Kålsuparna

  • Torsdag 26 Mar 2015 2015-03-26
E-post 0

Den diplomatiska krisen med Saudiarabien påverkar svenska företag, bland annat eftersom de inte längre får affärsvisum till landet. Vi uppmanar statsministern att ta tag i detta omedelbart, skriver Torbjörn Kronander, vd för Sectra, som verkar i Saudiarabien i Dagens Industri.

Läget mellan Sverige och Saudiarabien är allvarligare än vad som tidigare har varit känt. Saudierna har stoppat alla investeringar i Sverige och inom 180 dagar kommer inga svenskar att finnas kvar i Saudiarabien. Då löper nämligen de sista arbetstillstånden ut, och Saudiarabien har slutat att förnya dem. Detta, och mer, var något som Patrick el-Cheikh, tidigare chef för svenska handelskontoret i Riyadh, och jag diskuterade i TV-kanalen EFN igår.

Det finns goda skäl att fortsatt borra något i denna fråga, framför allt utrikesministerns bevekelsegrunder för att beteckna Saudiarabien som ett medeltida land. Många lever i villfarelsen om att Saudiarabien bryter mot FN:s mänskliga rättigheter. Om vi skall vara helt formella så har Saudiarabien aldrig skrivit under dessa rättigheter. När de antogs i FN:s Generalförsamling i New York i USA valde Saudiarabien att rösta blankt och anser sig därmed inte bundna av dessa.

Du kan inte bryta mot en konvention som stiftats utanför ditt hemland och som du inte ratificerat. Vad Saudiarabien däremot har ratificerat är den så kallade Kairo-deklarationen, en deklaration om muslimska mänskliga rättigheter, då Saudiarabien med flera länder ansåg att FN:s deklaration inte tog de religiösa hänsyn som de efterlyst. Kairo-deklarationen har inte erkänts som legitimt fördrag av FN. Kairodeklarationen om mänskliga rättigheter i islam lades fram av OIC (Organization of the Islamic Conference) som består av 57 muslimska länder och dessa erkänner Sharia, det vill säga med Koranen som grund, som legitim lagstiftning. På kartan nedan ser du vilka som anslutit sig till OIC, vilka som har observatörstatus samt i rött de som nekats anslutning till organisationen.

Skärmavbild 2015-03-26 kl. 06.27.14

Koranen, Islams heliga skrift, är även som urkund redan en form av brottsbalk. Sura 24 respektive 53 är exempel på detta. I de surorna, eller verserna, definieras några brott – äktenskapsbrott respektive stöld – samt påföljden, piskrapp respektive amputation av kroppsdel. De aktuella surorna tar även upp vilka grupper som skall kunna bli föremål för straffrabatt. Om du är slav eller icke-muslim halveras straffet.

Vad Margot Wallström lyckats med är att förklara Koranen som icke legitim grund för lagstiftning i en kultur, där religionen präglar allt, och som inte erkänner vår syn på mänskliga rättigheter. Saudiarabien har inte erkänt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och anser därmed att det är omöjligt för dem att bryta mot dessa. Och så länge vi inte erkänner Kairodeklarationens motsvarande legitimitet som urkund för mänskliga rättigheter så anser de att vi är lika goda kålsupare. Att vi sedan kallar dem för medeltida kan rimligen inte innebära något annat än en rätt häftig reaktion.

Jag vill inte på något sätt försvara Saudiarabiens syn på och tillämpning av mänskliga rättigheter men vi bör ifrågasätta vår egen syn och vår analys samt hur vi lägger fram information om sakläget. Det finns ingen värdering i att konstatera att Saudiarabien inte erkänt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, inte heller någon värdering i att vi inte erkänt Kairodeklarationen. Det är mer att betrakta som fakta. Men bedömningen är även att den svenska debatten har präglats av grova förenklingar som försvårat såväl analys som saklig grund för att staka ut vägen vart vi vill och hur vi skall nå de målen.

Och:

I Saudiarabiens ögon är vi precis lika goda kålsupare som de är. De erkänner inte FN:s deklaration, vi erkänner inte Kairodeklarationen. De gör ingen stor sak av det senare och förväntar sig, rätt eller orätt, att inte vi gör någon stor sak av det heller. Men det gör Margot Wallström som även passar på att sätta invektivet “medeltida” på dem.

Då blir det inte bättre än så här.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se