Medicinen finns

 • Fredag 16 Jan 2015 2015-01-16
E-post 0

Många skönmålar, nonchalerar eller är bara naiva. Mona Sahlin, regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism, kritiserar kommunernas hantering av problemet. “Kommunerna bör ha planer mot extremism”, förklarar hon i Dagens Samhälle.

Ett välkommet steg i någon form av klarhet över situationen och en av åtgärderna men jag anser att Sahlins inlärningskurva är för flack samtidigt som hon de facto har en historia bakom sig att återkommande förneka olika sakförhållanden. När Nalin Pekgul tidigt varnade för hederskulturen var Sahlin en av de som försökte förminska detta inledningsvis. Det var först i samband med mordet på Fadime Sahindal som Mona Sahlin gick och ställde sig först i ledet. Trots att varningssignalerna funnits under många år. Sahlin skall dock ha beröm för det engagemang hon visat utsatta kvinnor sedan dess men det är tydligt att hon är en politiker som mer går på magkänsla än att ta tiden att sätta sig ner och börja gräva i hur saker och ting hänger ihop. Forskning och hederligt analysarbete är inte en vara som finns i överflöd längre i politiken.

I dagsläget ser Mona Sahlin sig som någon form av ”traffic”, trafikfördelare och kunskapscenter för var olika aktörer kan vända sig. Jag kan nog ha synpunkter på den tolkningen. Då Mona Sahlin fortfarande har en bit kvar på inlärningskurvan och det finns andra personer som i snart två decennier såväl varnat som försökt arbeta med frågorna och kan dessa på djupet så blir det klarare och klarare att utnämningen är en politisk sådan och inte att ha skickat fram den mest kunnige från början. Det finn sådana.

Men helt fel är det inte. Det tar sig i varje fall något. Mona Sahlin pekar idag på kommunernas underlåtenhet. Kommunalråd som hellre pratar om konstgräsplaner än brottslighet och extrema politiska rörelser. Sahlin pekar på att de som är ute i de mest utsatta miljöerna är polisen. Det är ingen nyhet att närpoliser har en preventiv verkan men trots denna kunskap så går utvecklingen åt fel håll i landet. I Svalövs kommun finns idag en enda polisman i yttre tjänst. Svalövs kommun, präglad av ett jordbruk som av flera skäl dras med sämre och sämre lönsamhet – en lönsamhet som dessutom Miljöpartiet vill försämra ytterligare med sina krav på höjda skatter och avgifter samt begränsningar i användandet av olika tekniker och medel – har idag ingen framtid att erbjuda sina ungdomar. Svenskarnas Parti och Svenska Motståndrörelsen har i denna kommun inga större problem att rekrytera nya aktiva. Lägg där till ett generöst mottagande av nyanlända flyktingar i boenden som håller sämre kvalitet än djurstallar så förstår nog även Mona Sahlin att det inte är självklart att en het telefonlina eller en syn på uppdraget som trafikfördelare kommer förslå långt.

I grannkommunen Landskrona är situationen den omvända. I vissa delar av staden åker du på stryk om du har ett svenskt utseende. I dessa delar bor det oroväckande många nyanlända eller inrikes födda barn till dessa som vare sig fullt ut förstår det svenska språket eller kulturen och även börjar tappa såväl modersmål som kontakt med ursrungslandets kultur. Dessa hamnar i ett ingenmansland utan hopp. De blir lätta rekryteringsobjekt för extrema rörelser som erbjuder en identitet och ett mål och syfte med livet. I en annan kommun i Skåne, Malmö, kan du leva ett helt liv utan någon egentlig kontakt med det svenska samhället annat än självdeklarationen.

Vad jag saknar i hela den förslagsflora som nu läggs är finansieringen av de extrema miljöerna. Det är vederlagt att flera moskéer och religiösa samt politiska föreningar – som uppbär kommunala föreningsbidrag samt stöd från både Folkbildningsrådet som Ungdomsstyrelsen – från tid till annan bjuder in personer med våldsbejakande och hatiska budskap. Det finns goda skäl att både granska dessa bidragstagare extra noga och därmed se om det finns såväl lagstöd som skäl att begränsa den offentliga finansieringen om det visar sig att dessa direkt eller indirekt underblåser våld och antidemokratiska idéer. Återigen, en samordningsuppgift mellan säkerhetspolis, ungdomsstyrelse, folkbildningsråd och kommuner. Stryps vår sida av finansieringen så kanske vi inte stoppar den helt men det blir mindre att röra sig med. Skulle vissa föreningar ändå visa upp onormalt god ekonomi trots strypta bidrag har SÄPO och EKO-brottsmyndigheten sannolikt en tråd att nysta i. Follow the money….

Utöver detta? Receptet finns, det är bara att hämta ut det.

 • Punktmarkering av hemvändare, situationen i Belgien med hemvändare som förbereder lokala attentat är sannolik inte förbehållet Belgien. Det har förekommit uppgifter i media om att hemvändare – de som av till exempel IS tillåts komma hem – har två uppdrag. Bilda celler samt rekrytera nya. I detta kan KUT, Kriminalpolisens Underrättelsetjänst, erfarenheter om samordningsrotlar samt ”superrotlar” där även Försäkringskassan, Skatteverket, Socialtjänsten samt andra aktörer i samarbete vara aktuellt. Denna medicin har varit effektiv mot MC-relaterad brottslighet. Det vill säga en typisk samordningsuppgift bortom trösttelefoner och konstateranden av själklarheter. Att störa ut dem har givit effekt. En hemvändare skall inte kunna slappna av en sekund utan hela tiden känna sig uppmärksammad. På något sätt.
 • Fler poliser i såväl utanförskapsområden som de 55 områden som mer och mer börjar leva utanför det svenska statliga våldsmonopolet.
 • Fler fältassistenter, gärna dygnet runt, i samverkan med polisen i dessa områden. Återigen, en samordningsuppgifft.
 • Ökat stöd till civilsamhället i form av föreningsliv som inte har religiösa eller politiska motiv.
 • Förstärkt skolpeng i de ovan nämnda områdena och prioriterade lärarinsatser med lönetillägg för de som är verksamma där.
 • Förstärkt fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
 • Generell höjning av boendemiljön i ovan områden.
 • Förstärk svenska för invandrare.
 • Inför arbetsplikt av någon form för försörjningsstöd om inte den enskilde är i arbetsmarknadspolitiska program eller har en sådan hälsa att arbete omöjliggörs.
 • Maximera antal dagar för passiv väntan i de arbetsmarknadspolitiska programmen, sätt hellre personerna i lågkvalificerad sysselsättning med lönebidrag.
 • Anamma hela Anders Ygemans lagstiftningspaket med reglering av nya pass och mycket annat.
 • Utveckla microkrediter för att stimulera egenföretagandet.

Listan är lång, vännen Brix har en mycket konkret sådan som kan appliceras direkt, och vi är många som sitter med såväl idéer som kunskap och erfarenhet. Men kanske viktigast av allt, för att få Sahlins inlärningskurva att utvecklas snabbare, så måste hennes funktion flyttas från Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till inrikesminister Anders Ygeman. Denna samordning är mer av polisiär karaktär och mindre av de områden som Bah Kuhnke ansvarar för. Och här måste Sahlin bortse ifrån att hon varit ordförande för det socialdemokratiska partiet och statsminsterkandidat under den tid som inrikesministern fortfarande var en junior riksdagsledamot. Effekt måste gå före eventuell prestige.

Inlärningskurvan är för flack. Medicinen finns.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se