Fakta, analys och åsikt

  • Torsdag 12 mar 2015 2015-03-12
E-post 0

Minst två av mina läsare, sannolikt fler, har uppenbara problem med vad som är fakta, vad som är analys och vad som är åsikt. Det finns därmed goda skäl att gå igenom vad jag anser vara fakta, analys och åsikt.

Om vi tar den senaste utvecklingen i Sveriges relationer i Mellanöstern som ett deskriptivt exempel så är det min uppfattning att förnedringen av Sveriges utrikesminister Margot Wallström vid Arabförbundets möte, det uppsagda avtalet med Saudiarabien samt att Saudiarabien har kallat hem sin ambassadör är att beteckna som fakta. Lika mycket fakta som att Israel nekar vår utrikesminister till att träffa representanter på samma nivå.

Sammantaget ger detta underlaget för en analys. Min analys är att Sverige och svenskt näringsliv går en mycket mörk period till mötes i Mellanöstern med frostiga multilaterala relationer. Vi har utöver Israel, Saudiarabien även Arabförbundet, inklusive Palestina, samt delar av G 77 emot oss vilket försvårar vår traditionella roll som medlare och industripartner.

En åsikt, i detta fall, är vad jag anser vi borde gjort istället för att kunna ha undvikit att detta skett. Att vi idag har en situation där vi har få eller inga effektiva kanaler kvar för att sprida bland annat HeForShe-kampanjen i en region som kännetecknas av krig, oroligheter, ockupation, repressiv lagstiftning och patriarkala traditioner som förtrycker kvinnor, barn och minoritetsgrupper.

Min åsikt är att Margot Wallström skulle ha följt Tysklands exempel i takt och ton. Att markera vid varje möte med Saudiarabiska företrädare men inte fästa invektiv vid landets kultur och tradition varje gång hon snubblade på en journalist. Då kunde vi haft kanalen kvar och fortsätta påverka. En annan åsikt jag har är att vi istället för att fokusera vid att basunera ut en ”top-down” kampanj som HeForShe är, där vår statsminister bär den fina titeln ”Impact World Champion Leader” bör de politiska nivåerna fokusera om vårt stöd och arbeta mer erfarenhetsbaserat, strategiskt och långsiktigt.

Detta kan den som tycker annorlunda invända mot, det är till och med önskvärt att möta andra åsikter.

Mitt alternativa förslag, som är en åsikt det med, är att vi bör fokusera på kvinnor och barn på gräsrotsnivå. Att skapa lokala folkrörelser och jobba långsamt med attitydförändringar istället för snabbfotad signalpolitik i mediablixtarna. Det som skulle kunna kallas “tyst diplomati”. Inte lika pulshöjande i den svenska debatten, inte lika många snabba poäng men det resultat på sikt.

Invändningar är möjliga, även önskvärda här.

Afghanistan är ett exempel på hur vi arbetat och hur vi både lyckats och misslyckats. Så länge vi lät vår Svenska Afghanistankommitté, SAK, arbeta med att röja minor kring floderna (främst kvinnor hämtar vatten), bygga skolor, utveckla läromedel samt bygga distriktsläkarmottagningar fick afghanska kvinnor långsamt, men säkert, en bättre situation. Detta är fakta. Sedan kom Margareta Winberg in i leken och lät SIDA lansera en ”Kasta Burkhorna”- kampanj som dels tog resurser från upprustningen av skolor och sjukvård, dels bromsade minröjningen kring de platser där kvinnorna hämtade vatten. Detta är även det fakta.

Kvinnorna kom att få en momentant sämre situation då kampanjen inte hade ett stöd  på gräsrotsnivå och instabiliteten återvände i många regioner intill dess att SAK kunde gå tillbaka till sin ursprungstanke – bygga samhälle och civilsamhälle underifrån. Nu har arbetet gått så långt att Afghanska män häromveckan genomförde en manifestation iklädda burkhor till stöd för de Afghanska kvinnor som tvingas bära detta plagg. Ett attitydskifte i ett av världens mest patriarkala länder. Långsiktighet lönar sig och ett fokus som börjar med gräsrötterna är den analys som då blir resultatet. Och som bör tillämpas med lokala anpassningar i andra områden.

Sverige, och kanske främst utrikesminister Wallström, bör – och nu kommer min åsikt – för att skapa resultat i Mellanöstern ägna sig mindre åt signalpolitik och ogenomtänkta invektiv och mer åt att skapa attitydförändringar på lång sikt

Varför? Nu kommer såväl fakta som analys:

Med Saudiarabien är nu relationerna så bottenfrusna att våra bidrag till detta, som skulle kunna ske genom samarbete på skolnivå för att ta ett exempel, är omöjliga. Detta är de erfarenheter som vi har sedan SAK mycket framgångsrika arbete samt även i viss mån något som byggt vårt samhälle. Stödet till civilsamhället, kanske främst genom kultur och idrott, skall inte underskattas då det är bland gräsrötterna demokratiska initiativ kan växa sig starka Det var inte heller så att någon svensk politiker vid förra sekelskiftet lanserade en kampanj som hette ”HanFörHenne” för att ge kvinnor rösträtt i början på 1900-talet. Reformen, kvinnors rösträtt,  var inte ens politisk i sitt initiativ, den hade sina rötter i föreningslivet och de utomparlamentariska kvinnoorganisationerna.

Detta var en kortare lektion i vad som är fakta, vad som är analys och vad som är åsikt.

Och vad som är delar av min analys och min åsikt.

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se