Socialdemokrat. Ett år i taget.

  • Tisdag 31 Mar 2015 2015-03-31
E-post 0

Idag förlängde jag mitt medlemskap i Socialdemokraterna med ett år till. Det var inte utan en viss tankeverksamhet men beslutet var trots allt ganska lätt. Trots att jag sannolikt upplevs som i ständig opposition mot min nuvarande partiledning och den av regeringen förda politiken samt val av samarbetspartner så finns det idag inte något annat parti som härbärgerar arvet efter Nils Karleby. Nils Karleby är den socialdemokratiske tänkare som lade grunden för det som kallas funktionssocialism. Hans teser och tankar kan bäst sammanfattas med

”Det är av underordnad betydelse vem som driver en viss verksamhet eller äger produktionskapitalet. Det intressanta är hur vi fördelar överskottet för att skapa ett jämlikt samhälle”.

Kända socialdemokrater som kan ses i hans spår är Tage Erlander, Ingvar Carlsson och i viss mån Göran Persson. Alla tre partiledare som jag står ideologiskt nära. Ingvar Carlsson lär ha fått endast en fråga när han skulle intervjuas av Tager Erlander. Erlander var endast intresserad av en sak:

Hur väl kan Carlsson sin Karleby?

Han kunde den väl. Han fick jobbet.

Idag har vi dock en annan majoritet i partiet. En postmodern tolkning av det mesta och där kanske Mona Sahlin och Margot Wallström är de mest namnkunniga. Allting är relativt, även sakläget är relativt. Med postmodernismen har även identitetspolitikens destruktiva kraft kapat partiet.

Det tydligaste exemplet på senare tid är inom utrikespolitiken. Relativt Sverige finns inga sunda demokratier i tredje världen och inte heller några som bejakar mänskliga rättigheter så mycket som vi gör. Därför är alla andra länder motståndare till mänskliga rättigheter, feminism och demokrati. Ett annat exempel är synen på Ryssland som ”ologiskt”. Ryssland är inte ologiskt och de medborgarna har sannolikt ett annat demokratibegrepp än vi. Oförmågan att sätta sig in i sakläge och andras möjligheter och vilja löper som en röd tråd genom Wallströms utrikespolitiska gärning.

Mona Sahlin, det andra exemplet, har i och för sig börjat svänga på senare tid men även hon är postmodernistiskt lagd. Hon är dessutom den som kanske förstärkt identitetspolitiken mest av alla vilket vi idag betalar ett högt pris för. Den muslimska diasporan är relativt de länder de flytt ifrån moderata och vi skall därför förstärka deras identiteter. Ingenting om att i Sverige, för att erhålla svenskt medborgarskap, är det svenska grundvärderingar som bör gälla. Svenska värden är i min värld absoluta. Bejaka inkludering och mångfald, bejaka HBTQ och kvinnors rätt till fri abort och gå utan slöja är några exempel.

Att vi ingått äktenskap med Miljöpartiet är en logisk konsekvens av socialdemokratins postmoderna utveckling till förmån för en klassisk funktionssocialistisk sådan. Miljöpartiet är, vilket jag kommunicerat tidigare, allt annat än naturlig partner. Glesbygdsfientligt och urbant. Den senast aviserade skattehöjningen på drivmedel, inklusive moms blir det 55 öre per liter bensin, är bara det ett tecken. De har även bakvägen höjt avgifter på alla växtbearbetningsmedel vilket gör det redan pressade jordbruket än mer olönsamt. Miljöpartiets politik syftar endast till att avfolka glesbygden och tvinga människor in i städerna för att därmed lämna naturen orörd. Inför denna gröna vision har dagens partiledning lagt sig platt.

Men. Funktionssocialismen har några kämpar kvar i partiet. Och så länge inget annat parti kan härbärgera och ta över Nils Karlebys idétradition, den Erlander och Carlsson hyllade och levde efter, så finns det inget annat möjligt parti än socialdemokraterna för mig att vara medlem i.

Socialdemokrat. Ett år i taget. Därför är jag kvar. Ett år i taget. Jag ger mig inte.

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se