Väldigt nära örat

  • Lördag 24 Jan 2015 2015-01-24
E-post 0

Danmark, Nederländerna och Storbritannien har förbjudit tiggeri. I november blev Arendal den första kommunen i Norge att förbjuda tiggeri och nu har den norska regeringen skickat ut ett lagförslag om ett nationellt tiggeriförbud på remiss. Norge kan nu komma att införa ett nationellt tiggeriförbud, vilket nu kritiseras av professor Hans Swärd:

Man sopar problemen under mattan och risk finns att tiggarna tar sig till Sverige istället.

Om det vore så enkelt ändå. Det är inte hela bilden. Vårt södra grannland, Danmark, har förutom en lag som förbjuder aktivt tiggeri också ett förbud för ideella organisationer som får offentliga bidrag att ge härbärge åt hemlösa utan danskt personnummer. Danmarks socialdemokratiska regering vill att ryktet om Danmarks hårda linje sprids i Europa och det ser nu ut som att Norge faller in i samma linje. Finlands hållning, kanske tydligast representerad av den nuvarande statsministern Alexander Stubb, har hela tiden varit tydlig. Som ansvarig minister för Europa-frågor pressade han Rumänien att sända egen personal för diakoniverksamhet på plats i Finland och att Rumänien tar ansvar för repatriering efter de maximalt tre månader en EU-migrant får uppehålla sig utan tillstånd i annat EU-land. I Sverige förhandlar vi fortfarande.

Relationerna med våra nordiska grannländer försämras därmed ytterligare ett pinnhål. Men det är inte enkom beroende på tiggarna. Tiggarna är bara en bricka i ett större spel. Det är få som vet, men inom såväl de danska som norska regeringskanslierna finns det idag en växande irritation över den svenska migrationspolitiken. Inte flyktingpolitiken, den bryr de sig mindre om då det i grunden inte påverkar deras ekonomi. Utan migrationspolitiken. Hur enkelt det är, förhållandevis, att erhålla ett svenskt medborgarskap. Ett svenskt medborgarskap är mer än ett pass som går att sälja, det är en biljett till den Nordiska passunionen.

Nordiska passunionen är en passunion mellan de nordiska staterna. Unionen innebär att de nordiska ländernas medborgare inte behöver pass eller annan legitimationshandling vid resa inom området eller uppehållstillstånd vid vistelse i en annan medlemsstat i passunionen.Även fritt arbetstillstånd för nordiska medborgare ingår i samarbetet. I såväl Danmark som Norge höjs nu röster i respektive regeringskansli för att begränsa svenska medborgares rättigheter i passunionen, något som inrikesminister Anders Ygeman, i en annan närliggande kontext – de svenska passen – har att hantera. Den förra ministären – regeringen Reifneldt – fick motta gliringar om detta men gör inte duon Morgan och Ylva Johansson, som har det formella ansvaret för den svenska migrationspolitiken, något åt de relativt sett lägre kraven för att erhålla ett nordiskt medborgarskap i Sverige kan det inte att uteslutas att Norge, Danmark och Finland börjar föra fram förslag som begränsar svenska medborgares möjligheter att röra sig fritt i Norden.

Att skapa egna lagrum för att skyffla tiggare till Sverige är att se som ett första varningsskott. Väldigt nära örat. Får inte Sverige bättre kontroll på sina pass, varav oroväckande många har “förlorats” och samtidigt höjer kraven för att erhålla ett svenskt, och därmed nordiskt medborgarskap, kan vi förvänta oss ännu bistrare tonläge från våra kusiner i väster, söder och öster.

En normalbegåvad politiker, med någon form av vett, borde vara lomhörd nu. Tydligare kan inte signalerna bli.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se