Jag vet. Och nu vet ni att jag vet.

  • Onsdag 7 Jan 2015 2015-01-07
E-post 0

Aftonbladets Ingvar Persson kommenterar terrordådet i Paris som sig bör men enligt mig lite i försiktigaste laget. ”Vi får inte låta terrorn vinna” och sedan inget mer efter att tolv personer mejats ner med automateld varav de två civilklädda poliserna med skott i huvudet på öppen gata. Ett dåd som inte var spontant på något sätt. Detta var planlagt och repeterat in i minsta detalj, graden av professionalism är, måste jag säga, imponerande. Med små medel slå mot den västerländska civilisationen så hårt, och tillföra så stor skada, imponerar på alla yrkesmän inom branschen. Som jämförelse kan vi dra oss till minne vilka resurser USA behövde för att slå ut Usama bin Laden. Då förstår ni vidden av vilka krafter vi har emot oss.

Låt oss nu, när vi lämnar de anhöriga i sin sorg och jakten på terroristerna till den franska polisen se vad som händer i Sverige som resultat av detta. Mona Sahlin, av Alliansen utsedd till samordnare mot våldsbejakande politiska rörelsers reaktion är inte ointressant. Enligt Sahlin vilar nu ett tungt ansvar på regeringen även här hemma.

– I Sverige blir det nu en fortsatt viktig uppgift för både regering och civilsamhället att nu agera både för yttrandefriheten och religionsfriheten. Att samarbetet mot extremismen får större uppslutning och att rädslan och oron tas på allvar.

– Säkerhetsarbetet mot terror måste prioriteras samtidigt som det offentliga arbetet mot extremerna inom alla delar av samhället måste ges en tyngd och ett allvar som situationen kräver.

– Nu sätts återigen det demokratiska och toleranta samhället på prov.

Toleranta samhället. Mona Sahlin genomför i skrivande stund en ”turne” genom landet där hon bland annat propagerar för en ”het linje” för anhöriga att ringa in sin oro för att deras barn kan lockas av Jihadisternas förtrollande musik. Nu har jag aldrig varit imponerad av Mona Sahlins politiska analysförmåga på senare år. Hon tappade stinget 1996 när hon försvann efter Toblerone-affären och när hon sedan gjorde en ”come-back” så var det något som saknades. Det ser vi även idag med viss lätthet i hennes första kommentarer.

 Vi kan konstatera att idag så har minst ett 40-tal svenska jihadister återvänt till Sverige efter att erhållit såväl träning som stridserfarenhet genom IS försorg ibland annat Syrien och Irak. Detta enligt Säkerhetspolisen i juni 2014. Antalet idag, får vi anta, är något högre även fast några inte fick nog av spänningen och livet under IS svarta fanor utan ville ha mer. De som kommer hem har, ska vi ha klart för oss, exakt den stridserfarenhet som krävs för att genomföra ett dåd som det i Paris. Utan misskund och helt utan rädsla för död eller represalier. Vi kan även konstatera att Mona Sahlins bästa vapen mot detta, som samordnare, är en het telefonlinje. Med tidigare erfarenhet från motsvarande satsningar vet jag själv att det mest är troll och allmänt ensamma och förvirrade själar som kommer belasta den och vi kan alla fundera på vad Mona Sahlin skall svara de få som faktiskt har ett relevant ärende samt hur de skall kunna sorteras ut.

Innan Alliansen lämnade Rosenbad förbereddes ett lagförslag om att kunna beslagta pass för de som SÄPO, bland flera, misstänker resa till just de träningsläger och krigshärdar som kan producera sådana satans mördare som vi sett idag i olika medier. Detta ärende togs över av Anders Ygemans departement och var i praktiken färdigt att kunna gå till riksdagen för beslut. Där har det inte landat ännu och ingen på vare sig Regeringskansliet, Statsrådsberedningen eller Justitiedepartementet kan idag svara på var det ärendet ligger eller vad somhände. Det vore, om genomfört, en bra mycket mer effektiv preventiv åtgärd än ett 020-nummer. Ju färre som tar sig ner, desto färre som kommer tillbaka och kan utgöra ett hot.

Det kan ha glömts bort. Det kan ha hamnat hos Justitieministern själv för avgörande men det kan även ha stoppats på vägen. Jag utesluter inte att det bromsats av några. Att Bommersviksskolade politiskt sakkunniga som fått grepp om detta gjort den i övrigt korrekta analysen att även SSU:are och unga Miljöpartister, som vill åka till Västbanken eller Gaza alternativt Västsahara som aktivister, kan komma att omfattas av denna lagstiftning och stoppat den av det skälet. Om det är så, så finns det all anledning att snabbt omvärdera detta aktivistiska egenintresse av äventyr. Faktiskt, när jag tänker efter, exakt samma adrenalinmekanism som finns hos jihadisterna. En blandning av adrenalin och politisk övertygelse.

Mona Sahlin gör ett blekt intryck idag när hon borde klivit fram och varit starkare och mer beslutsam. Hon borde aldrig blivit utnämnd till samordnare av Alliansregeringen och eftersom hon är socialdemokrat lär inte Stefan Löfven göra något för att få denna, idag vitala, funktion att fungera bättre. Men vad som är allvarligt, som redan kunde vara sjösatt, är att det finns ett färdigt lagförslag som adresserar en del av de preventiva åtgärder som skulle kunna sjösättas snabbt. Men det har på något sätt försvunnit i avlämningen mellan regeringarna Reinfeldt och Löfven. Eller gått en tidig papperskorgsdöd till mötes.

Det börjar bli dags för handling nu. Och jag vet – och Morgan Johansson samt Anders Ygeman vet att jag vet – att det finns ett antal färdiga förslag som bara väntar på att genomföras. Som kräver lite av politiskt mod, ledarskap och handlingskraft men som mycket väl kan komma att falla på interna intressen, maktkamper, prestige och slitningar. Vi får se vem som kommer ut som vinnare. Vi får väl se om Mona Sahlin och den svenska regeringen är beredda och har viljan att stoppa extremism eller ej. Eller om det är skillnad på extremism och extremism.

Jag vet. Och nu vet ni att jag vet. Bra, eller hur?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se