Sharia – Allahs egen lag.

  • Fredag 20 Mar 2015 2015-03-20
E-post 0

Utrikesminister Margot Wallström (S) tillbakavisar att hennes kritiska uttalanden om Saudiarabien skulle ha varit en attack mot islam i dagens interpellationsdebatt i Riksdagen. Wallström säger följande denna fredag i talarstolen

Jag har sett uppgifter på olika håll om att våra uttalanden skulle ha tolkats som en attack på islam, vilket är direkt felaktigt. Våra uttalanden har handlat om demokrati och mänskliga rättigheter, och det kommer vi också fortsätta att stå upp för.

Saudiarabien är ett viktigt land i en region av stor betydelse för Sverige och Europa. Den saudiske kungen är väktare för islams två heligaste moskéer. Saudiarabien har dessutom en central politisk roll när det gäller till exempel Palestina, Syrien, Irak, Libyen och Jemen.

Det finns uppenbara skäl att börja fundera på vad och vem Wallström talar med. Det kan inte vara vare sig kungahuset Saud eller Saudiarabiens klan som står för den juridiska uttolkningen av Islam, klanen al-Wahhab.

Till att börja med så inleddes hela den här krisen med att vår utrikesminister kritiserade den juridiska uttolkningen av Islam i Saudiarabien. Vad hon missar är att samtliga de fyra stora sunnimuslimska lagskolorna

 

  • Malaki
  • Shafi
  • Hanbali

samt

  • Hanafi

har kroppsstraff i straffskalorna.

Spöstraff samt amputering av kroppsdelar de vanligaste. Saudiarabiens statsreligion, wahhabismen, är ett derivat av den Hanbalitiska lagskolan i likhet med salafismen. Klanen al Hanbal har fortfarande än idag ett mycket stort inflytande på wahhabistisk och salafistisk lagtolkning då det är den grunden för huvuddelen av den arabiska halvöns juridiska tillämpning av Koranen. Guds egna ord. En tradition som kallas för Sharia i folkmun men som är baserad på Koranen och profetens levnadssätt. Koranen är, vilket utrikesministern borde veta men inte ger uttryck för, Islam. Sharia är med lite rakare språk Allahs egen lag.

 När Margot Wallström i talarstolen försöker påstå att hon inte kritiserar Islam vittnar detta om en relativt stor kunskapslucka om Islam och om den arabiska halvöns dynamik. Ett område som utgör Islams kärnområde och där endast ortodoxa uttolkningar av Allahs egen lag förekommer. Alla med kroppsstraff på straffskalan.

Om vi sedan gör ett hopp tillbaka till klanen al Hanbal, wahhabismens och salafismens ursprung, så är den att betrakta som ultraortodox – ännu konservativare än både wahhabismen och salafismen. Det teologiska samtalet mellan dessa inriktningar, med klara inslag av klanstrukture, är den inrikespolitiska debatt som faktiskt finns i Saudiarabien.

Svensk media, och framför allt svenska politiker i Riksdag och Regering, tycks inte tro att det finns någon inrikespolitik alls i Saudiarabien. Ingenting kan vara mer felaktigt. Den finns. Och den rör sig i dagsläget i en än mer konservativ riktning med klanen Hanbal´s tolkningsföreträde. Den saudiska inrikespolitiska debatt som förs förs inte i parlamenten, den förs i Koranskolor och moskéer. Klanen Hanbal har dessutom inget intresse av att ta intryck av vad en blond svensk sekulariserad kvinnlig utrikesminister i 60-årsåldern har att säga om vilken tolkning av Allahs egen lag som är riktig och vilken som är felaktig.

En annan villfarelse som svensk media och svenska politiker lever med är att andra länder inte är intresserade av vår inrikespolitik. De har i alla dessa fall uppenbarligen stora kunskapsluckor om vad en pressattaché har för uppgift på en ambassad. På de ambassader jag har varit i kontakt med finns alltid en pressattaché i tjänst. Han har som enda arbetsuppgift att följa svenska nyheter om Sverige och vad som eventuellt skrivs eller sägs om hemlandet i all svensk media. I dagspress. I vecko- och månadspress. I kulturmagasin och även vetenskapstidskrifter. Dessa attachéer kan i regel mer om den svenska debatten än flertalet svenska politiker och journalister. Jag känner en som arbetat i Sverige i snart tio år. Han ser tendenser och nyanser. Han ser färdriktning och han rapporterar hem till sitt departement. Varje dag.

De jag känner personligen genomskådade dagens svenska interpellationsdebatt med viss lätthet utrikesministern idag. Hon pratade mer för att försöka lugna hemmaopinionen men lyckades samtidigt förvärra situationen genom att genom sin okunskap understryka att det är just Allahs lag, Sharia, på den arabiska halvön hon åsyftar. Sharia är Islam. Islam är Sharia.

Vi kommer se en reaktion tidigast söndag, mest sannolikt måndag då fredagsbönen nu satt punkt för veckans arbete i Islams kärnområde om vi bortser från de attachéer som knackar ihop sin veckorapport. Och vad blir min gissning? Jag bedömer faktiskt att vi kommer mötas av en upptrappning av konflikten. En utrikesminister som står i Sveriges Riksdags talarstol och inte kan förstå att på den arabiska halvön är religion och sharia politik samt att politik är religion och sharia. Och:

Sharia är Allahs egen lag. Det är vad det handlar om. Oavsett vad Margot Wallström säger i talarstolen

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.