DNA

  • Lördag 21 Mar 2015 2015-03-21
E-post 0

Näringsminister Damberg respektive utrikesminister Wallströms möte i forna postkontoret ”Stockholm 1” på Mäster Samuelsgatan i Stockholm blev, enligt sagesmän, en glesare besökt tillställning än vad regeringen hoppats på. Med viss lätthet kan denna besvikelse anas genom Dambergs uttalande om att det var viktigt att mötet genomfördes. Att runt tio av de inbjudna företagen valde att utebli, varav de två största aktörerna var två av dem, kan inte tolkas på ett annat sätt än att Stefan Löfvens ”image” som en näringslivs- och industriman har skadats av den diplomatiska krisen. Det är Mikael Damberg som får ta smällen inför näringslivet nu, som en närvarande vid mötet sade om den negativa utvecklingen:

”Det går fort nu”.

Att Sveriges utrikesminister har försatt sig i en arbetsam situation är en sak. Det är för näringslivet situationen blir absolut mest kännbar. Saudiarabiska arbetsvisum ges normalt för endast för sex månader i taget, för kvinnor endast 90 dagar. Vartefter dessa visum går ut kommer de inte förnyas. Rapporter från olika företag vittnar om att det endast kommer dröja ett par veckor innan effekterna blir kännbara för svenska företag. Redan nu är det klarlagt att företag som ABB sannolikt inte kommer kunna offerera på miljardkontrakt och ju längre tiden går desto mer kommer svenska företag hamna i leveransproblematik. Projektledare, arbetsledare, ingenjörer, kundansvariga och många fler – som har kontrakt att leverera – kommer tvingas lämna landet varvid kunderna måste finna andra lösningar.  Det är inte ”bara” att hyra in en ersättare med annan nationalitet, många av varorna och tjänsterna kräver år av anställning i respektive bolag för att leverera. Senast om 180 dagar kommer inga svenska medborgare kunna göra affärer i Saudiarabien.

Men det är inte allt. Saudiskt kapital har upphört att investera i svenska bolag och fonder med omedelbar verkan. Från färdiga avtal för påskrift med bokade datum för signering och överföring av medel kom för några dagar sedan, natten mellan tisdag och onsdag, beskedet om att

”Det blir inget”.

till en av mina kontakter i finansbranschen. Inte ”vi skjuter på det” eller ”vi avvaktar”. Bara beskedet ”Det blir inget” vilket i den finansiella världen innebär ”Bryt ihop och försvinn”.

Detta kommer skada Sveriges spetsforskning och tillväxtföretag mer än vi anar och jag finner det lika remarkabelt som faktiskt tyvärr logiskt att Mikael Damberg inte bjöd in några av finansmarknadens aktörer till mötet. Alla som driver någon form av företag vet hur viktig kapitalförsörjningen och dialkogen med finansmarknadens aktörer är. Framför allt i forsknings, utvecklings och tillväxtskeden. Detta känner alla till som har någon form av egen erfarenhet från näringslivet, framför allt företag som HM och Ericson.

Företagande och kapitalmarknad är kommunicerande kärl. Denna insikt ligger inbränd i varje affärsmans DNA.

Att Damberg saknar denna DNA blev tydligt då han valde att stänga ute denna bransch från krismötet. De fondförvaltare som jag pratat med och som jobbar med den arabiska halvön är negativt överraskade över att inte vara en del i dialogen med regeringen. Damberg är en skicklig politiker men har inte den grundförståelse som krävs för att säkra ett bolags tillväxt. Han saknar den intuitiva förståelsen som behövs. Han har andra talanger, tvivelsutan, men inte de som du får genom år av arbete i näringslivet och när de nu behövs som mest på den politiska nivån.

Det är nu bara en fråga om tid. Tid innan vi börjar se ännu större dramatik. Etablerade företag har bara veckor kvar att kunna leverera enligt kontrakt då deras visum inte kommer förlängas. Därefter är portarna vidöppna för konkurrenter att ta över. För kapitalförsörjningen till fonder och investeringar för tillväxtföretag har det redan hänt men effekterna av utebliven kapitalförsörjning är svår att överblicka i tid. Vissa kommer tvingas ställa in expansion och rekrytering, andra kan tvingas att lägga ner delar av bolagen. En exportorder på säg 100 MSEK har direkta eller indirekta effekter på statens kassa på mellan 80 och 95 procent. Skatten på den vinst som företaget gör är endast en tredjedel, resten av effekterna kommer av skatter och sociala avgifter på de anställdas löner samt den konsumtion de svarar för i Sverige. De varor och tjänster de kan köpa resulterar i positiva spridningseffekter.

Vad händer nu? Vi kommer sannolikt se en upptrappning i konflikten innan det blir bättre. Saudiarabien har bestämt sig för att komma ut på det sätt de önskar och de känner inte till formerna eller motiven för att ”tappa ansiktet”. De kommer höja tonläget för varje respons de får som inte möter dem där de befinner sig. Den idealbild denna stat, som i grunden är en klanbaserad beduinkultur av handelsmän och krigare, är basal för att förstå reaktionerna.

Att tappa ansiktet finns inte som alternativ för en beduinkrigare. Det finns inte i deras DNA. Det är ett okänt begrepp.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.