Identitetspolitikens återkomst

  • Lördag 3 Jan 2015 2015-01-03
E-post 0

Av lätt insedda skäl finns det fog för att kommentera det som dominerar politikers och journalisters tankegods efter gårdagens manifestationer mot den tilltagande islamofobin. Kulturminister Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet, kan sägas vara en rätt talande representant för stämningsläget i den politiska bubblan just nu. Den andra februari kommer Alice Bah Kuhnke att träffa flera företrädare från det muslimska civilsamhället för att ta de första stegen för Sveriges första nationella strategi mot islamofobi. En del av strategin är att sprida kunskap om vad islam är. Ja, vad är islam? Vems islam är det som skall råda? Är det den moderata shiamuslimens definition eller är det en imam sprungen ur den sunnimuslimska hanbalitiska korantolkningen som skall vara bilden av islam? Vi får inte glömma att det utöver de islamofobiska brott som begås även finns politiska spänningar i flyktingars ursprungsländer som påverkar de svenska förhållandena. Inom islam men även i relationen till andra religioner.

Per Gudmundson, SvD, står idag för en sansad röst i medialandskapet när han redovisar vad Forum för levande historia kom fram till när de kartlade förekomsten av främlingsfientlighet i Sverige, bland annat i sina intoleransundersökningar.

Rapporten från 2009,Den mångtydiga intoleransen”, baserades på en attitydundersökning bland knappt 4 700 gymnasieungdomar. Rapporten fann att en negativ inställning till judar förekom i alla kategorier – både bland elever med låg- och högutbildade föräldrar, såväl i storstäder som i glesbygd, bland pojkar och flickor etcetera. 18,6 procent av samtliga elever befanns ha en negativ inställning till judar. En kategori skiljde dock ut sig. Bland elever som definierade sig som muslimer hade 55 procent en negativ inställning till judar.

Studien ”Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige”, utgiven 2006, byggde på enkätsvar från knappt 3 000 personer i åldrarna 16–75. Där fann man att 39 procent av dem som betecknar sig som muslimer hyste ”en systematisk antisemitisk inställning”, jämfört med 5 procent totalt i populationen. Studien erbjöd också en förklaring: ”påverkan från den politiska kultur som präglar stora delar av arabvärlden och vissa andra islamiska länder. Detta är en politisk kultur i vilken antisemitismen i betydande grad är legitim och sedan decennier öppet har propagerats av i vissa fall regimer och i åtskilliga fall ledande medier och inflytelserika religiösa ledare och grupperingar.”

I den senare rapporten så kan vi även läsa att sammanlagt 26 procent av samtliga tillfrågade instämmer helt eller delvis i påståendet att ”Judarna har stort inflytande över världsekonomin”, 18 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att ”Judarna har stort inflytande över medierna” och 17 procent instämmer helt eller delvis i på- ståendet att ”Judarna styr USA:s utrikespolitik”. Slutligen instämmer 15 procent helt eller delvis i påståendet att ”Judarna har för stort inflytande i världen i dag”. Att dessa vanföreställningar finns hos en del muslimer är uppenbart. Socialdemokraten, min partikamrat, och förbundsstyrelseledamoten i Socialdemokrater för Tro och Solidaritets tweet från i höstas talar ett rätt tydligt språk:

Skärmavbild 2015-01-03 kl. 13.10.56

Adrian Kaba kan sägas vara en typisk representant för de slutsatser som rapporterna kommer fram till. Han var, efter omfattande påtryckningar, tvungen att backa från uttalandena om IS och Mossad och bekräftade innehållet i rapporterna. Han sade då:

– Jag inser nu att jag gjorde ett misstag. Om det finns bevis för att detta är en antisemitisk konspirationsteori tar jag avstånd från det utan att tveka.

Ett mycket klargörande uttalande. Han tar bara avstånd ifrån sina uttalanden om de kan bevisas som konspirationsteoretiska.

Jag ser en stor fara i hur debatten utvecklas nu. Vi går mot en polarisering och grovt förenklad debatt och kulturministern ser ut att gå i exakt samma fälla som många andra politiker. Det finns inte ett islam, till att börja finns det ett tjugotal olika lagskolor – korantolkningar – som sinsemellan är så skilda att katoliker och protestanter har mer gemensamt än en moderat shiamuslim med sin relikdyrkan och dragning till mysticism har med en radikaliserad sunnimuslims salafist. Mellan dessa är motsättningarna så stora att människor dödas. För sin korantolknings skull. Vi skall även ha klart för oss att Forum för levande historias rapporter inte på något sätt har blivit mindre aktuella med dagens stämningsläge. Snarare tvärtom så ökar de i relevans.

Jag skulle hellre se en utveckling där den politiska nivån poängterar vilka normer som gäller i Sverige än något annat och börja jobba med det istället. I Sverige honorerar vi alla människors lika värde och rätten till att praktisera sin religion och sin sexualitet efter eget gottfinnande så länge det inte skadar någon annan. Vi sprider inte heller antisemitiska, islamofobiska eller kristofobiska vandringssägner som Adrian Kaba i syfte att misskreditera andra. Om inte de galoscherna passar så finns det med största sannolik andra länder som säkert omfamnar de beteendena eller synsätteten bättre än Sverige.

Lite förenklat kan vi säga att i Sverige gäller svensk lag och inget annat. Oavsett vem du är och vad du är.

Hur svårt kan det vara att ha rätt fokus? Nu hamnade Bah Kuhnke som ytterligare en som börjar i fel ände och då kommer även detta initiativ vara utan verkan eller ytterligare spä på en identitetspolitik. En politik och ett angreppssätt som från första början har visat sig få fler negativa än positiva effekter.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.