Högt över molnen

  • Fredag 30 Jan 2015 2015-01-30
E-post 0

I år väntas runt 95 000 människor söka asyl i Sverige. För att kommuner ska kunna hantera mottagandet på ett värdigt sätt krävs förändringar. I dag när Centerpartiets kommundagar inleds presenterar Annie Lööf, partiledar, och Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson, fyra nya förslag för förändringar i flyktingmottagandet. Förslagen får stöd nu på morgonen av Anders Lindberg, Aftonbladet som tycker dels förslagen är bra och sedan inte tycker att det är något som helst problem att folk vill flytta till Sverige.

Skärmavbild 2015-01-30 kl. 07.18.33
I det sistnämnda kan jag hålla med Lindberg, att det är ju positivt, men likt Lööf så flyger han högt över molnen, lika högt som när Fredrik Reinfeldt. Vid en snabbgranskning av förslagen så blir det uppenbart att det finns blottor. Lööf spelar med pengar och makt hon inte har. Förslagen är följande, med mina korta kommentarer:

Ge full ekonomisk kompensation till kommunerna.

Kommer kräva omfattande prioriteringar av statsbudgeten samt en diskussion om vad full ekonomisk kompensation innebär. Idag upphör etableringsbidraget för kommunplacerade efter två år och har inte den kommunplacerade kommit ut på arbetsmarknaden efter den tiden så rullas ansvaret över på den enskilda kommunen och resulterar i försörjningsstöd som finansieras med kommunala skattemedel. Med dagens långa etableringstider på arbetsmarknaden för nyanlända, åtta år, så finns det här fog för en bredare debatt om statens respektive kommunens ansvar.

Krav på tidig samverkan från Migrationsverket.

Ett bra förslag i grunden. Migrationsverket kan inte fortsätta stjälpa ut nyss anlända i kommuner utan förvarning eller lokalt godkännande.

Inför första boende-garanti vid kommunmottagandet.

Både ja och nej. Den stora vinsten är det egna boendet. Undersökningar har visat att etableringstiden blir kortare (fortfarande oacceptabelt långa) men samtidigt så finns idag inte de lägenheter som krävs. Med en brist på 229 000 lägenheter idag och en ännu större relativ brist i de regioner som visar tillväxt, och därmed har de bästa förutsättningarna för etablering, är behovet ännu större. Lööf spelar med kort som inte finns.

Reformera beräkningsgrunden för läns- och kommuntal.

Är det verkligen rimligt att staten skall bestämma över hur mycket kommunerna skall ta emot i form av nyanlända så är vi inne på en väg där det kommunala självstyret är en schimär. Lööf utmanar detta självstyre vilket är en mycket farlig väg att gå. EU- och rikspolitiker skall inte, i min värld, utmana detta självstyre varför centerpartiets liberala historia nu måste anses vara historia. De vill numera ha en starkare centralmakt, något annat är inte logiskt.

Ännu har vare sig Centerpartiet eller någon annan gjort en genomgripande systemanalys. Dagens stora ankomstkommuner och regioner har idag inte längre kapacitet för fler nyanlända i allmänhet eller kommunplacerade i synnerhet. Kommun efter kommun säger nu stopp för kommunplaceringar på grund av bostads- eller arbetsbrist. I Filipstad kan inte nyanlända barn garanteras skolplats, i några kommuner i Kronobergs län räcker inte reningsverken till i vissa kommundelar då Anläggningsboenden i form av semesterbyar används året runt med en beläggning som ligger avsevärt högre än vad den sanitära infrastrukturen är anpassad för. I Hultsfred är väntetiden på en tandläkartid, om den ej är akut, mer än ett år eftersom Migrationsverket stjälpt ut nyanlända i tillfälliga boenden i volymer som inte kunnat beräknas för. Med lagen om ”Vård som ej kan anstå” får inte primär- eller tandvård neka vård utan måste i praktiken prioritera nyanlända före fast boende.

Såväl Annie Lööf som Anders Lindberg spelar med pengar de inte har varför det förment lösningsfokuserade argumentet faller pladask. Det värsta är att det kommer de komma undan med detta. Ingen av dem kommer någonsin behöva ta ett personligt ansvar om vi fortsatt går den väg vi går med ökande volymer och att vi inte tillför några resurser. Och de av mina partikamrater som ”hissade” Morgan Johanssons försök att få EU att lätta på plånboken blir nog rätt långa i ansiktet. EU har medel reserverade. För repatriering samt framför allt för Greklands och Italiens skull. Att vi skulle få ta del av de fonderna är inte sannolikt vilket är lätt att inse om vi läser villkoren.

Volymfrågan, och därmed prioriteringarna, måste upp på bordet. Det centerpartiet spelar med förutsätter en radikal omprioritering av statsbudgeten samt en intervention i det kommunala självstyret, det skall vi ha klart för oss. En intervention som har väldigt lite med centerpartiets traditionellt starka lokalpolitik och mycket liberala framtoning att göra. Lööfs förslag ligger närmare Leonid Bresznjevs centralstyrda femårsplaner i dåvarande Sovjetunionen. Går vi ändock den vägen, genom intervention i det lokala självstyret, så måste kommunernas ekonomier villkorslöst hållas skadefria. Ni inser säkert vad det kommer innebära på sikt i statskassan med de etableringstider vi har idag på bland annat arbetsmarknaden för att inte tala om bostadsbristen.

Lööf flyger högt över molnen. Pengar är inget problem, bostäder inget problem, primärvård inget problem, den ekonomiska situationen i dagens kommuners socialbudgetar är inte heller ett problem. Men hon har i varje fall sällskap med Anders Lindberg.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.