Jihadisten som skrattade sig till döds

  • Måndag 19 Jan 2015 2015-01-19
E-post 0

Terrorgruppen IS har lagt ut en rad filmer som sägs föreställa offentliga avrättningar. Det handlar om stening, korsfästningar och ”homosexuella” män som knuffas ut från torn. ”Den grymhet de gör sig skyldig till är gränslös”, säger terrorforskaren Hans Brun till DN. Uppgifterna i artikeln är hämtade från ”The Guardian” och har tidigare publicerats på Ledarsidorna.se.

Samtidigt som kommunalrådet och Centerpartiet i Örebro backar från tidigare position, att prioritera hemvändande jihadisters tillgång till jobb och vård före andra så står numera Mona Sahlin ensam kvar i den positionen. Att denna prioritering har en tveksam evidens i nuvarande tappning blir tydlig med dagens nyhet via SVT att flera örebroare som varit utomlands och stridit har fått praktikjobb av Örebro kommun. Bland annat den man i 20-årsåldern som för några veckor sedan omkom efter att ha krigat för terrorgruppen IS i norra Irak.

Inom den Europeiska Unionen förbereds i skrivande stund nästa möte mellan EU:s inrikesministrar på olika nivåer. Dels är det mötet i morgon, den 20 januari, då den “Ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten” (COSI) möts, dels är det inrikesministermötet den 29-30 januari. Mötet den 20 januari kommer vara avgörande för det senare då EU:s samordnare för terroristbekämpnings förslag skall behandlas. Förslag som är konkreta samt täcker alla områden från preventiva åtgärder, av vilka vissa förslag redovisats på Ledarsidorna.se, till övervakning, gränskontroll, informationsutbyte samt inte minst ”de-radicalization” eller ”avradikalisering” av individer. Även gemensamma organ, som Europols roll, kommer behandlas. Även fast EU-kommissionen inte lagt sina förslag ännu på den europeiske samordnarens motsvarande så står det klart att ministerrådet finner denna fråga så pass viktig att en hel dag är avsatt för diskussioner. Sverige kommer att representeras Anders Ygeman. Men frågan är hur mycket som kommer komma Sverige till del i detta ambitiösa program. Vilket mandat Ygeman åker ner med. För det finns i regeringen ett parti som vill annat.

Miljöpartiet, menar flera källor, motsätter sig i praktiken hela det batteri av konkreta förslag som EU-samordnaren lagt. Det enda av förslagen som skulle kunna gå igenom är den breda informationskampanj som riktas mot skolor. Vare sig informationsutbyte eller att ge Europol ett vidgat och ökat mandat ser i dag ut att kunna passera duon Fridolin / Romsons godkännade. Sveriges hållning ser med andra ord ut att bli ungefär den som formulerats av den svenska nationella samordnaren Mona Sahlin. Utbildning på grundskolenivå och fokus på att ge hemvändarna arbete och terapi. Mona Sahlin har även ett rätt dystert facit efter sex månader som samordnare. En hemsida utan information, en Facebooksida med artiklarna hitintills samt ett Instagramkonto är i praktiken hennes enda resultat förutom seminariet i Umeå i förra veckan. I tunnaste laget kan jag tycka.

Det finns därmed uppenbara skäl att vara kritisk mot såväl Miljöpartiet som Mona Sahlin i detta. När länder som Tyskland, England, Frankrike och Spanien – som alla har en modern och blodig historia av att hantera terrorism – svarar Sverige med något helt annat.

Margot Wallströms förslag är kanske det som borde få de flesta insatta att reagera mest. Hennes förslag, att göra säkerhetspolitiken mot terror mer feminim, kommer sannolikt reta upp 100 000-tals militanta jihadister, alla med en reaktionär och patriarkal inställning till världen, istället. Sällan en utrikesminister så kraftigt bidrar negativt till ett reellt hot. Ingenting retar en radikaliserad jihadist mer än just kvinnor i allmänhet och yrkesarbetande kvinnor i maktposition utan slöja i synnerhet. Vi kan tycka vad vi vill om detta men det är ett sakläge som inte ens Margot Wallström kan klara sig ur. Det känns inte riktigt som prioriteringen är helt relevant. Sannolikt är den till och med kontraproduktiv om det inte är Margot Wallströms ambition att få de mest radikaliserade jihadisterna att skratta sig till döds som är tanken.

Skärmavbild 2015-01-19 kl. 18.49.42

Vad är då min position?

Till att börja med måste vi strypa rekrytering och finansiering till dessa organisationer. Vi vet idag att vi har 130 hemvändare och mellan 200 och 300 på plats. Rekryterarna måste bort från gatorna och finansieringen, i varje fall den som utgår som statliga eller kommunala bidrag, måste strypas eller minimeras. Vi skall ha klart för oss att IS inte är något svenskt dagis. Det är inte så att du går in till din befälhavare när du tröttnat och säger att du vill hem för att du längtar efter din familj utan förbehåll. Befälhavaren kommer inte säga “Jaha, tack för den här tiden” utan du kommer bara få tillstånd att lämna om du förbinder dig till en motprestation. Rekrytering eller hjälpa till med finansieringen. Det lagrum som Anders Ygeman och Morgan Johansson arbetar med, kriminalisering av utländska stridande, bör även med detta som grund omfatta att kriminalisera rekrytering och finansiering till denna typ av aktiviteter. Och svenska organisationer som själva, eller genom kontrakterade föreläsare, som sprider politiskt extrema våldsbejakande budskap samt propaganda bör få sina bidrag kraftigt reducerade.

Sedan kommer vi till Mona Sahlins förslagsbatteri. Hon har en poäng i detta men har i det närmaste totalt negligerat vilken tid detta tar. Mona Sahlin et consortes borde ta sig tiden att studera erfarenheterna efter WW II. Denazifieringsprocessen. Där straffutmätning och rehabilitering gick hand i hand. På en fallande skala där livstidsstraff för folkrättsbrott låg i ena ändan och kommunarrest, samhällstjänst samt rehabilitering i den andra. Allt beroende på hur djupt involverad den enskilde var. Först efter att vi säkerställt denna kedja, som börjar med lagföringen, anser jag att vi kan närma oss alla de prioriterade åtgärder samordnaren själv föreslår. Det är, bortsett från den svaga evidensen i Örebro, sannolikt även några av de komponenter som krävs långsiktigt. Men vi måste börja i rätt ända och det gör inte Mona Sahlin och inte heller hennes förtrogne Margot Wallström.

Hela den här affären får mig att påminnas alla fall jag sett i arkiv och fått återberättat för mig där människor som överlevt fasansfulla övergrepp och folkmord plötsligt sett sina forna bödlar vandra runt lösa och lediga på gatorna – och som understundon gått till handgripligheter när de insett att ingen bryr sig ett smack. Så såg det ut innan vi började att lagföra för krigsbrott – det finns ingen anledning att återgå till tiden då Sverige var bland de säkraste länder i världen att fly till för mördare och terrorister och störtade regimers hantlangare. Jag har stött på otaliga exempel där kosovo-albaner mött sina vedersakare serberna på gatorna och tvärtom. Bödlar och torterare som går fria, inte sällan lever de ett gott liv i det som skulle vara offrens säkra hamn. Vi ser nu hur, med Mona Sahlins och Miljöpartiets tankegods, hur den historien riskerar att upprepas. Sverige skall vara en säker hamn för offer, inte för förövare i min värld. Allt annat är oacceptabelt.

Sverige är, anser jag, på helt fel väg nu i kampen mot terrorism. Med en samordnare som tror att fortsatt kamma medhårs, med ett regeringsparti i Miljöpartiet som motsätter sig allt evidensbaserat operativt europeiskt samarbete samt en utrikesminister som vill möta AK47:or och självmordbombare med mer feminism så är vi inte rätt ute. Erfarna länder rustar sig annorlunda, med erfarenheter från vad som är ”best practice” som grund. Vi, däremot, lanserar ineffektiva åtgärder varav vissa bara kommer tjäna till att reta upp de mest radikaliserade ännu mer.

Det finns 1 000 sätt att reta upp en jihadist. Sverige väljer i praktiken de värsta och de minst effektiva preventiva åtgärderna av alla tänkbara. I tron att någon, något annat är inte längre tänkbart, kommer skratta sig till döds.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.