Öga för öga, tand för tand

  • Onsdag 11 Mar 2015 2015-03-11
E-post 0

Regeringen har nu avslutat det militära samarbetavtalet mellan länderna och jag kan konstatera att den linje jag förfäktade, en förlängning men utan de delar som handlade om att biträda Saudiarabien med att bygga en fabrik fanns med, förlorade. Leveransen, och service, av redan levererade system kommer dock inte påverkas då de faller under andra – mer svårpåverkade – avtal. Hyllningarna från Miljöpartiet och människorättsorganisationerna är högstämda och Miljöpartiet ser onekligen ut att ha kvitterat ut en inrikespolitisk seger. Vad den innebär i en utrikespolitisk kontext är dock något annat. Sverige har på bara några veckor gjort sig persona non grata i Mellanöstern på bred front.

Tidigare svurna fiender enas idag om en sak: Sverige är inte att lita på.

Om agerandet bedöms göra en utmärkt grund för fortsatt arbete med svensk export och fortsatta medlingsförsök är realistiskt återstår att se men jag ser mörkt på de möjligheterna. Valhäntheten löper som en röd tråd genom regeringens handlag och idag är det ingenting i sak som längre hindrar att Margot Wallström kan lägga all sin kraft på HeForShe-kampanjen. Loppet är kört för andra initiativ och när ingen längre litar på oss kan vi lika gärna fokusera på ett budskap som ingen är intresserad av men som är populärt i genus-kretsar.

Förtroendet för Sverige har i varje fall skadats nu. Vi skall inte underskatta de effekter som detta kommer få i en av världens få tillväxtmarknader. Förnedringen i Arabförbundet var bara ett pre-ludium om inte Stefan Löfven snabbt kan kompensera Saudiarabien med något annat. I ”något annat” ligger inte veckolånga internat på Bommersvik i genusteori för kungafamiljen eller utbildningar i Eco-driving på parkeringsplatsen utan tillgång till något som de kan värdera lika högt eller högre än det nu uppsagda avtalet. Stefan Löfven, som igår i SR kort kommenterade det uppsagda avtalet, vet om detta om vi drar ut hans korta kommentar ur sammanhanget:

Att säga upp ett avtal enligt avtalet är att följa avtalet.

Om du säger upp ett samarbetsavtal från den ena sidan så bygger alla positiva relationer, även i Europa, att det ersätts med något som den andra parten kan värdera högre för att den positiva relationen skall bestå. Saudiarabien har markerat mycket tydligt vad de ansett genom den offentliga förnedringen av Margot Wallström inför den internationella diplomatkåren. Ett skriftligt avtal är dock något mer i Mellanöstern. Oavsett klausulen om fem-åriga förlängningar är ett skriftligt avtal starkt symboliskt i en kultur som annars vilar på en muntlig tradition. Det som landar i skriftlig form har en mycket hög status, nästintill ett evigt liv. Symbolvärdet är starkt och vad nu hjärntrusten i Rosenbad skall erbjuda återstår att se. Svenskt näringsliv, det näringsliv som Stefan Löfven säger sig var en del av kommer i varje fall få betala det initiala priset.

Ingen i Mellanöstern kommer hellre lyssna på Sveriges protester under överskådlig tid, lika lite som Israel längre tillmäter Sverige någon större trovärdighet. Saudiarabien – den ekonomiska motorn i Mellanöstern, kommer nu börja tillämpa strikt juridisk tradition enligt Sharia bedömer jag. Öga för öga, tand för tand. Helt i enlighet med traditionen i denna region. Till och med att det synsättet har stöd i Koranen i den femte suran. Och Koranen, som vi alla vet, ligger till grund för den Sharia-lagstiftning som råder i regionen och i synnerhet präglar Saudiarabien.

Om Stefan Löfven tvekar på relevansen i detta kan han med viss fördel höra hur Arla hade det åren efter Muhammed-karikatyrerna i Jyllandsposten. Hela marknaden i Mellanöstern raderades ut över natt för deras produkter. Saudiarabien har en historia av att markera mycket kraftigt när de anser sig utsatta för oförätter. Och frågan är om hur mycket vi har vunnit förutom att Miljöpartiet har kapat en inrikespolitisk seger. En fågel, som är väl förtrogen med Arabförbundet med djupt gående kontakter samtidigt som han har omfattande affärsrelationer med arabvärlden viskade i mitt öra nu på morgonen:

Sveriges agerande i allmänhet och Margot Wallströms uttalanden i synnerhet har fått Arabförbundet att sluta upp bakom Saudiarabiens okränkbara rätt att tillämpa och tolka Sharia som dom gör. Detta kommer inte leda till en liberalisering inom överskådlig tid utan ger andra länder, som pressas av en ortodox religiös opinion, möjlighet att skärpa sina tillämpningar”.

Huruvida nu Sverige kan rädda den saudiske bloggarens liv genom sitt agerande, han som är dömd till 1 000 piskrapp och 10 års fängelse, är inte avgjort men vi kan konstatera att ingen kan uppleva ett sådant straff med livet i behåll. Saudiarabien lär inte, lika lite som Israel lyssna på Sveriges protester under överskådlig tid. Vi har sagt upp ett avtal och kommer sannolikt bli bemötta helt i enlighet med sharias tillämpningar. Uppsagda avtal.

Skärmavbild 2015-03-11 kl. 07.14.54

Vi säger idag grattis till svenskt näringsliv och alla de som tror på handel och avtal som väg till samarbete och reform. Regeringen sade igår upp ett av de avtal som Saudiarabien värderar högst. Vad Saudiarabiens svar blir, om inte Löfven är kvick i fötterna nu, är givet. Annars blir det en fortsatt spiral.

Öga för öga. Tand för tand.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se