Juvelen i kronan

  • Söndag 1 Mar 2015 2015-03-01
E-post 0

FOI, Försvarets Forskningsinstitut, begärde i helgen en utökad anslagskredit om 90 MSEK. Om denna inte beviljas utesluter inte den nuvarande generaldirektören uppsägningar. FOI är, näst efter det mer kända FRA, juvelerna i den svenska utrikespolitikens krona. Denna myndighet, eller forskningsinstitut, tillhör bland världens ledande inom ”reverse enginering”. En vital del för alla försvarsmakter för att kunna ”räkna baklänges” på motståndarens vapensystem. Det är, inom den säkerhetspolitiska sfären, väl känt att Carl Bildt som både stats- som utrikesminister haft god nytta av det värde som FOI levererat. Den informationen har vid flera tillfällen visat sig ha ett högt värde i det internationella utbytet av varor och tjänster. Samt gentjänster.

Att ingenting bör få hota FOI ser jag personligen som självklart men det finns även en annan bild som regeringen måste ta tag i. FOI bygger utöver anslagen sin verksamhet varje år på att kunna intäktsfinansiera sin verksamhet enligt de regleringsbrev som Alliansregeringen utfärdade. Intäktsfinansiering betyder att de tar betalt för sina tjänster i viss mån och turerna kring avtalet med Saudiarabien var en sådan effekt. Utöver detta så har FOI de senaste åren byggt upp kompetens som direkt konkurrerar med delar av underrättelsekomplexet. De har avdelningar som arbetar med omvärldsanalys såsom Ryssland, Kina och Mellanöstern. Funktioner som även återfinns på Utrikespolitiska Institutet, MUST, Försvarshögskolan samt olika universitet. Vi får inte glömma att delar av detta även återfinns inne på Utrikesdepartementet samt SÄPO. Vi har att hantera omfattande överlapp på dessa områden och inte utan inslag av osund konkurrens. Det finns ett behov av en andra åsikt i många lägen men FOI har här klivit in på områden som har väldigt lite med deras ursprung och huvudsakliga uppgift att göra. Johan Ericsson, docent i ekonomisk historia, belyste problematiken i detta i sin bok ”Kampen om hotbilden”. Underrättelsekomplexet präglas av en intern, ofta osund, konkurrens. Finns det en budgetpost att försvara finns du och då kommer den positionen försvaras med alla till buds stående medel.

Peter Hultqvist, Försvarsministern, har att ta tag i detta. Samtidigt som han inte för riskera FOI framtid bör han börja städa rent i detta komplex. Utan inblandning men naturligtvis i samarbete med andra intressenter som Utrikesdepartementet, Inrikesdepartementet och Statsrådsberedningen. En inte helt lätt utmaning då dessa krafter vet hur en slipsten skall dras för att försvara sin del av kakan samt kunna ta positionen som regeringens förtrogne rådgivare. Prestige är en underskattad drivkraft i detta, det skall vi ha klart för oss.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se