Allt är relativt

  • Måndag 25 Maj 2015 2015-05-25
E-post 0

Regeringen förbereder ett tiotal snabbspår för att få ut fler utlandsfödda akademiker på den svenska arbetsmarknaden. Efter förhandlingar med arbetsmarknadens parter planeras nu ett tiotal snabbspår som ska vara i drift med start 2016. Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer snabbspåren att utformas olika utifrån vilka yrken det gäller:

– När det till exempel gäller läkare så ska man kunna få anställning i vården i väntan på sin svenska legitimation. Att du inte sitter hemma och väntar utan jobbar kanske som undersköterska under tiden,

– Det handlar inte om jättestora volymer.

Båda uttalandena är helt korrekta och väl avvägda mot den verklighet som råder.

Det som möjligtvis kan läggas som en syrlig kommentar till Ylva Johansson är att så sent som för ett halvår sedan gav hon intrycket av att det just var stora volymer som bara gick och väntade på att bli hjärnkirurger och raketforskare. Verkligheten tycks ha kommit ikapp ministern nu. Vare sig utbildning eller yrkesroller är desamma i till exempel svensk sjukvård som i den syriska. Lägg därtill att 39 procent av den syriska diasporan i yrkesverksam ålder inte har fullbordat gymnasium. För den somaliska är motsvarande siffra 58 procent. Vad en somalisk civilingenjör med examen från sitt hemland skall göra i den svenska industrin är även det en fråga med många osäkerheter. Den somaliska industrin befinner sig i bästa fall där den svenska befann sig på 1980-talet. Om vi ser till vårdsektorn så är en syrisk sjuksköterska mer lämpad för en svensk underskötersketjänst – yrkesrollerna och kompetenserna ser inte lika dana ut. Och det finns inte ett spår av rasism i detta. Yrkeskunskaper är absoluta för varje marknad de är avsedda för. Inte relativa. Som parentes så kan vi passa på att då prata kompetens för byggnadsarbetare. Jag vet inget fackförbund som försvarar just sina medlemmars svenska yrkesbevis så hårt mot utländska motsvarande för de som kommer hit av olika skäl.

Om vi kommer till Alliansens kritik så är det något vi med viss fördel kan lämna till katten i stora delar. De hade åtta år på sig och lyckades inte prestera något alls. Santesson har dock en poäng – det är inte rimligt att en person med kanske sex års grundskola skall ha hur lång tid på sig som helst att matchas in mot dagens svenska arbetsmarknad som kräver runt tolv års skolgång för de relativt sett enklare arbetsuppgifterna. Vi måste, som arbetarrörelse, bita i det sura äpplet och börja skapa enkla arbeten till lägre löner. Åtta års etableringstid för hälften av de nyanlända till ”sysselsättning” (som innebär en timmas sysselsättning i veckan i sin tur – inte mer) är för dåliga siffror. Än sämre är 65 procent sysslesättningsgrad efter 15 (!) år.

Ylva Johansson är min arbetsmarknadsminister. Det jag känner av henne personligen så har hon den hårdhet som kommer krävas. Hon är långt ifrån i närheten av målet eller helt på banan ännu men bra mycket närmare än någon i den förra regeringen. Även om det trots detta är långt ifrån godkänt.

Allting är relativt. Relativt Alliansen är hon en vinnare, relativt utmaningen ligger hon långt efter. Nu är det bara resten kvar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se