Bondförnuft

  • Fredag 22 Maj 2015 2015-05-22
E-post 0

De flesta som söker asyl i Sverige i dag får vänta ett halvår innan asylutredningen ens börjar. Och den sammanlagda väntetiden för ett beslut väntas fördubblas i år rapporterar SR/P1. Samtidigt meddelar DT att tio asylboenden i Ludvika och Smedjebacken har kommit igenom Migrationsverkets första “nålsöga” och fått tilldelningsbeslut. Utöver de fyra boenden som redan är i drift i Grangärde, Grängesberg, Rämshyttan och Sunnansjö är sex till nu aktuella att öppna om behov uppstår, fyra i Fredriksberg och varsitt i Björsjö och Grängesberg. De redan befintliga boendena har fått förnyad tilldelning varför Dalarna kommer ta emot runt 700 personer till inom kort.Det som tillkommer till bilden är att Landstingsrådet Ingalill Persson (S) i Dalarna har öppnat för att en eller flera vårdcentraler kan komma att läggas ned nu när landstinget ska spara 300 miljoner.

En sparåtgärd som diskuteras är att ta bort läkarna på vissa vårdcentraler. Ansvarig tjänsteman – divisionschefen Ulf Börjesson – menar att patientsäkerheten inte kommer påverkas.

Det finns goda skäl att fundera på hur det går nu. Med färre läkare på plats, i vissa fall kanske tomt hela eller delar av dagar, så finns det inget stöd för en sådan slutsats. Det säger sig självt att finns det ingen läkare eller för få läkare på plats så riskeras patientsäkerheten. Det borde ligga på en tre-årings nivå att förstå detta. Om vi sedan lägger till ökningen av patientunderlaget på runt 700 mer eller mindre traumatiserade asylsökandes olika behov och samtidigt då drar ner allmän- och specialistläkarantalet tornar bilden av en systemkollaps upp sig. Den har i och för sig varit närvarande under lång tid då ett av skälen till besparingskraven är kostnaderna för stafettläkarna. Arbetssituationen är idag så pass allvarlig att inte många söker sig till dessa orter. Nu ökar pressen ytterligare samtidigt som resurserna i form av läkare blir färre.

Finns det då något slut på detta? Svaret är sannolikt nej under överskådlig tid. Förslaget om omfördelning av flyktingar inom Europa som EU-kommissionen lade fram stöds endast av Tyskland och Sverige rapporterar källor från bland annat Bryssel, Warszawa och London. Det kommer inte bli något av det förslaget – motståndet mot ett solidariskt europeiskt flyktingmottagande från övriga Europa är kompakt oavsett dimridåer från den svenska politiska nivån. Östeuropa förbereder sig samtidigt för en Ukrainsk flyktingström och prioriterar, helt naturligt, de strömmar som ligger dem kulturellt nära. Ukrainska gästarbetare är dessutom väl sedda även i Sverige om de skulle ta sig hit, de är kända för att arbeta hårt och vana vid långa arbetsdagar.

Själv känner jag mig inte längre uppgiven. Uppgivenheten har lämnat mig nu till förmån för ett ”jaså”. Jag kan bara konstatera att även om vi får hejd på de volymer som anländer idag så kommer integrationsarbetet som ligger framför oss kunna sysselsätta oss för 20-30 år framåt innan vi på något sätt kan andas normalt igen. Grupper som ligger kulturellt långt ifrån oss skall integreras i samhället, de skall utbildas och vi skall försöka skapa jobb och bostäder. Var alla dessa skall bo under tiden vi är sysselsatta med allt detta vet vi inte, det kommer behöva byggas 430 000 bostäder fram till 2020, om fem år. I år startas produktionen av 40 500. Vi ligger med andra ord redan back samtidigt som bostadsminister Kaplan tycks ha parkerat sig utanför medias räckvidd. Han ger inga intervjuer i ärendet.

Alla dessa “högutbildade” skall få jobb inom två år enigt integrationsanvsarig ministers utsago, alla de 58 procent somaliska flyktingar som endast har grundskola eller oavslutad grundskola samt alla de 39 procent syrier med motsvarande utbildningsnivå skall beredas en arbetsmarknadsadekvat utbildning för den svenska arbetsmarknaden som är en av de högst automatiserade i världen. De skall, i varje fall i teorin, inom två år lärt sig språket och hittat sin roll i samhället. Enligt visionen i varje fall. Med ett års väntan på besked så återstår därmed tolv månader att uppnå allt detta. Enligt visionen.

Så ser det ut. Det ser illa ut helt enkelt. Men på något sätt så skall allt detta vara en lönsam affär för oss redan för första generationens migranter om jag har förstått statsministern och hans företrädare i ämbetet rätt. Jag landar numera i följande slutsats:

De som talar sig varmast för migrationens ekonomiska tillskott och motiverar detta genom att försköna sanningen och medvetet utelämna avgörande fakta och systembeskrivningar kan det nog vara att det är just dessa som tror minst på den. Om du behöver försköna eller göra våld på sanningen för att försvara din position så kan du, enligt svenskt bondförnuft och beprövad erfarenhet, inte längre vara övertygad om att du har rätt.

Eller? Var har jag fel i sådana fall?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se