Utan etik och moral i Levanten.

  • Fredag 17 Apr 2015 2015-04-17
E-post 0

De farligaste IS-ledarna i Mellanöstern är skandinaver. Det hävdar Syriens president Bashar al-Assad i en intervju i Expressen. – Att se konflikten i Syrien som enbart en konflikt mellan syriska parter är inte realistiskt och inte objektivt, säger han till Expressen. Att han, en av världens grymmaste diktatorer, i intervjun, ger Sveriges feministiska utrikespolitik sitt stöd, är en något pikant detalj för Margot Wallström men det är inte det som är huvudfokus.

På en fråga om han delar svenska Säpos analys om återvändande jihadister som det största inhemska hotet i Sverige påstår al-Assad att skandinaver hör till de farligaste ledarna i den fruktade islamistgruppen IS – och att terrorismen är global.

För den insatte så är al-Assads påståenden ingen nyhet. Sverige har en historia sedan 1970-talet att ha utgjort hemvist för olika typer av frihetsrörelser och ”frihetsrörelser”. Terrororganisationen och den maoistiska gerillan El Sendero Lunimoso, ”Den Lysande Stigen, hade sitt huvudkontor i Skärholmen söder om Stockholm och mycket av PKK:s finansiering och organisatoriska första steg togs ibland annat Sverige. Att sedan ett antal svenskar genom åren haft förmånen att åka på folkmordscharter i Al Shababs och Al Quaidas regi är allmänt känt i säkerhetspolitiska kretsar.

Al-Assad uttrycker sig elegant. Han är bildad och vi kan ha vilka synpunkter vi vill på hans stil som statschef men han har rätt när han säger att ingen Syrier i grunden vill fly sitt land samtidigt som han faktiskt har en poäng i sin kritik mot Sverige. Sluta skicka ner jihadister som tvingar mina landsmän till att fly sitt land. Sveriges slappa lagstiftning och kanske framför allt Miljöpartiets ovilja att på EU-nivå tillåta samkörning av register och införandet av gemensamma riskindikatorer löper som en röd tråd genom de senaste tio åren av svenskt handlag. Alliansen är inte på långa vägar oskyldiga till dagens moras – tvärtom. En riskindikator som Miljöpartiet motsatt sig är att låta polisen se hur pass nyrakade resande från Levanten är. Om en person ser ut att nyligen ha rakat av sig ett volymiöst skägg så får det inte tas som indikator att det är en återvändande jihadist som, för att smälta in i mängden i EU bättre, rakat av det. Att titta efter dessa tecken anser Miljöpartiet vara ett intrång i den personliga integriteten. Miljöpartiet drar sig inte i regeringsställning för att lägga sig i polisiärt fotarbete.

Men åter al-Assad. Han har en poäng och pekar på att svensk säkerhetspolis inte på något sätt är aktiva i att försöka få tag i underrättelser om skandinaviska jihadister. Jag är tveksam till det för hållningssättet. All information är värdefull, sedan ligger det på analytikerna på Kungsholmen att värdera den informationen. Bara för att informationen kommer från en despotisk regim innebär det inte att den behöver vara felaktig eller värdelös.

Nu är behovet av högkvalitativ operativ underrättelsetjänst som störst. Då får vi inte lägga moraliska, etiska  eller politiska aspekter på var ifrån informationen kommer. Det vore amatörmässigt. En skicklig underrättelseman lägger inga känslor i detta. Det borde heller inte regeringen göra om den har svenska medborgares säkerhet för ögonen.

Vi kan inte kosta på oss att börja svamla om etik och moral nu. In med proffsen, de som utan känslor och utan att ta hänsyn till sådant som etik och moral kan värdera vår situation.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.