Operation “Rädda Margot”

  • Lördag 14 Mar 2015 2015-03-14
E-post 0

Utrikesminister Margot Wallström beskriver sitt uttalande om Saudiarabien som en del av en modern diplomati rapporterar Europaportalen.

 Modern diplomati handlar om att vara rak och tydlig och att upprätthålla en ärlig dialog.

säger Wallström.

Med ens så lyckades utrikesministern med sitt uttalande, helt på egen hand, fördjupa krisen. Diplomatins protokoll följer sekellånga traditioner och signaler och har utvecklats över tid tillsammans med alla världens länder gemensamt. Wallström, eller tankesmedjan runt henne, försöker nu skyla över en av Sverige provocerad kris med att föra in för alla parter ett nytt egensnickrat begrepp som ingen i omvärlden stött på tidigare.

Konsekvensen blir att de som inte driver ”modern diplomati” är att betrakta som omoderna om vi nu tar detta uttryck ett steg till. I praktiken medeltida, det ord som fick Saudiarabien att gå i taket. I diplomatiska kretsar vägs varje ord och mening på guldvåg och analyseras noga. Såväl i Moskva som Riyadh. Krishanteringen har startat men starten blev allt annat än lyckad. Att ett land har kallat hem sin ambassadör kan dessutom bevisligen inte innebära att dialogen är upprätthållen. Att sedan ha det i min värld tveksamma omdömet att påstå att modern diplomati är något annat och bättre än ”old school” diplomati efter det som hänt under veckan och implicit beteckna traditionell diplomati som medeltida.  Med tidigare uttalanden som grund är detta direkt omdömeslöst. Detta kommer inte kunna tolkas av motparten annorlunda än att Sverige mycket medvetet avser förminska motparten en gång till.

Vi kan fundera på hur lyckat det kommer bli. Det finns dessutom signaler att såväl Kuwaits som Förenade Arabemiratens ambassadörer i veckan sökt audiens hos utrikesministern i ärendet men nekats på grund av att Wallström inte har tid. Dessa två länder, bägge nära allierade med Saudiarabien, kan som resultat av att Wallström gömmer sig komma att följa Saudiarabiens exempel. De band som finns inom GCC, det arabiska frihandelsområdet på arabiska halvön, är starka och domineras av Saudiarabien. Alla vill stå dominanten nära.

Jag måste nu på allvar ifrågasätta vad Margot Wallström ägnat sig åt under nästan tretton år på den diplomatiska absoluta toppnivån. Två perioder som EU-kommissionär och två år som FN:s speciella sändebud. Förutom praktvurpan med att Vladimir Putin agerade ologiskt och sätta bilden av honom som irrationell despot. Att Ryssland och Vladimir Putin är allt annat än irrationella är något jag utvecklar i en artikel i Dagens Samhälle, samt i övrigt väljer ett diplomatiskt språk som förolämpar Ryssland så har utrikesministern sedan hon utnämndes visat upp fler prover på populistpladder med journalister än diplomatisk rutin.

Det finns ett mer och mer patetiskt drag över svensk utrikespolitik och krishantering nu. Istället för att lyssna på expertis och följa internationella protokollära rutiner och uttryckssätt för denna situation har en ej påläst, i många avseenden dogmatisk, PR-maskin gått igång. En PR-maskin som mer vill skörda inrikespolitiska snabba poäng än förbättra våra möjligheter att påverka och agera med vår omvärld.

Om nu ” Operation rädda Margot” skall ha en minsta chans att nå effekt så bör den fokusera mer på att få hejd på det uppenbarligen okontrollerbara pladdret med journalister och skyla över misstag än att gömma sig för arabvärldens ambassadörer. Utrikesministern bör i det korta till medellånga perspektivet inte medges något tillfälle att fördjupa krisen vilket hon helt uppenbart nu gör med att måla ut motståndarnas förmåga och protokollära lojalitet som förlegade och därmed förminska dem till något som hör hemma i historiens skräpkammare.

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se