Är Miljöpartiet på riktigt?

  • Lördag 23 Maj 2015 2015-05-23
E-post 0

Rebecca Uvell, med sin sida Uvell Kommunikation, har gjort ett styvt jobb med att gå igenom motionerna inför Miljöpartiets förestående kongress den 12-14 juni. Antalet godbitar i motionsfloran är många så jag lyfter bara fram två som kan sägas vara representativa och symptomatiska för helheten. För i vilken riktning som Miljöpartiet kommer att utvecklas. Motionerna 8.4, ”Förbättrad asylpolitik” samt 9.13 ”Nöjesflyget måste göras tråkigare”.

I 8.4, som stöds av Grön Ungdom, argumenteras för att bevisbördan vid asylprövning skiftas från den enskilde till Migrationsverket. Det är Migrationsverket som har att bevisa att den enskilde INTE har asylskäl istället för tvärtom. Det räcker med andra ord med att säga.

”Jag kräver asyl”

och på alla frågor från Migrationsverket räcker det med att svara

”Bevisa om ni kan”.

Ni anar nog vart det kommer ta oss

Den andra motionen, 9.13, kommer vi se en förändring vid säkerhetskontrollerna på flygplatserna. Där kommer varje resenär få svara på frågor om hur flygtrafiken påverkar klimatet. Svarar resenären fel skall denna tas åt sidan för en genomgång av ”uniformerad klimatinformatör”. Det är Miljöpartiet i Nacka, ett av MP starkaste fästen, som kommit med denna reform. Det är inte utan att jag får tankarna på ett miljöpartistiskt STASI med självaste Åsa Romson i generalsuniform, ridstövlar och ridpiska som högst ansvarig för miljöpolitiken. Vi får även klart för oss att det i framtiden kommer krävas visum för att besöka svenska flygplatser.

Jag måste faktiskt på fullt allvar fråga mig vilka personer i mitt, Socialdemokraternas,  Verkställande Utskott som namneligen tyckte att Miljöpartiet är socialdemokratins naturliga samarbetspartner. Jag har mina aningar, vissa bekräftade – vissa fortfarande obekräftade. Att jag själv varnat för detta parti är som tur är dokumenterat i AiP.

Är Miljöpartiet på riktigt? Dessvärre är det på riktigt och de sitter i Sveriges regering nu. Med positionen vice statsmininster så är de bara på ett hjärtslags avstånd från den högsta makten.

Nu fick jag ont i huvudet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se