Lösmynt

  • Fredag 27 Feb 2015 2015-02-27
E-post 0

S-ledningens plan var att VU skulle undvika Saudiavtalet – som inte nämndes med ett ord på dagordningen. Men under punkten “det politiska läget ” slog flera VU-medlemmar fast att kongressbeslutet om förbud mot vapenexport till diktaturer inte går att förena med ett omförhandlat avtal. På en extrainsatt presskonferens försökte försvarsministern och VU-ledamoten Peter Hultqvist (S) tona ned motsättningarna rapporterar Expressen.

Det finns inga oenigheter som det spekulerats kring.

Och lämnar, som sig bör, frågan som sådan till att vara regeringens ansvar. Vad som sägs i Socialdemokraternas Verkställande Utskott (VU) stannar dessutom där i enlighet med stadgarna. Så har det varit i 100 år och min uppfattning är att så skall det fortsätta vara.

Den uppfattningen delas dock inte av alla och remarkabelt nog är det tre av de fyra ledamöter, de adjungerade, som är lösmynta en sådan dag. Det som förenar dessa tre är att de inte har rösträtt i VU i någon fråga. De ger nu sin bild, mycket mer detaljerat, av vad VU kom till för slutsats och jag utesluter inte i och för sig att deras lösmynthet är en del av deras fortsatta spel för att trumfa igenom sin linje och fortsätta föra debatten i media istället för internt i VU och framför allt i Statsrådsberedningen. Att ett ungdoms- eller studenförbund har det dåliga omdömet att stanna kvar och prata av sig med journalister kan jag ha en viss begränsad förståelse för men att en vuxen karl som Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som Peter Weiderud skulle stanna kvar och kommentera den föredragande ordinarie ledamotens uttalanden och VU:s diskussioner är bara dåligt omdöme. I synnerhet i diskussioner som berör främmande makt.

Full sekretess skall, anser jag, råda kring dessa möten och den enda som tidigare röjt vad som sagts är sannolikt Håkan Juholt i sitt läckage till Daniel Suhonens bok om det Juholtska ordförandeskapet. Juholt är för detta tilltag sannolikt i frysboxen för resten av sitt politiska liv. Med viss rätt.

När Sverige står inför ett så viktigt avgörande förväntar jag mig faktiskt av mina partiföreträdare att de håller tand för tunga. Vare sig Weiderud eller de två andra kan sägas leva upp till detta, även om SSU och S-studenters uttalanden begränsade sig till kongressbeslutet, och i det här ser vi sannolikt skälen till varför Weiderud inte gjort någon återkomst till UD. Han var politiskt sakkunnig under Carin Jämtin under hennes sista halvår som biståndsminister. Att han under den tiden inte lärde sig hålla tand för tunga i diskussioner som berör främmande makt ser jag som rätt remarkabelt men som sagt, skäl nog.

Lösmynthet i känsliga förhandlingar för att gynna egen sak är inte en egenskap som bör premieras. Framför allt inte när partiet måste tala med en röst. I synnerhet när det handlar om relationer med främmande makt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se