Magert

  • Onsdag 22 Apr 2015 2015-04-22
E-post 0

Någonstans kan jag tycka att Anders Lindbergs ledartext i Aftonbladet idag innehåller en rad med poänger och nödvändiga klargöranden. Lindberg pekar på att jämförelserna med Australiens migrationspolitik innefattar att EU vänder båtarna med flyktingar till havs. Det är bra att Aftonbladet lyfter fram just Australien som av många liberala tankesmedjor och företrädare lyfts fram som en framgångssaga i en generös migrationspolitik. Alla de länder som haft en migrationspolitik som Paul Collier klassat som präglat av ”settlement”, eller nybyggaranda, har en sak gemensamt idag:

Höga trösklar och en medveten selektering bland de som kommer.

Du skall i praktiken redan från början vara redo att komma in på den aktuella arbetsmarknaden. Vare sig välfärdssystem eller arbetsmarknadspolitik är direkt tillåtande för mer än maximalt något års arbetslöshet. Detta har lett till att migrantgrupperna, de som tillåts komma in, i vissa fall kan uppvisa högre grad av sysselsättning än inrikes födda.

Ingvar Persson, på samma ledarsida, pekar samtidigt på det haveri som nu blivit uppenbart även för Aftonbladet med de orimligt långa integrationsprocesserna. Detta har fått till följd att vi ser en motsatt utveckling än nybyggarländerna. Folk blir passiva för att vi har system som medger att de blir passiva och som förstärkts av att just de bristande integrationsresurserna.

Aftonbladets positionering är därmed klar på ledarplats, en position som ligger Miljöpartiet nära. Aftonbladet har över tid utvecklats till att ligga närmare Miljöpartiet i sin opinionsbildning än Socialdemokraterna. Från undervegetationen i Rosenbad har manglingarna inom regeringen pågått sedan i går morse inför EU:s extrainkallade toppmöte i morgon. Ett toppmöte som har en enda fråga att behandla – migrationen. Miljöpartiet har lyckats pressa Socialdemokraterna att Sverige skall verka för en ökat humanitärt flyktingmottagande och tolkning av flyktingstatus. Detta innebär att Sverige nu kommer driva tolkningen att olika stadier av fattigdom blir asylgrundande. Något vi redan nu vet inte resterande EU kommer acceptera samtidigt som vi nog inte skall utesluta att Sverige enskilt kommer tillämpa just Miljöpartiets tolkningar. Med allt vad det innebär.

Socialdemokraternas ”belöning” för denna eftergift är att vi skall driva frågan om omplacering av nyanlända inom EU. Det senare är dock en position som inte kommer godkännas av Alliansen som motsatt sig den historiskt. Redan från början har Stefan Löfven med andra ord i retur för en eftergift fått något han rimligen borde veta inte kommer få EU-nämndens godkännande. Utan EU-nämndens gillande, där Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna har majoritet, kommer Löfven inte tillåtas driva den frågan. Det som kvarstår att förhandla fram är skrivningarna kring hur flyktingsmugglare skall hanteras där det fortfarande råder oenighet mellan regeringspartierna.

Vad har då detta resulterat i? Jag skulle nog kunna kalla det ”magert” i en av vår tids största ödesfrågor.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.