Livet norr om Dalälven

  • Tisdag 7 apr 2015 2015-04-07
E-post 0

I valrörelsen gick socialdemokraterna till val med löftet om en ”Skogsmiljard” som skulle satsas på skogsbruket. Stefan Löfven använde sig av termen ”Skogens gröna guld” för att ta tillvara skogens resurser. Utspelet fick genomslag även i storstäderna och möttes av ett stort gillande. Inte utan en viss förvåning av storstadssossar som hellre hade pratat skola och välfärd. Det fanns något som slog an i väljarkåren – skogen, basnäringarna, industrin. Klassiska socialdemokratiska attribut där jobben skapas. Av denna skogsmiljard har vi inte sett så mycket, däremot mer av politik som verkar i motsatt riktning. Fler regleringar och framför allt höjda skatter och avgifter för att kunna täcka upp andra reformer. Vad dagens politiker – i samtliga partier – missar är med vilka tidsperspektiv som skogsnäringen arbetar. Nyheten om contortatallens utspridning är en sådan.

Contortatallen började planteras på 1970-talet då den växer snabbare än den svenska tallen. Att den skulle tränga ut den svenska tallen bedömdes då som omöjligt. Det visar sig ha varit en felaktig bedömning. Idag har tallbestånden av Contorta nått könsmogen ålder, vid 30 år, och tallfrön sprids nu snabbt. Dessa tallar måste dock tillåtas stå kvar tills de når avkastningsbar ålder vilket är mellan 50 och 80 år. Det vill säga i minst tio år till. För att bedriva jordbruk krävs det att du har ett perspektiv på 40-50 år för att lyckas, för att bedriva skogsbruk runt 80. Regeringen, både regeringen Reinfeldt och regeringen Löfven, bedriver i bästa fall sexmånaderspolitik. Skatter och avgifter kommer som blixtar från en mulen politisk himmel stokastiskt med sex månaders intervaller och en skogsbrukare kan inte gärna avverka plantor som inte nått avverkningsbar ålder.

Det finns även en villfarelse av att skogsbruk är något som lämpar sig för alla nyanlända. Att röja sly, som kommunalrådet i Vänersborg var inne på, är idag en syssla där maskinerna kräver mellan ett och tre års vana och utbildning innan du är erfaren nog att klara av ensamarbete. Och då är det bara handmaskinerna. Fordon för att köra i skog för avverkning och transport är minst lika krävande som att köra en traktor med en 24-meters spridningsarm med 10 centimeters marginal. Att avverka skog är ingen syssla du gör utan omfattande vana. Vissa avverkningar regleras redan i skogen av vad virket skall användas till. Kaplängden och kvaliteten som kunderna efterfrågar påverkar urvalet och arbetet redan på plats samtidigt som samtliga restprodukter tas tillvara för drift av fjärrvärmeverk. I likhet med jordbruket präglas skogsbruket av ensamarbete med hög automatiseringsgrad som ställer stora krav på operatören. När datorerna i förarhytten varnar så måste han agera samtidigt som olycksrisken ständigt är överhängande. Att få en avverkningsbar tall i huvudet är ingenting du överlever. Ett missgrepp kan förstöra en skogsmaskin för flera miljoner kronor.

Att Stefan Löfven och regeringen har sjunkande siffror är därmed ingen överraskning. Satsningarna på skogen, som utlovats, har ersatts med det motsatt politik samtidigt som partikamrater till honom och mig lever i villfarelsen att skogs- och lantbruk är utmärkta dumpningsplatser för nyanlända flyktingar. Vi ser nu hur ett skogsbruk, som behöver planeringshorisonter på minst tio år då de själva måste ha ett 80-årigt perspektiv på sin investering har att hantera en regering som drivs av kvartalsekonomi och ett miljöparti som gör allt för att lägga ner näringen med att driva igenom skadliga skatter och avgifter.

Det skall mycket till nu om Stefan Löfven av skogs- och lantbruk skall kunna upplevas som den statsminister som tog tillvara de naturresurser som han utlovat. Mer än Mikael Dambergs löfte om att det skall bli lättare att låna pengar. Om jordbruket idag har svårt att få banker att låna ut pengar så är det ingenting mot vad skogsbruket har. Bankerna tittar strikt på markavkastningen och med de försämringar som nu införs slag i slag så står skogsbruket inför avgrundens rand nu. Bankerna vill se högre amorteringstakt och minska sin risk samtidigt som Miljöpartiet gör vad de kan för att göra skogsbruk olönsamt.

Lyckas Stefan Löfven marginalisera sin ”naturliga partners” skadliga inverkan, så kommer han belönas rikligt med en vänd trend i opinionen och ett blomstrande skogs- och lantbruk. Gör han det inte så kommer allt mänskligt liv norr om Dalälven på sikt upphöra golfbanorna breda ut sig i Skåne och Mälardalen med undantag för de jobb som kan skonas i gruvdriften och den personal som krävs vid våra vattenkraftverk.

Livet norr om Dalälven är hotat med miljöpartiets skadliga inverkan.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se