Vi är framme nu.

  • Måndag 23 Mar 2015 2015-03-23
E-post 0

Nyheten om att det idag saknas 15 000 boendeplatser i Migrationsverkets asylprocess kommer inte som någon större överraskning för någon som följd debatt en längre tid. Att Migrationsverket nu ”förtätar” upphandlade boenden kommer inte heller det som en överraskning. I vissa fall växlas anläggningar upp från 350 boenden till 650, en förtätning om nära 100 procent. Vidare är det ingen nyhet att denna förtätning i upphandlade boenden inte drabbar de kommuner som tar emot minst nyanlända – avtalen är i regel tecknade med operatörer i de kommuner som tagit emot flest. Skillnaderna i mottagande mellan Nora och Ljusnarsberg är som dag och natt. Nora har inga egentliga anläggningar och får under kontrollerade former ta emot 50 nyanlända per år. Ljusnarsberg, med lägre skattekraft, ligger mellan 500 och 800 per år vara 200 barn som ingen vet hur läng de stannar. Kommunalrådet Eeva – Lena Jansson försöker förklara hur svårt det är att hålla kvalitet med de planeringsförutsättningarna.

Just Kopparberg är en ort jag är mycket väl förtrogen med. Jag har på nära håll kunnat se hur de stora volymerna påverkar ett litet samhälle. Jag kan konstatera att om dagens volymer skulle fördubblas, vilket Migrationsverkets aviserade förtätning, skulle vi se hur samhället skulle kollapsa helt. Inte bara skola och primärvård skulle påverkas. Ni kan fundera på hur en tätort med kanske 3 000 invånare skulle påverkas om det tillkom runt 1 000 personer som inte kan språket och inte har någon sysselsättning om dagarna mår. Framför allt hur de kommer må när de går från fyra vuxna på 12 kvadratemeters boyta till sex vuxna på samma yta. Från att vara 12 personer som delar på en toalett till att vara 18. Vare sig hygien, hälsoläge eller allmän ordning kommer påverkas positivt.

Samtidigt som Migrationsverket låter meddela att sjuk- och hälsovården för dessa nyanlända är landstingets ansvar och ordningshållningen vid de olika boendena är en polisiär angelägenhet. Ljusnarsbergs kommun, där Kopparberg är beläget, har ingen egen polis på plats normalt, endast klockan 9-15 helgfria tisdagar. Kopparberg har dock, likt bland annat Svalöv som bara har en polis i yttre tjänst kontorstid, kompenserats av medborgarinitiativ. Det som kallas medborgargarden. En del är att betrakta som mer välorganiserade och bilburna grannsamverkan mot brott. Men långt ifrån alla. Jag har sett dem.

Kollapsen är här nu. 2015 kommer vara det år vi ser hur asyl- och migrationspolitiken kollapsar under trycket. Det enda jag egentligen undrar över är vad som händer först – ett större epidemiskt sjukdomsutbrott eller att någon faller offer för våld. Internt flyktingboendet eller genom en grannsamverkan som löpt amok. Vi kommer inte kunna skaka fram 15 000 sängar med dräglig standard under tak inom den tid vi har på oss, inte heller hinner vi dimensionera vare sig arbetsmarknad, skol- och utbildningsplatser, vård eller polisväsende för det som kommer. Vi har inte tiden längre. Den har vi förbrukat.

Vi är framme vid stationen nu. Nu kommer det. Ducka.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.