Resursslöseri och inkompetens

 • Fredag 9 Jan 2015 2015-01-09
E-post 0

Att skapa konflikt är extremismens arbetsmetod, såväl i Sverige som i Frankrike. Extra allvarligt är det när våldet riktas mot det fria ordet. Nu intensifierar vi arbetet med kartläggning av hot och förebyggande av våldsbejakande extremism, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) på DN Debatt. Hon radar upp fyra huvudområden:

 • Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har fått i uppdrag att göra en kartläggning och analys av den befintliga kunskapen om hot, våld och trakasserier mot personer med uppdrag eller anställningar av särskild betydelse för det demokratiska samhället.
 • Arbetet mot rekrytering till extremistmiljöer samt stöttning av de krafter som arbetar med att hjälpa människor att lämna dessa sammanhang har hög prioritet. Under 2015 satsas 5 miljoner kronor i insatser
 • Ett omfattande förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism koordineras av regeringens särskilda samordnare Mona Sahlin. Under 2015 planerar regeringen exempelvis att gå fram med en handlingsplan som rör förebyggande av utländska stridande.
 • Regeringen kommer att under året arbeta fram en nationell strategi mot islamofobi. Genom intensifierade kunskapsinsatser stärker vi samhällets gemensamma motståndskraft mot misstro och rädsla.

Alice Bah Kuhnke må ha varit en omtyckt programledare för Bolibompa, hur hon fungerade på Ungdomsstyrelsen som generaldirektör har jag ingen uppfattning om men för varje gång hon uttalar sig i migrations- och hatrelaterade brott alternativt politiskt våld så blir det mer och mer deprimerande. Med sitt fyrpunktsprogram såväl försenar hon nödvändigt arbete som hon samtidigt erkänner för omvärlden sin i det närmaste monumentala inkomptetens på området. Det är nämligen så att allt finns redan. Det behövs inte fler utredningar eller uppdrag.

 • Säkerhetspolisen har en mycket god kunskap om det som kallas för politiskt våld. De som arbetar med författningsskyddet kan ge Bah Kuhnke en dragning på en timme så är den delen klar för att regeringen skall kunna fatta beslut om omedelbara åtgärder.
 • Fem miljoner kronor är som att spotta en törstig kamel i halsen. Hade Bah Kuhnke varit man, och arbetat som fältassistent i miljonprogrammen ett par år, så hade hon eventuellt skapat sådana relationer som möjliggjort besök i föreningslokaler och annat som är reserverade för män från extrema miljöer och konflikthärdar i mellanöstern. De videofilmer som visas där, som närmast är att betrakta som ”snuff-movies”, eller väldokumenterade avrättningar och tortyr som används i indoktrinerings- och rekryteringsarbetet, gör det tydligt att fem miljoner kronor inte kommer förslå långt. Och då har vi inte ens börjat närma oss de högerextrema miljöerna.
 • Mona Sahlins arbete som särskild samordnare har så här långt inte imponerat. Det 020-nummer som är Sahlins hitintills enda konkretisering av förebyggande arbete adresserar inte alls samhällets krav på en rättssäker rättsskipning. Om vi börjar med att lagföra återvändarna, dra in resehandlingar för de som SÄPO bedömer stå i begrepp att resa ner till konflikthärdar så är det konkreta och i viss mån avskräckande åtgärder Utöver detta bör en utökad närvaro av polis och fältassistenter i riskmiljöerna snarast genomföras. Idag kan inte polisen upprätthålla våldsmonopolet 24/7 i uppskattningsvis 55 områden i Sverige. Om inte Bah Kuhnke begriper att dessa områden är rekryteringsmiljöer så undrar jag från vilken sagoplanet hon kommer ifrån.
 • Islamofobiförslaget är en egen historia, en historia som jag delvis berör i min artikel i Dagens Samhälle idag. Bah Kuhnkes okunskap är i det närmaste monumental inom religions- och konfliktkunskap. Bara detta är värt en egen postning men jag orkar snart inte längre. Det känns som att tala till en vägg. Eller in i ett tomt rum. Ingen hemma.

Det är ett under att Bah Kuhnke sätter sig ner och producerar detta pladder. För det finns djup kunskap, färdiga program och kompetens kvar i det politiska systemet. Om jag vore ansvarig minister skulle jag omedelbart knyta till mig de personer, alla kvinnor, som kan detta bäst i den politiska miljön. Att så inte skett kan bara bero på en förklaring: Bah Kuhnke drivs av prestige. Dessa tre är nämligen

 • Nyamko Sabuni
 • Carina Hägg
 • Nalin Pekgul

Det borde räcka mer än väl och ge regeringen en flygande start. En start som kan ge resultat. Stefan Löfven hade nog tjänat på att välja Sabuni eller Hägg som ansvarig minister i just dessa frågor men nu valde han den han ansåg vara Sveriges mest kompetente på området.

Bah Kuhnke förtjänar stark kritik för att inte ta tillvara dokumenterad kompetens, kraftig kritik för sitt pladder och sin oförmåga att ta effektiva steg för att mota radikaliseringen i grind och en oförsonlig kritik för hennes resursslöseri av tid samt att hon anslår på tok för små resurser. Bättre att inte anslå något alls om det är endast denna skärv som hon kan avvara ur kulturbudgeten.

Kritiken mot hennes ministerutövning bör, eller måste, vara allvarlig anser jag. Så pass allvarlig att jag inom kort faktiskt måste rikta den mot hennes chef, statsminister Stefan Löfven. Det är han som en gång gjort bedömningen att ingen är bättre skickad än Bah Kuhnke att lösa dessa gigantiska utmaningar.

Det enda jag kan tycka är bra med artikeln är hennes uppmaning från media att nyttja det fria ordet för kritik av makten. Ja, kulturministern fick i varje fall mig att ställa mig bakom detta. Redan idag. För hon förtjänar allvarlig kritik samt fortsatt granskning och blir det inte bättre i rask takt så måste jag ta det till nästa nivå och ifrågasätta min partiordförandes omdöme som regeringsbildare och chef. Så här illa får en minister inte hantera ett av våra viktigaste politikområden under denna mandatperiod.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.