Utopia

  • Torsdag 2 Apr 2015 2015-04-02
E-post 0

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) vill bygga modulhus för att lösa flyktingars behov av boende. Det riskerar att bli Sveriges dyraste och sämsta bostadslösning någonsin skriver Dagens Samhälle. Utifrån Migrationsverkets prognoser för 2015–2018 har Boverket visat att det under de kommande fyra åren behövs 80 000 lägenheter för att ge bostäder åt de flyktingar som redan har kommit eller väntas till Sverige. Det sker i ett läge där bostadsbristen redan är akut. Regeringen lovar att bygga 250 000 nya bostäder till 2020. Men det räcker inte, anser allmännyttans organisation Sabo, som anger behovet till 426 000 nya bostäder.

Problemet ligger i att hyresvärden måste få kostnadstäckning på de 10 – 15 år, som Kaplanslummen har sitt tillfälliga bygglov. Därefter ska slummen rivas, och hyresvärden måste alltså fått tillbaka hela sin investering på 10 – 15 år. Normalt skrivs annars byggnaden av på exempelvis 50 år, medan vissa markanläggningar som avlopp kan skrivas av på 100 år, och markkostnaden inte skriv av alls. I fallet Kaplanslum måste både byggnad, anläggningar och även marken, som blir i princip värdelös när den inte längre har bygglov, skrivas av på 10-15 år.

förklarar Cornucopia.

Byggherren ska redan vid ansökan kunna redovisa varför bygglovet behövs bara under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. När tiden löpt ut ska den tillfälliga åtgärden tas bort, och verksamheten upphöra. Fastighetsägaren bär det yttersta ansvaret för avvecklingen och för att platsen återställs.

Men det stannar inte där. Vi har en parameter som kallas tid. Det byggs på många ställen ibland annat Göteborg men det går långsamt. Bostadsbristen i staden är en problematik som har växt och blivit värre för varje år. Fortfarande så släpar bostadsbyggande efter säger Björn Siesjö stadsarkitekt i Göteborg. Boverket, som tidigare varit väl försiktiga, talar sedan några timmar om att det nu krävs ett nytt Stockholm – runt 470 000 bostäder och att det på tillkommer all annan infrastruktur.

Det är en komplex uppgift, allting vi bygger i närheten av något annat överklagas, så det tar lång tid under plan- och bygglagen säger Siesjö.

En helt ny stad i Stockholms storlek. Med gator, skolor, torg, bibliotek, sjukhus och äldreboenden måste byggas. På elva år. Utan att en enda penna lämnat pennstället idag. Utan att en enda planprocess har inletts. Transportstyrelsen, för att ta ett exempel, räknar med elva år lång process från att planarbete inletts tills att en motorväg är klar att åka på. Då har de endast lagt in sex månaders försening som effekt av överklaganden.

En helt ny stad. Jag börjar nu sakta förstå vad Fredrik Reinfeldt pratade om när han återgav sina tankar från regeringsplanet. När han tittade ut över de obebyggda skogarna såg han staden för sina ögon. På samma sätt som Felipe II byggde Madrid åt sig ur ingenting och hur Brasilien byggde staden Brasilia mitt i djungeln såg han det. Staden.

Det krävs en stad nu. En helt ny stad måste byggas på elva år för att möta migrantströmmarnas behov. Låt gå, om lamellerna i samhället kan hålla ihop. Men med de kostnader och den uppofring som måste till och om inte social oro bryter ut så att staten måste ägna sig åt annat så kanske vi inte lever för att se den födas.  Stadens namn är dock givet.

Utopia.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.