Två plus och ett litet minus.

  • Tisdag 24 Feb 2015 2015-02-24
E-post 0

Idag finns två riktigt bra ledartexter publicerade. Rätt skall vara rätt och då jag gärna ger Aftonbladet kritik så skall de ha beröm när de förtjänar det. Karin Pettersson, Aftonbladet, skriver idag med hjärtat när hon tar avstånd från krönikören Jan Guillous konspiratoriska kolumn från dagarna innan.

Texten kliver fram i den övrigt rätt ojämna skörd som ledarredaktionen presterar och hade det inte varit för en mening, den att många i högern har islamofobiska tendenser, hade den nog kunnat attrahera även väljare som vacklar mellan höger och vänster. Det är den väljarkategori som avgör val vilket Pettersson säkert kan erinra sig som före detta kommunikationschef hos Socialdemokraterna. Här ser vi hur nära Bommersviksakademien redaktionen som helhet, Marcal undantagen, befinner sig. I grunden understundom fantastiska texter – som den idag – förstörs av Bommersviksakademiens dogmer. Högern skall ha sig en sula, även i budskap som strävar efter att ena och samla opinionen. Oavsett vad så skall invektiv smygas in. Men läs den, tar du bort den enda meningen så blir den fantastiskt bra. Och som tips till Karin Pettersson?

Skriv fortsättningsvis med hjärtat i dessa ämnen, då blir du läsvärd rakt igenom. Om du lämnar Bommersviksdogmerna i papperskorgen – där de hör hemma – så kan du sannolikt kliva fram och bli opinionsledande på riktigt. Det är nämligen fullt möjligt att driva opinion från vänster utan att låta som en plakatsocialist, maranatasosse eller gapvänster. De grupperna är redan frälsta, din roll borde vara att fånga de som vacklar.

Den andra artikeln, som faktiskt är ännu bättre, är DN:s huvudledare idag. Den pekar med smärtsam precision det många av oss redan vet. Hur en flykting, så fort han fått sitt Permanenta Uppehållstillstånd, utnyttjar detta för att fortsätta sin verksamhet som kombattant. Historien är inte på något sätt unik, antalet resenärer med PUT som åker som turister eller kombattanter till sina ursprungsländer är stort och utmanar i grunden dess legitimitet. Lägg därtill att den administrativa tid Migrationsverket lägger på utredning av en flykting med syriska papper är inte ens en timme. I och för sig utspritt på flera månader men ändå. En timme att avgöra om en person har flyktingskäl och skyddsbehov eller om han är något annat än han uppger sig vara.

Ledaren pekar med smärtsam tydlighet på ett Migrationsverk som, med den press som ligger på detta, drabbats av en infarkt samtidigt som vårt lagrum är slappt och vår uppföljning av de som erhållit PUT är ännu slappare om möjligt. För visst är det märkligt att flyktingar, som bedöms ha asylskäl, kan resa tillbaka till sina ursprungsländer och dessutom gör det? Med det svenska uppehållstillståndet som skydd. Det går att jag måste ifrågasätta asylskälen och skyddsbehovet för de som utnyttjar denna möjlighet. Det finns nog goda skäl att ta bort möjligheten för Migrationsverket att ge permanenta uppehållstillstånd för hela befolkningsgrupper tills vidare. De vet inte vad de gör längre, och det är vi andra som måste hantera konsekvenserna. Dessutom gör Migrationsverkets rutiner det möjligt att bödel och offer sitter i samma väntrum och ni kan fundera på vilken glädje offret kan känna vid återseendet av sin bödel och torterare när de bägge söker asyl för att de anser att de har samma behov av skydd. Jag har precis intervjuat ett sådant offer som numera bor i samma kvarter som en av de som torterade honom. Bägge har permanent uppehållstillstånd. Ni anar nog att den konflikten, dem emellan, inte alls är löst eller oreglerad. Och. Regleringen kommer att ske här, i Sverige, som skall vara en säker hamn.

Två läsvärda texter. Två tankar för dagen som vegeteras vidare. Bra jobbat av bägge men med en liten plump i protokollet för Aftonbladets Karin Pettersson.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se