Fler kort i leken

  • Lördag 28 Feb 2015 2015-02-28
E-post 0

Aktiviteten kring terrororganisationen IS på Twitter har exploderat under 2015, enligt en ny analys från ett svenskt underrättelseföretag. En stor del av ökningen står tweets från Saudiarabien för rapporterar SvD. Detta samtidigt som Saudiarabien, i revolten mot Al Assad, var det första land som valde att stödja den Syriska oppositionen med inte bara kontanter utan även vapenleveranser. Sedan våren 2014 anslöt sig USA till dessa leveranser. Vapenförsörjningen till den syriska oppositionen är dessutom inte oproblematisk alls då den största delen av denna opposition idag utgörs av IS. De kontrollerar i praktiken en lika stor landareal som Al Assads styrkor men med det tillägget att de kontrollerar vattenförsörjningen. Kartan talar sitt tydliga språk – Eufrat och Tigris ligger idag inom IS-kontrollerat område.

Skärmavbild 2015-02-28 kl. 10.31.15

Saudiarabiens stöd till den syriska oppositionen skall ses ur ett regionalt stormaktsspel. Syrien och Iran utgör en pol som allierade som hotar Saudiarabien och länderna på den arabiska halvön

I det svenska avgörandet så ligger därmed mycket mer i vågskålen än vad som framkommit och motståndarna till Saudiavtalet gör fortfarande bilden allt för enkel för sig. Det saudiska stödet för IS är liktydigt med den saudiska oppositionen mot familjen Saud. Det finns idag krafter inom klanen Al Wahhab, som genom en uppgörelse 1744 fick monopol på religiös uttolkning genom att i gengäld garantera klanen Sauds politiska makt ett stort missnöje med den dekadens som omgärdar de saudiska prinsarnas leverne. Detta har förstärkts i modern tid genom att Saudiarabien upplät baser, i Islams kärnområde, för amerikanska trupper inför invasionen av Irak. Den numera rätt bekante Usama bin Laden var en av de som uttryckte sitt missnöje och berövades sitt pass för detta. Den opposition som finns mot den saudiska regimen i Saudiarabien är med andra ord inte sekulär utan ännu radikalare än den ultraortodoxa uttolkning i form av wahhabism som utgör Saudiarabiens officiella och enda statsreligion.

Det finns därmed ytterligare spelkort i leken för trojkan Löfven – Hultqvist – Wallström att hantera. Å ena sidan vill en högljudd opinion säga upp avtalet i grunden, å andra sidan finns det andra värden som nu riskeras om så skulle ske. Lägger vi därtill vad som sker i Saudiarabien, med aktiviteten på Twitter och kunskap om hur den Saudiska oppositionen är utformad så utkristalliseras ännu obehagligare alternativ. Den saudiska oppositionen ligger, i sin korantolkning, nära IS. Den saudiska oppositionens tyngdpunkt utgörs inte av sekulära muslimska feminister om det var någon som inbillade sig det.

På kort sikt är därmed alternativet givet – hur mycket det än kan smärta. Det fria väst tjänar faktiskt på, i sin kamp mot IS, att Saudiarabien fortsatt kan hålla sin opposition under en järnhäl. Detta underlättas av ett förlängt avtal som medger export av förvarnings- och övervakningssystem. Vi kanske skall dra oss för att exportera handeldvapen och antitankmissiler, som haft en benägenhet att byta sida, men vi måste på något sätt säkerställa att dagens saudiarabiska regim inte försvagas på ett sådant sätt att de faller offer för den opposition som finns. Den oppositionen är bra mycket värre ur alla perspektiv och ligger IS nära.

Ingen har sagt att utrikes- och säkerhetspolitik är lätt och det känns inte på något sätt behagligt att säga att jag tar den Saudiarabiska regimens parti men givet det alternativ som ges så finns det ingen annan möjlig realistisk position att ta. Det finns med andra ord fler kort i leken men inte med de valörer vi skulle önska än vad vår politiska ledning spelat ut. Regeringen  visar även en oförmåga att kunna möta den mest högljudda opinionen som idag drivs av Aftonbladets ledarredaktion med fakta. Det kan jag ha rätt många synpunkter på då det i förlängningen är att idiotförklara väljarna och ger bara en högljudd, obildad, opinion ett problemformuleringsinitiativ. Sådant kan visa sig bli dyrköpt.

Klantigt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.