper kanske våra barn eller barnbarn höra

”Han är ju neger”. Och inte heller “Svennehora” när våra döttrar eller barnbarn rör sig i svenska städer.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.