Kräkklubbens återkomst

  • Söndag 11 Jan 2015 2015-01-11
E-post 0

Regeringen vill nu ge samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, ökade befogenheter och mer personella resurser. Hon kommer också att få i uppdrag att snabbt få på plats en hjälplinje dit människor kan vända sig när anhöriga eller vänner visar intresse för att ansluta sig till extremistiska grupper utomlands sade utrikesminister Margot Wallström under dagen på Folk och Försvar. Utöver detta så var det inte några större nyheter – det årliga bråket om NATO har blossat upp igen och jag orkar faktiskt inte kommentera det senare.

Åter Wallström. Det är ingen hemlighet att Wallström, Sahlin och den mördade Anna Lindh utgjorde ”Kräkklubben”. Sahlin, Lindh och Wallström talade för en förnyelse av socialdemokratin. De lyftes upp av Ingvar Carlsson. De var arvtagarna och de hjälpte varandra fram i Kräkklubben. Mona Sahlin, Anna Lindh och Margot Wallström hade varit aktiva i andra organisationer än SSU. Det var fredsrörelsen, Vietnamrörelsen och miljörörelsen.

Det är inte utan att jag kan spåra ett visst tankegods från dessa tre rörelser i Wallströms tidigare utspel om en feministisk utrikespolitik och nu det explicita stödet – och resurstillskotten – till ”Heta linjen för terrororoliga föräldrar”. Detta förslag får mig att fundera på hur det är ställt med analysförmågan och om inte Sahlin och Wallström fortfarande är fast i SSU-årens rödvinsångor.

En ”het linje”, som fokuserar på anhörigstöd och fånga upp tidiga varningssignaler är nog så viktigt men jag anser inte att vår politik mot radikalisering av unga ska kretsa kring detta Sahlinska förslag. Det är fel punkt att börja i. Det finns fler parametrar att spela på, bland annat se över rutinerna kring föreningsbidragen genom utökade stickprovskontroller. Om vi stannar upp vid just den jihadistiska miljön så växer denna i olika typer av föreningar eller källarmoskéer. Som av en händelse ibland uppbär föreningsbidrag. Jag skulle, om det fanns skälig misstanke, hålla inne med dessa bidrag till vi säkerställt att dessa föreningar och moskéer inte börjar röra sig på irrvägar som står i strid med de normer som bygger vår stat. Jag skulle även dra in resehandlingar för de som på sannolika skäl kan antas lockas till krigshärdar samt fokusera på hemvändarna. Jag utesluter inte att hemvändarna har i uppdrag att, innan de eventuellt åker ner igen, att rekrytera nya rekryter. En punktmarkering, som de skall känna av, av dem när de kommer hem. Och den skall kvarstå till dess att polis och rättsvårdande myndigheter är övertygade om att de inte begått brott på sin turistresa eller heller inte arbetar med rekrytering.

Het linje? Känns, ursäkta, rätt tramsigt att så ensidigt fokusera på detta och jag utesluter inte att återstoden av Kräkklubben har fler liknande, rätt tand- och harmlösa, förslag i freds- och miljörörelsens tradition för att möta vår tids största hot. Förslag som kan ha sitt värde men landar helt fel om vi tar detta som avstamp.

Kräkklubbens återkomst. Jag är inte helt nöjd eller imponerad…..

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.