Försvarsmakten och genderindustrin

  • Lördag 4 Apr 2015 2015-04-04
E-post 0

Försvarsavtalet med Saudiarabien ledde till en väldig turbulens. Nu väntar en prövning som kan få betydligt större konsekvenser för både försvaret och försvarsindustrin – nya exportregler. Saabchefen varnar för sänkt försvarsförmåga och att Sverige stängs ute från samarbeten med andra västländer rapporterar SvD. Den svenska försvarsindustrin har omkring 33 000 anställda och de 120 företag som har tillstånd att tillverka försvarsmateriel har en samlad försäljning på omkring 32 miljarder kronor. Utöver de direkta intäkterna är Försvarsindustrin innovationsdrivande. Många produkter, som krockkudden, tandimplantat i keramik och kirurgglasögon hade inte sett dagens ljus så snabbt om inte det baserats på patent som utvecklats av försvarsindustrin.

Med ett demokratikriterium skulle det bli väldigt svårt för oss att exportera, säger Pål Jonson kommunikationsdirektör på Säkerhets- och försvarsföretagen som organiserar de företag som står för omkring 95 procent av den svenska försvarsmaterielexporten.

Exporten är en förutsättning för att försvaret skall kunna köpa motsvarande utrustning för en rimlig kostnad. Inskränkningar i exporten skulle kräva att materielanslaget till försvaret höjs och att staten tar en större del av den grundforskning som krävs.

Den svenska debatten har främst kretsat kring de moraliska aspekterna och jag bedömer att det stora flertalet av svenska väljare tycker att krig är en dum idé. Även att slå ihjäl andra människor går under samma åsiktsparaply, att det är djupt omoraliskt. Men. Nu ser världen ut som den gör. Fred är det tillstånd som råder mellan krig. Ur ett historiskt perspektiv har människan i praktiken ägnat mer tid åt att slå ihjäl varandra av olika skäl än att krama om varandra. Då krävs ett försvar. Ett försvar som är beroende av att någon är beredd att leverera bättre möjligheter att slå ihjäl motståndaren än vad motståndaren har i relationen att slå ihjäl oss. Sverige har på alla sätt historiskt kunnat balansera detta samtidigt som vår civila industri kunnat dra nytta av innovationerna.

När nu försvarets enda styrka tycks vara de gender-utbildningar vi nu skickar på export finns det goda skäl ägna helheten en tanke. Vad vi ska ha för försvar, vad vi skall ha för försvarsindustri och i vilket sammanhang dessa bägge skall verka. En sak kan vi dock konstatera – att den genderindustri som Försvarmakten nu utvecklar på egen hand inte resulterar i några nya stora innovationer som krockkudden. Frågan är om denna gederindustri ens resulterar i något som kan sätta skräck i Vladimir Putin, al Shabab, Al Quaida eller den Saudiarabiska regimen.

Skall vi byta ut försvarsindustrin mot kurser i gender? Kommer vi kunna skapa 30 000 jobb i denna sektor? Är det den vägen som regeringen vill gå nu? Vad får det för följdverkningar? Kommer försvarets kurser i gender omfattas av de nya lagar och regler som kommer omgärda krigsmaterielexporten?

Frågorna är många, svaren färre. Och jag får tyvärr en känsla av att vi är på väg i fel riktning även i detta.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se