En hal ål

  • Torsdag 12 Feb 2015 2015-02-12
E-post 0

SR/Ekot rapporterar om det partiinterna motstånd som finns inom Socialdemokraterna mot samarbetsavtalet med Saudiarabien. Peter Weiderud, ordförande för den religiösa sidoorganisationen Socialdemokrater för Tro och Solidaritet låter förstå att det finns bara ett alternativ enligt Weiderud i Sveriges Radio:

– Min uppfattning är ju att avtalet aldrig skulle ha slutits, och när vi nu har en möjlighet att göra om och göra rätt, så bör vi göra det.

 Med viss lätthet inser den politiskt intresserade behovet av en kommentar, men även källkritiskt granskande, till detta uttalande. Saudiarabien tillhör en av världens mest repressiva regimer som, vilket de flesta internationella bedömare är eniga om, ligger bakom mycket av den salafidiskt inspirerade terrorismen i finansiella termer. På Wikileaks kan du finna en rad dokument som tyder på detta, att Saudiarabien är någon form av bankomat för inblandade.

Likväl har Weiderud, och därmed det Socialdemokratiska Verkställande Utskottet, besvärande kopplingar och motsägelsefulla uttalanden till just detta. Adrian Kaba, förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och en av Weideruds förtrogna har låtit förstå att IS framfart är ett resultat av en högerextrem judisk-europeisk konspiration samtidigt som Weiderud själv i Expressen gör sig till just denna islamistiska terrors försvarare. Genom att skuldbelägga offren i Paris för att ha provocerat fram terrordådet positionerade han sig som den våldsbejakande extrema islamismens försvarare. Nu är det tydligen lite annat ljud i skällan. Men under ytan detsamma.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har i övrigt inom socialdemokratin en inte helt rätlinjig historia full av motsägelser. Weideruds närvaro i världspolitiken finns väl dokumenterad ibland annat ett förhörsprotokoll som läckt ut i samband med turerna kring Julian Assange. Utöver Adrian Kaba antiisraeliska och antisemitiska uttalanden, som är ledamot i ToS styrelse, finns det andra kopplingar till den oroshärd som Mellanöstern utgör. Kopplingen till bland annat Omar Mustafa, representant för såväl IFIS som Folkbildningsförbundet Ibn Rushd är en sådan. Och kopplingen till Muslimska brödraskapet är tydlig. Enligt bland annat Svenska Kommittén mot Antisemitism är Ibn Rushd och IFIS organisationer några av de som det finns tydliga personunioner och kopplingar till bland annat Muslimska Brödraskapet. Att Muslimska Brödraskapet och familjen Saud samt klanen Al Wahhab (den religiösa uttolkaren) är fientligt sinnade gentemot varandra är dessutom ingen nyhet. De har varit varandras fiender sedan Brödraskapet bildades och kämpar om problemfomuleringsinitiativet i Arabvärlden ur en ortodox position. Deras politiska program är i praktiken detsamma.

Det ligger i Weideruds intressen att slåss för sin sida nu. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har sedan lång tid allierat sig med idéströmningar som ligger Muslimska Brödraskapet nära samtidigt han själv har en tendens att poppa upp i rätt obekväma sammanhang i övrigt. Som i turerna kring Julian Assange. Detta samtidigt som han i andra mungipan gärna skuldbellägger terroroffer istället för att entydigt fördöma islamistisk terrorism oavsett ursprung. Weiderud har, bedömer jag, en tendens att inte alltid ha valt rätt sida och en ännu tydligare benägenhet att hamna i märkliga sammanhang.

Peter Weiderud är en hal ål, det skall vi ha klart för oss. En ål som, samtidigt som han är ständigt inadjungerad i Socialdemokraternas högsta beslutande organ (Verkställande Utskottet), oroväckande ofta poppar upp i fel sammanhang om man är just för tro och solidaritet. Tidigare har han varit invecklad i turerna kring Wikileaks och Omar Mustafas lojaliteter. Nu spelar han på Muslimska Brödrakapets planhalva och mot den Saudiarabiska tanken. Vet vi var han spelar i morgon? Kurdernas? Alawiternas? Alewiternas? Drusernas? Hizbollah? Hamas? Din? Min?

Eller någon annans? Eller spelar han bara på egen hand från sin bostad på Cypern?

En hal ål med andra ord. En riktigt hal ål. Med lite för nära band med såväl vår statsminister i det interna partiarbetet som andra krafter samtidigt för att det skall kännas hälsosamt. Framför allt inte när det bränner till som nu.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se