Eftertankar

  • Söndag 29 Mar 2015 2015-03-29
E-post 0

Den saudiske kungen hade flera krav inför försoningsmötet, kan Expressen avslöja. Stefan Löfven uppfyllde dem – åtminstone delvis – och ambassadören återvänder till Stockholm.

Men Margot Wallström är inte välkommen till huvudstaden Riyad framöver.

enligt diplomatiska källor.

Om detta stämmer, vilket jag får förutsätta att det gör då Expressen valt att publicera det, så går det i linje med vad mina källor rapporterat.

Det enda som hänt i relationen är att vi har en saudisk ambassadör i Stockholm och i övrigt en bitvis bottenfrusen relation. Artikeln i övrigt stämmer mycket väl med den övriga informationen jag fick förra veckan. Familjen Wallenberg har hjälpt till med sina kontakter men samtidigt pressat regeringen. Minst en mycket upprörd VD sökte i förra veckan upp regeringsföreträdare personligen i Stockholm för att redogöra för det dramatiskt förändrade näringslivsklimatet i regionen. Bolaget i fråga höll då på att förlora svenska exportaffärer med fler svenska leverantörer inblandade i miljardklassen. Och det var inte Saudiarabien som var motpart utan ett land som även det känt sig kränkt av utrikesministerns formuleringskonst. En formuleringskonst som hon inte tar avstånd från samt låtit meddela att hon inte backat och inte heller kan tänka sig att backa.

Det finns även annan information – om än ej bekräftad – att spridningseffekterna hann ta fart i andra riktningar. Från Egypten kommer rykten och enstaka vittnesmål om att svenska företrädare sedan två veckor finner sig allt kyligare bemötta och att allt färre vill ses med svenska regeringsföreträdare som ambassadtjänstemän. Just Egypten är intressant om vi gör en regional maktanalys.

Egypten och Saudiarabien har vid sidan av Turkiet ägnat mycket tid åt att inbördes kämpa om vem som är att betrakta som den regionala stormakten. Egypten, som dessutom har ett historiskt värdskap till Muslimska Brödraskapet, är det enda land som i modern tid kunnat möta Saudiarabien i den kampen. Muslimska Brödraskapet, sunni, och wahhabisterna, även de sunni, är bittra fiender till varandra. Att Egypten nu passar på att visa Saudiarabien ett stöd är därför en viktig signal. Det kan vara så att Egypten tog tillfället i akt att skapa en bättre relation med Saudiarabien som idag måste definieras som regionens maktcentrum. Om så är fallet, att vi kommer se ett mer enat Arabförbund där inte Egypten och Saudiarabien längre slåss om tätpositionen, så har en förändring satts igång. En mer enad sunnimuslimsk arabvärld kan komma att på ett helt annat sätt än tidigare sätta olika former av agendor. Fram tills idag har de varit splittrade och svaga i en internationell kontext men enas de, och kanske till och med utvecklar GCC, det arabiska frihandelsområdet, kan saker hända. Det ser ut som om Egypten utnyttjat det fönster som vår utrikesminister öppnat åt dem.

Var står vi idag?

  • Vi har en utrikesminister som inte är välkommen i mellanösterns maktcentrum Riyad.
  • Vi har ett enat Arabförbund som fördömt den svenska utrikesministerns agerande.
  • Vi har ett enat OIC, de muslimska ländernas samarbetsorganisation, som anslutit sig till Arabförbundets uttalanden. Totalt 53 länder.
  • De sunnimuslimska länderna visar upp en enighet vi inte sett förut med Egyptens närmande till Saudiarabien.
  • Saudiarabien nekar fortfarande svenska medborgare arbetsviseringar.
  • Näringslivet rapporterar om omfattande spridningseffekter i andra länder i området.

Jag utesluter inte, om vi överhuvudtaget skall kunna ha vettiga relationer med Saudiarabien, GCC, Arabförbundet och länderna ingående i OIC, att riksdagsledamoten (S) Björn von Sydow kommer vara tvungen att kröna sin långa karriär med titeln ”Den svenska regeringens särskilda sändebud” på ålderns höst. Tiden han får tillbringa i regeringsplanet kommer bli omfattande för att få svenska relationer att fungera med mellanöstern. En region vi är beroende av och då inte bara exporten. Om vi fortfarande tror på att en plats i FN:s säkerhetsråd är möjligt att uppnå så måste vi hantera detta då vi bevisligen har en rätt vingklippt utrikesminister. Regeringen har, som detalj, avsatt 50 MSEK ur statsbudgeten för denna kampanj och statsministerns besök i Kina var kampanjstarten om än i förklädnad.

Om detta är resultatet av utrikesministerns begrepp ”modern diplomati” och ”feministisk utrikespolitik” så finns det goda skäl till viss eftertanke.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se