Något stämmer inte.

  • Söndag 22 feb 2015 2015-02-22
E-post 0

Mona Sahlins uttalande om att muslimska samfund i Sverige måste ta större ansvar och aktivt ta avstånd från extremistorganisationen Islamiska staten (IS) får stark kritik av Sveriges muslimska råd. Enligt organisationen utgör uttalandet

”en ytterst problematisk kollektiv skuldbeläggning av en hel grupp”

och visar att regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, anser att de muslimska samfunden är en del av problemet och inte en del av lösningen.

Jag kan konstatera att Elvir Gigovic, ordförande för Sveriges muslimska råd, hör bara det han vill höra. Sahlins position ligger nära en av världens ledande experter på migrations- och integrationspolitik, professor Paul Collier vid Oxford. Politikområdena är är kommunicerande kärl med radikaliseringstendenserna vi ser idag i Europa och i Sverige, oavsett om vi vill det eller inte. Jag vill poängtera att det är fullständigt otänkbart att Mona Sahlin skulle skuldbelägga en hel grupp, och vad det nu är i Gigovic värld vet vi inte. Sahlins uttalande är nämligen i praktiken detsamma som Colliers som menar att det inte går att skuldbelägga en hel religion men att de som bekänner sig till denna religion inte kan tillåtas stå passiva bredvid för att en minoritet missbrukar den. Ett exempel på just detta är, ironiskt nog, en länk som Gigovic delat på sin egen Facebooksida. Muslimer och judar, arm i arm, bildade en ring runt synagogan i Oslo på lördagen. Samlingen efter sabbaten var utlyst av unga muslimer i syfte att visa stöd för judarna efter förra helgens terrordåd i Köpenhamn, där en synagoga var ett av målen för våldet.

Skärmavbild 2015-02-22 kl. 02.26.44

Det är inte ointressant att se hur Gigovic svajar till i debatten. 2010, när han var ansvarig för Byrån för Lika Rättigheter, menade han att den muslimska gruppen har en marginell roll i islamofoboi.

– Man utgår ifrån att islam är problemet men det är islamofobin som är problemet, och islamofobin ligger någon annanstans,

säger han. Han tycker dock att muslimer kan bidra genom att visa att man inte är en enhetlig grupp, utan individer med olika historia och bakgrund.

Ungerfär exakt det Sahlin efterfrågar. Inte skuldbeläggas men inte heller tillåtas stå passiva bredvid, att visa på mångfalden i Islam är en variant på detta men det gäller tydligen inte längre. Av någon anledning så har inte de tanketrådarna följt med Gigovic, de han stod för förut, i hans nya ämbete där han efterträdde Helene Benouda.  2010 pratade han om vikten att belysa mångfalden av muslimska grupper, idag har vi plötsligt bara ett islam.

Mona Sahlin gjorde faktiskt något bra när hon anammade Paul Colliers position, den enda rimliga. Det är rätt anmärkningsvärt att hon nu får kritik från Sveriges Muslimska Råd från dess nyvalde ordförande som hade exakt samma uppfattning som Sahlin och Collier så sent som för fem år sedan. Vem var det som lade i backväxeln?

Något har hänt, cirkeln sluts inte riktigt. Det glappar. Vi bör ställa oss frågan vad som har hänt för det glappar rätt rejält nu

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se