”Det går alltid bra för socialdemokraterna”

  • Söndag 10 Maj 2015 2015-05-10
E-post 0

Regeringen får nu skarp kritik från flera håll för sitt förslag att införa en skatt på förnyelsebar energi. Enligt regeringen tvingas Sverige ta bort skattfriheten på grund av ett avtal med Norge, men det finns kritiker som menar att regeringen går mycket längre än avtalet kräver. Något som kommer att slå hårt mot solcellsbranschen rapporterar SR/Ekot. Vare sig Ibrahim Baylan, ansvarig energiminister eller vice statsminister och miljöministern vill kommentera detta trots frågor från media.

Kritiken är nästan lika skarp mot detta förslag som mot socialförsäkringsminister Regnérs förslag om att möjliggöra för kommunerna en höjning av hemtjänsttaxorna för 78 000 av Sveriges pensionärer. Regeringen kommer att, om detta genomförs, dra tillbaka 148 MSEK från det kommunala utjämningssystemet.

Jakten på reformutrymme har börjat.

Regeringen kommer ha ett styvt jobb att få ihop höstbudgeten. Försvarsöverenskommelsen skall finansieras samtidigt som notan för mottagningen av ensamkommande flyktingbarn ökar från 4 MDR SEK till 8 MDR SEK för att ta två exempel. Regeringen har sannolikt nått taket för hur mycket pengar de kan flytta från biståndsbudgeten till migrationsrelaterade budgetposter i enlighet med DAC-reglerna inom OECD. Samtidigt måste regeringen börja uppfylla vallöften nu, med tre svikna så har utrymmet för glidningar nu reducerats till noll. Regeringen kan inte heller börja peta i jobbskatteavdragen eller återinföra en fastighetsskatt. Den välmående medelklassen i storstäderna är nämligen inte så välmående alls. Jobbskatteavdragen har använts till att öka hushållens skuldsättning när medelklassen köpt finare bil än grannens och större hus än kollegans. Allt finansierat med lånade pengar. Skulle regeringen börja peta i dessa hushållsekonomier riskerar bolånebubblan att spricka okontrollerbart. Vi vet var det slutade när den sprack för 25 år sedan. Av samma skäl måste regeringen se till att kommunerna börjar bygga bostäder på något sätt – kommunernas ekonomier är ansträngda och det finns inte det fria kapital som erfordras för att trycka igång bostadsbyggandet på bred front. De kommande fem åren måste 430 000 bostäder färdigställas eller drygt 85 000 per år. 2015 påbörjas produktionen av 40 500 bostäder, inte ens hälften av behovet.

Stefan Löfven sitter därmed inte in någon avundsvärd situation. Han kommer vara tvungen att dammsuga statsbudgeten på varje öre för att över huvud taget hålla allt flytande och samtidigt så måste han börja uppfylla vallöftena. Enligt källor från Rosenbad så har Löfvens prioriteringar hitintills präglats av kandidaturen till FN:s säkerhetsråd men hela förra veckan rensades kalendern för regeringsintern krishantering. En nybliven tjänsteman vid ett departementen frågade en av sina ädre kollegor vad som krisade nu i veckan. Den numera rätt luttrade och trötte tjänstemannen svarade den unga kollegan följande.

”Vad krisar inte”?

Det krisar nu rätt rejält. Olika politikområden och ministrar kommer tvingas införa impopulära skatter, något som de inte har varit beredda på samtidigt som regeringens siffror sjunker som stenar. Detta samtidigt som Hans Dahlgren, Stefan Löfvens närmaste man, bara har ett mål – avsluta sin långa karriär som ambassadör i FN:s säkerhetsråd. Dahlgren är erkänt skicklig maktspelare med bara fokus på den egna karriären men vitsordat urusel på samordning och politisk projektledning. När nu finansen jagar varje ledig krona för att regeringen skall kunna leverera och samordningen inte fungerar så blir det kris på kris för regeringen. Baylan, Romson och Regnér kommer, med viss rätt, kunna anklagas för löftesbrott mot viktiga väljargrupper. Allt medan Hans Dahlgren istället för att samordna funderar på vilken läktare han kommer köpa säsongsbiljetter till NY Rangers hemmamatcher när han nått sina drömmars mål. Funderar på om vi inom överskådlig tid kommer få höra Mikael Damberg säga sin älsklingsmening:

”Det går alltid bra för socialdemokraterna”

Det kan nog dröja ett tag. Ett bra tag.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se