Näringspolitisk Bambi

  • Måndag 13 Apr 2015 2015-04-13
E-post 0

Regeringen vill hjälpa de svenska mjölkbönderna under nuvarande kris. I kommande budgeten öppnar vi för att mjölkbönder ska kunna få kreditgarantier för lån, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) på SvD Opinion / Brännpunkt.

Regeringen motiverar detta med att svenska mjölkbönder har haft det tufft i och med en djup nedgång i världsmarknadspriserna som har lett till en likvidetskris för många mjölkföretag. Regeringen menar att kreditgarantier är vägen framåt i samverkan med bankerna i syfte att överbrygga den nuvarande krisen för de mjölkföretag som investerat och utökat sin produktion under senare år.

Det totala förslaget från regeringen, som även omfattar befrielse från koldioxidskatt för dieselbränsle i arbetsmaskiner i jordbruks-, skogsbruks- och vattenverksamheter ökas från 90 öre per liter till 138 öre per liter samt att regeringen inte kommer att införa en handelsgödselskatt enligt tidigare modell från och med 2016 är en delseger får socialdemokratin i relationen med Miljöpartiet. Men. Regeringens ovana att hantera näringsfrågor lyser tyvärr som en 1 000 W lampa i ansiktet. Ingen i regeringen har affärsmannens DNA i sig, ingen i regeringen förstår finans- och kapitalmarknadens logik. De lever på risk, de hatar osäkerhet.

Krediter har den egenheten att de förr eller senare skall betalas tillbaka, framför allt de med någon form av politisk garanti. Och. Hur regeringen skall försöka få bankerna att skilja ut ett lån som är en bro över mörka vatten från andra krediter är en manöver i den högre skolan. Banker, och jordbrukshypotek, ser endast på markvärde, anläggningstillgångar samt procentuell avkastning. Om det är en ko, en höna eller en åker som ger detta är egalt. Kreditgarantier för en bransch där världsmarknaden producerar för mycket mjölk, i detta fall, bär lite av 1970-talets handlag med den tidens varvskris. Skillnaden den här gången är att betalningsansvaret hela tiden kommer ligga på den enskilde mjölkbonden. Han kan få en respit och om marknaden vänder kan han kanske överleva. Om marknaden vänder…..

Jag är inte helt övertygad om regeringens väg nu. Delar är bra, men det finns annat som inte når upp till det betyget. Att låna pengar är alltid en sista utväg men kräver att du kan visa upp en rimlig prognos för återbetalningen. Frånvaron av erfaret affärsmannaskap är uppenbar. Jag ser idag inga tecken på att omvärlden skulle producera mindre mjölk inom överskådlig tid varför jag, om jag vore närings- eller glesbygdsminister, sannolikt skulle arbeta mer med finansiering av omställning av produktionen samt försvara Astrid Lindgrenlagarna från Miljöpartiets skadliga inverkan. Ett av svenskt lantbruks stora problem är att Miljöpartiet vill ensidigt höja kraven för svenska jordbruksprodukter men är oförmögna att få hela EU att följa efter. Detta öppnar för billigare produkter med sämre kvalitet i konsumentledet. Produkter från Polen, Portugal, Danmark, Irland med flera som använder till exempel antibiotika i förebyggande syfte.

Mitt betyg? Inte helt nöjd, det är lite för mycket Bambi i affärsmannaskapet från Regeringen Löfven. Ovanan, och den bristande affärserfarenheten, blev tyvärr tydlig. Lån till omställning – ja. Lån till konstgjord andning – nej.

Näringspolitisk Bambi. Idag på glid – men kanske kan det bli något när regeringen får mer erfarenhet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se