Välj, tugga och svälj

  • Tisdag 7 Apr 2015 2015-04-07
E-post 0

Det faktum att många människor flytt till Sverige från framförallt krigets Syrien under de senaste åren har lett till ett ökat tryck på kommunerna. Det visar länsstyrelsernas årliga enkät som gått ut till landets alla kommuner rapporterar SR/Ekot. Förra året tog kommunerna emot drygt 45 000 asylsökande som fått uppehållstillstånd. Det är mer än en fördubbling jämfört med två år tidigare och det avspeglas också i kommunernas svar. Även på integrationsområdet rapporteras om en försämring. Bland annat erbjuder bara 30 procent av kommunerna SFI för akademiker och bara 20 procent av kommunerna erbjuder yrkesinriktad SFI vilket är en minskning från tidigare år och tvärtemot både nuvarande och tidigare regeringars utfästelser.

Av de utrikes födda i Sverige, i åldern 20–64 år, var 58 procent förvärvsarbetande 2012, att jämföra med 82 procent av de inrikes födda. Men det finns stora skillnader i förvärvs­frekvens inom gruppen utrikes födda. Störst är skillnaderna mellan personer som nyligen har flyttat till Sverige, och av den anledningen inte hunnit etablera sig på arbets­marknaden, och personer som bott lång tid i landet.

Kurvorna pekar i fel riktning. Låt oss vara eniga om detta. Och om kurvor pekar i fel riktning så måste vi göra något åt dessa. Eller? Det finns nu tre vägar att gå.

  1. Antingen som Bertil Torekull, MP, aviserade i Expressen. Tillfälligt stoppa migrationen. Eller.
  2. För att få migrations- och integrationsprocesserna att fungera måste vi radikalt sänka ersättningsnivåerna för såväl nyanlända som samt kompetenskraven på arbetsmarknaden och tvångsrekvirera mark och byggnader för lägenhetsproduktion.
  3.  Den tredje vägens politik, att inte göra någonting eller försöka skruva på marginalerna. Då kommer kostnaderna öka och ställas emot andra angelägna investeringar. Så som kvaliteten i vården eller varför inte fattigpensionärernas villkor.

Dags att välja nu. När länsstyrelserna varnar, i rollen som statens representanter i länen, så borde åtminstone statsministern reagera. Valmöjligheterna är rätt klarlagda anser jag. A, B eller C.

Det är bara att välja, tugga och svälja.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se