Bråttom, bråttom, bråttom

  • Tisdag 17 Mar 2015 2015-03-17
E-post 0

Migrationsverket utvecklar sitt samarbete med åtta andra myndigheter för att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället. Nu ställer en rad myndigheter sig bakom en avsiktsförklaring om att öka samverkan inom migrations- och integrationsområdet. De nio myndigheter som nu ställer sig bakom avsiktsförklaringen är, förutom Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polisen, Skatteverket, Skolverket och Statens institutionsstyrelse.

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen säger följande:

Vi blir allt färre i arbetsför ålder i Sverige. Därför behöver vi en omfattande invandring för att arbetskraften inte ska krympa och för att vi ska kunna upprätthålla välfärden. Myndighetssamarbetet ökar våra möjligheter att få ut nyanlända till arbete eller studier.

Personligen blir jag rätt brydd över detta uttalande. Dels att avsändaren, Migrationsverket, gör ett i praktiken politiskt ställningstagande, dels sammansättningen av myndigheter. Boverket, som är den myndighet som väckt störst farhågor, är inte med samt att Polisen och SIS – som är motsvarigheten till kriminalvård för unga, finns med. Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård för unga.

Men att något sker, om än med slag i luften, är naturligt. De interna förhandlingarna kring migrationsfrågorna i Rosenbad har – enligt säkra uppgifter – nu havererat fullständigt. Detta samtidigt som Stefan Löfven kommit överens med Angela Merkel om att driva den frågan gemensamt i EU efter Löfvens möte med Merkel. Vad överenskommelsen innebär vet idag ingen då informationen och arbetet hålls inom en mycket trång krets bestående av statsministerns och justitieministerns eget folk. Idag är stämningsläget så dåligt att inte ens det Stefan Löfven sade i sin regeringsförklaring längre kan nämnas.

Vad uttalandet kan peka på är att vi på sikt kommer få en mer kanadensisk praktik av migrationen, att vi fokuserar mer på de som kan komma ut i produktionen redan i flyktinglägren när vi gör urvalet om vilka som skall få asyl i Sverige eller inte. Antalet nyanlända med för svensk arbetsmarknad adekvat kompetens är idag för låg med långa etableringstider som följd. Arbetsförmedlingens årsrapport är dyster läsning för alla. Detta kan kompletteras med Arbetsförmedlingens senaste statistik som naglar fast att 51 procent av de nyanlända endast är förgymnasialt utbildade.

Att det skiljer stort mellan grupperna är nästa dåliga nyhet. Mediantiden för en syrisk vuxen i yrkesverksam ålder är 7,3 år – att jämföra med den inrikesföddas 11,8 år. För de somaliska och eritrianska grupperna är siffran inte ens mätbar i internationella studier. Endast 18,5 procent av alla i arbetsför ålder har slutfört sex-årig grundskola, så kallad ”Primary school”. Fundera på vilka jobb en vuxen med sexårig grundskola kan ta. Fundera på vilka jobb en vuxen med oavslutat mellanstadium kan utföra. Fundera på vilka jobb en vuxen som inte ens har det sistnämnda kan utföra inom två år efter ankomst. För så ser det ut i drygt hälften av fallen.

Att antalet i arbetsför ålder blir lägre med andra ord inte huvudproblemet. Huvudproblemet är att de som anländer har ickeadekvat utbildning för den svenska arbetsmarknaden samtidigt som utbildningen generellt är för låg för att under rimlig tid nå en nivå där migranten kan gå från bidrag till egenförsörjning. Lägg till att villkoren för anhöriginvandring sätts ur spel i mer än 95 procent av fallen.

Vi skriver nu mars 2015. Ingenting av substans har hänt sedan regeringsskiftet i form av reella beslut. Arbetet med migrationspolitiken har låst sig i regeringen samtidigt som Bostadsverket varnar för den sociala bomb som bristen på bostäder utgör. Skulle dessutom dessa arbetslösa migranter gå om inrikesfödda i bostadskön i tillväxtregionerna kommer främlingsfientliga krafter onekligen få ny gödning. Än så länge har Stockholm stad kunnat hålla emot men att det finns en omfattande kritik mot invandring borde vara ställt utom allt tvivel. Idag sympatiserar var fjärde väljare inom LO-kollektivet med Sverigedemokraterna. Om ni nu tycker detta är allvarligt så bör vi kanske lyssna lite vad som händer i undervegetationen. Klas Lundh, Svenska Motståndsrörelsen, är tydlig med vad han anser, och som det börjar komma allt fler sympatier för ute i landet:

”Sverigedemokraterna är en ofrivillig plog för radikalare åsikter som kommer ta över”.

Svenska Motståndsrörelsen har nu brutit med Svenskarnas Parti och samlat in de 1 500 namnunderskrifter som krävs för att bilda ett politiskt parti. Om jag inte tolkat informationen fel så är avsikten att bilda en ”politisk gren” istället för parti för att Lundh skall kunna kontrollera den bättre.

Tystnaden från Rosenbad är illavarslande samtidigt som nu nio myndigheter går ut och gör politik. Ingen på den politiska nivån har ännu tagit upp de samlade resurs- och finansieringsbehov som krävs. Dagarna blir allt färre nu innan systemkollapsen blir synlig för alla och envar. Och när den dagen kommer så kommer inga stora avsiktsförklaringar i världen hjälpa oss. Då, om inte förr, kommer Klas Lundhs profetia bli den materia vi har att hantera.

Det är bråttom nu. Väldigt bråttom. Bråttom, bråttom, bråttom.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.