Jag förändras

  • Torsdag 30 Apr 2015 2015-04-30
E-post 0

Moderaterna måste sägas ha vunnit dagens strid om medierna med sitt förslag om att reglera det som vi kallar tiggeri. Moderaterna vill att organiserande av tiggeri förbjuds. Kommunerna bör även få anställa ­personal för att upprätthålla ordningen och se till att illegala boplatser inte ­permanentas. Dessutom bör reglerna för Kronofogden förenklas. Lagarna för hur man får bo måste gälla för alla, skriver Tomas Tobé (M) och Beatrice Ask (M) på DN Debatt idag. Och debatt blev det. I helt nya konstellationer. Ungmoderater, Vänsterpartister och Miljöpartister formerar tillsammans med Centerpartiet en ny front mot Moderater och Socialdemokrater. Förslaget rörde runt i det politiska landskapet på ett uppfriskande sätt. Även Miljöpartiet och Sverigedemokraterna tycks för första gången vara eniga om en sak. Det finns stora populistiska inslag i förslaget anser de bägge men från helt olika positioner.

Förslaget, som det kommuniceras idag, innehåller dock en rad tveksamheter och avsevärd gränsdragningsproblematik. Är Frälsningsarmens bössor och grytor att beteckna som organiserat tiggeri? Även bevisföringen kommer bli allt annat än lätt att kunna reglera. Hur straffskalorna kommer se ut är inte heller ointressant då vi i likhet med andra brott bör ha även grova brott reglerade. Senast för två veckor sedan vittnade en släkting till mig hur de nu i sitt bostadsområde får uppleva hur tiggare ringer på dörrar och sträcker fram sina skrynkliga pappmuggar. Hur de berett sig tillträde till de fastigheterna, utrustade med kodlås, vet ingen men inte heller det är ointressant då det skulle kunna falla under lagen om olaga intrång. En granne berättade för mig i vintras hur ett par hade berett sig själva tillträde till fastighetens tvättstuga. Något hon upptäckte en sen lördagskväll. Hon vågar inte, eller känner stort obehag numera, när hon tvingas gå ner i tvättstugan ensam. Det skall inte behöva vara på det sättet.

Men folk är trötta nu i min omgivning. Senast igår morse, på väg till jobbet, gick jag förbi ett tiotal ansamlingar av människor som sov i olika tillfälliga nattläger i två av de parker jag går igenom i Stockholms innerstad på väg till jobbet. Resväskor, kundvagnar, svarta sopsäckar, filtar och människor i en stor hög huller om buller kringgärdade med skräp av olika slag i form av tomma matförpackningar och plastpåsar med okänt innehåll. Några timmar senare fick jag den första pappmuggen för dagen upptryckt i ansiktet på Sergelgatan när jag pratade i telefon med en kund. Tidigare hade jag kryssat fram mellan tiggarna som satt med 20 meters mellanrum på Vasagatan och Drottninggatan. En tiggare hade till och med satt sig bredvid Bankomaten, eller nästan direkt under den, vid Norra Bantorget.

Jag vet inte vad jag är tröttast på i dagsläget.

  • Att få en pappmugg upptryckt i ansiktet med ett uppfordrande ”Pliiiiiis” och en sur blick när jag går vidare utan att gen något.
  • Att se nedskräpning i våra parker.
  • Att se hur äganderätten till mark och fastigheter urholkas (avhysningarna från kommunal och privat mark är i dagsläget en process på flera veckor givet att inte aktivistgrupper förlänger oredan)
  • Att känna hur min empati eroderas ut.
  • Att känna att jag knappt orkar köpa Situation Stockholm längre.
  • Att polisen inte lyckas ens upprätthålla dagens regleringar. Senast i veckan kunde jag läsa om en kvinna och en man som varit här i fyra månader, EU:s medborgares uppehållsrätt inskränker sig till tre månader. Polisen kan med andra ord inte klara av att upprätthålla dagens lagrum.

 Något har hänt i mig det senaste året. Jag orkar inte längre. Jag orkar snart inte hålla emot. Jag orkar inte ta in mer. Jag orkar inte känna det jag börjar känna. Empatilösheten. Hjälplösheten och uppgivenheten inför hur jag känner att jag förändras till något sämre. Något jag inte vill vara. Därför är Moderaternas förslag välkommet – att debatten tar fart. Lika välkommet som att Åsa Rengér, Socialdemokraterna, inte avfärdar förslagen.

 Det som är i särklass viktigast för mig är dock äganderätten och med vilken snabbhet tillfälliga boenden utan markägarens explicita tillstånd kan avhysas. Det skall inte behöva vara som idag, att det tar veckor eller månader för en fastighetsägare, allmän eller privat, att avhysa obehöriga gäster. Äganderätten är okränkbar och skall intrång ske i form servitut eller expropiering till så är det reglerat hur det skall gå till på ett rättssäkert sätt. Det skall heller inte behöva vara så att intrång i fastigheter, som till exempel källare eller tvättstugor, skall kunna gå obemärkt förbi. Jag kan inte tänka mig att Ungern, Rumänien och Bulgarien, varifrån de flesta tycks komma, har en annan syn på äganderätt och dispositionsrätt än vi. Att mötas av ”vi visste inte att det var olagligt” kan inte duga som förklaring. En avhysning skall inte behöva ta mer än någon eller några timmar till att den effektueras om markägaren har sina papper i ordning och ansöker om det.

Jag är personligen trött nu. Och jag känner att min empati urholkas över tid. Gör det mig till rasist? Kanske i vissas ögon gör det detta. Mest tror jag nog ändå att det stora flertalet känner igen sig och välkomnar därför en bredare debatt. EN bredare debatt som  leder till en märkbar förändring och inte blir ytterligare ett skott i luften. Och då, om inte förr om det bara blir ett skott i luften, kan vi nog se en debatt som kan innehålla rasisistiska förtecken.

Då, om inte förr, blir det inte roligt längre. För någon.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se