Vi måste kunna göra både och

  • Fredag 13 Feb 2015 2015-02-13
E-post 0

Expressens ledarskribent Ann-Charlotte Marteus gör en passande pudel i dagens ledare. Hon medger att hon sedan 2002 varit en av de som byggt åsiktskorridoren trång kring migrationspolitiken. Det är på alla sätt och vis välkommet av bland annat de skäl som hon själv identifierat. Trångboddheten, integrationsproblemen, jobben, skolan – i praktiken alla samhällssektorer har påverkats av de senaste årens okontrollerade migration. Att det dessutom finns stora hål i lagstiftningen belyser bland annat Merit Wager med sin text. I sammandrag kan vi konstatera att försörjningskraven på anhöriga till migranter, oavsett om de är flyktingar som beviljats asyl eller arbetskraftsinvandrare, inte existerar längre. Anhöriginvandring stod 2013 för runt 35 procent av beviljade uppehållstillstånd. Det finns ingen rasism i detta, bara faktiskt utfall. De som inte håller med eller tycker det är obehagligt kan med viss fördel nu ta bladet från munnen och visa vari det rasistiska ligger i att konstatera detta.

Det finns även andra systembrister. Vi kan fundera om det finns någon rasism i att konstatera orimligheten i att åtta till tolv personer bor i en tvårummare inom ramen för EBO, enskilt boende. Om endast en tvårummare i endast en trappuppgång i ett miljonprogramsområde har så många boenden kanske det kan klara sig, men ponera att kanske hela tio av tjugo lägenheter i samma trappuppgång uppvisar denna trångboddhet. Vad tror ni händer med ventilation, vatten- och avloppssystem och elförsörjning då? Åtta till tio personer som delar på ett kök och en toalett. Och som inte har någon egentlig sysselsättning om dagarna. En lägenhet kanske kan gå en kortare period, men om hälften av lägenheterna i en fastighet uppvisar detta i flera år så blir det följdverkningar. För så ser det ut i fler fastigheter i många miljonprogram. Det är verkligheten.Och hus tenderar inte att bli friskare över tid om ventilation och avloppssystem överbelastas. Det utvecklas sporer av olika slag vilket medför en miljö där människor far illa.

Finns det någon rasism i att konstatera detta? I sädana fall, visa mig var.

Regeringen Löfven har i varje fall börjat arbeta med situationen men om rapporterna är riktiga, att de bara adresserar integrationsområdet med välbehövliga bostäder och arbeten så kommer detta hamna snett. Under mandatperioden beräknas runt 400 000 anlända vilket innebär att vi måste skaka fram bostäder motsvarande bostäder motsvarande ett helt Malmö om 60 procent beviljas uppehållstillstånd. Utöver alla de bostäder som krävs för att möta dagens behov. Mig veterligen har inte arbetet med någon detaljplan ens börjat för att bygga en hel stad till. Inte heller har ett enda spadtag tagits för att ens bygga bort en procent av detta behov. Resurserna som finns idag, och våra möjligheter att skaka fram motsvarande, finns helt enkelt inte. Det finns inget rasistiskt i att konstatera detta.

Om uppgifterna från Regeringskansliet är korrekta, att regeringen Löfven är fastlåst i Miljöpartiets dogmatiska förhållningssätt att migrationsvolymerna inte får eller kan diskuteras, så kommer vi knäcka ryggen av oss själva denna mandatperiod. Möjligheterna att möta behoven – samtidigt som inrikes födda som skall ut i arbetslivet tillkommer – finns inte. Den politiker som på allvar tror att han eller hon kan prestera ett helt nytt Malmö i form av bostäder, skolor, vårdresurser och arbeten antingen ljuger eller har en kompetensnivå som borde föranleda ett ärevarv på skolbänken. Och det räcker inte med att vifta med de 2 000 vårdutbildade syrier som nu söker kompetensprövning. Det saknas redan idag 1 500 specialistläkare och 1 000 allmänläkare i primärvården samtidigt som fler och fler storsjukhus rapporterar om stabsberedskap, bristande patientsäkerhet och sjuksköterskebrist. Det finns idag ingen sammanställd siffra men rapporterna pekar inte i någon behaglig riktning. Samtidigt har vi inte ens börjat närma oss hur det ser ut i skolorna. Filipstads kommun kan inte längre uppfylla kraven i skollagen med att garantera en nyanländ ungdom den skolplats han eller hon har rätt till.

Volymerna måste upp på bordet på något sätt. Att börja bända i den praktiken villkorslösa anhöriginvandringen är en väg men vi måste pröva även andra vägar. Att bara bända i integrationsområdet leder inte framåt. I detta fall måste vi faktiskt ha modet att kunna bända i även migrationspolitiken.

Vi måste kunna göra både och.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se