Breaking News: EU:s förslag om migration

  • Måndag 11 maj 2015 2015-05-11
E-post 0

EU söker idag stöd i FN:s säkerhetsråd att få beskjuta människosmugglares fartyg i Libyen och samtidigt planeras ett EU-beslut på onsdag som ska kvotera ut flyktingar på alla EU:s 28 medlemsländer. Båda EU-initiativen kommer att bli hårt omstridda rapporterar SVT. Vilket av alternativen som blir mest omstritt återstår att se. EU och NATO kan riskera att dras in i strider med IS och olika andra extrema jihadistgrupper i Libyen. Det handlar om att förstöra fartygen när de är tomma.Mot förslaget att kvotera flyktingarna i enlighet med befolkning och ekonomiska förhållanden väntas våldsamma protester från Storbritannien och Ungern.

Det är den brittiska tidningen The Guardian som har fått ett utkast till det förslag om kvotering som ska diskuteras på onsdag. De nya EU-reglerna för mottagande av flyktingar kräver bindande obligatoriska regler som skapar ett kvotsystem. Ledarsidorna.se kan som enda svensk media publicera detta dokument som ett resultat av citeringarna och samarbetet med europeisk media under förra veckans arbete med artiklarna om Polisario och Marocko där Ledarsidorna bröt igenom i bland annat fransk media.

Det som kommer bli stötestenen i EU är såväl ekonomi som att små EU-länder, som inte tagit emot några volymer att tala om, nu tvingas till det via lagstiftning. EU-kommissionen nämner nivåer på 50-60 miljoner € för programmet 2015/16 men då bygger det på att samtliga länder ställer sig bakom grundtanken att EU ökar sitt mottagande av kvotflyktingar. Vi vet redan idag att så inte kommer ske då Ungern förbereder sig för att ta emot flyktingar från Ukraina vilka inte omfattas av EU-kommissionens förslag. Det enda som skulle kunna göra det möjligt för länder som Ungern och Storbritannien att ratificera avtalet är att de erhåller en vittgående ekonomisk kompensation för detta, något som med dagens pressade EU-ekonomi sannolikt är långsökt.

Ledarsidorna.se vill dock vara tydlig med att det som publiceras inte är det slutliga dokumentet som ministrarna skall förhandla om utan detta är det vid denna tid underlaget från lunchtid idag. Det formella beslutet, att förkasta eller ratificera det, kommer tas på onsdag.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se