Rasismen tar inga etniska hänsyn

  • Onsdag 28 Jan 2015 2015-01-28
E-post 0

Det finns två rejäla bottennoteringar i dagens ledarskörd. Det mest smaklösa står Dagens Arena för. Den minst genomtänkta står Aftonbladet för. Ånyo två ledarsidor vänster om mitten för totala bottennoteringar i samhällsdebatten. Förmågan till holistiskt tänkande och konstruktiv debatt är en bristvara inom den av arbetarrörelsen finansierade opinionsbildningen.

Evin Ismael har det sanslöst dåliga omdömet att morgonen efter den internationellt största manifestation som vi upplevt mot Förintelsens offer publicera en ledare som vill förstärka identitetspolitiken ännu mer. Hon laborerar friskt med statistiken som grund.

Attackerna mot moskéer ökar. 2014 förekom 20 attacker mot moskéer i form av bränder, hakkors och krossade fönster. Under de två första veckorna 2015 ägde fyra attacker mot moskéer rum, och ett bombhot hann ringas in.

Även Lindberg i Aftonbladet är ute på tunn is under sen eftermiddag. Han använder sig av samma statistik som Ismael men missar helt och hållet den större kontexten även han. Det är sant att det under 2013 genomfördes 330 hatbrottsliknande eller konstaterade hatbrott mot muslimska symboler som moskéer och föreningslokaler eller enskilda. Lika sant är det att det samma år genomfördes 190 motsvarande brott mot judiska motsvarande mål eller offer.

I absoluta tal är därmed muslimer mer utsatta än judar och därmed den identitet det är mest synd om för dagen. Men är det egentligen sant? Enligt uppskattningar i olika forum finns det idag, lågt räknat, 450 000 personer som betecknar sig själva som muslimer i Sverige. Samtidigt betecknar sig mellan 14 000 och 18 000 sig själva som judar. I relativa tal är därmed hatbrott mellan 10 och 15 gånger vanligare mot en jude än en muslim. Vi måste även ta i anspråk att en del shiamuslimska församlingar, men även arabisktalande kristna, är mer rädda för sina sunnimuslimska släktingar än Svenska Motståndsrörelsen. Isalmofobin, eller fobin för andra tolkningar av Koranens sunna, är något som inte kan eller bör negligeras av någon. Inte heller att sådana sunnimuslimska rörelser, med kusiner och sympatisörer i Sverige, ibland utgör ett större hot mot judiska installationer än Svenska Motståndsrörelsen gör.

Vänstern, den planhalva som borde vara min, har kört snett. Såväl Anders Lindberg – som en kortare period visade tecken på tillnyktring – som Evin Ismael i Dagens Arena förstärker med dagen identitetspolitikens destruktivitet. Det är den det är mest synd om som skall förtjäna majoritetens ömkan enligt dessa avlönade opinonsbildare och besserwissrar. Inte avståndstagandet från företeelsen med hat, rasism och antisemitism som sådan. Ingen av dem höjer sig över den som för dagen skriker högst. Ingen av dem yppar det självklara om vad vi skall stå för utan förstärker den identitets behov som ligger dem närmast om hjärtat. De har förnyat den tävlan om vem det är mest synd om. Det som kallas identitetspolitik. Bägge glömmer bort att rasismen, antisemitismens äldre bror, har tusenåriga traditioner i folksjälen. En tradition som faktiskt inte tar hänsyn till etnicitet. Den finns där. Den lever ett eget liv och vad såväl Aftonbladet som Dagens Arena gör idag är att de föder den.

Villfarelsen att antisemitism och religiös, kulturell eller etnisk rasism är snaggade brunklädda män iförda ridstövlar som beskriver hur högt deras hund hoppar varje gång de hälsar på någon eller unga rakade, tungt tatuerade, män i gröna bombarjackor är inte, och har aldrig, varit aktuell. Rasisten eller antisemiten kan lika gärna vara iförd mjukisbyxor, hoodjacka, keps och ha tunga guldlänkar och bo i ett utanförskapsområde. Och rasimen, eller dess yngre släkting antisemitismen, kan lika gärna bekänna sig till samma huvudtro som någon annan abrahamitisk religion.

Vänsterns opinionsbildare körde i diket idag. De inser inte vidden av problematiken, inte heller kan de sin historia och förstärker därmed identitetspolitikens destruktivitet. När det borde vara de som säger sig förstå och har som heltidsjobb att förstå. Att våra ledare skall förstå är med detta underlag har rätt usla förutsättningar med andra ord. Att se bortom och respektera allas lika värde samt allas rätt till sin egen smärta. Ingen av dagens vänsterdebattörer inser heller att rasism och antisemitismens skepnad är vanligare i dagens samhälle iförd hoodjacka och mjukisbyxor i miljonprogrammen än bombarjacka eller ridstövlar.

Rasismen är antisemitismens äldre bror. Och hur konstigt det än kan låta så är det en mer än tvåtusenårig företeelse som aldrig har brytt sig nämnvärt om vilken specifik etnicitet som är i ropet för tillfället. Den finns där. I ridstövlar. I bombarjacka och i mjukisbyxor.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.