Flyktinglägret – den sista utvägen

  • Söndag 17 Maj 2015 2015-05-17
E-post 0

Sverige använder allt mer av biståndet för att bekosta flyktingmottagande i Sverige. 22 procent av biståndet går i år till flyktingkostnader.

Vi har en ansträngd budgetsituation där vi tyvärr inte kan se på något annat sätt. Vi för diskussioner i regeringen också om hur man kan få ner kostnader som är höga på grund av långa handläggningstider. Vi har höga schablonkostnader. Det borde gå att få ner kostnaden så att vi får ner procenten utan att vi tummar på asylrätten.

säger biståndsminister Isabella Lövin, MP till SR/Ekot.

Lövin ger ett resonerande och problematiserande, bildat, intryck i uttalandet och ger inte uttryck för samma dogmatism som hennes två språkrör. Hon berör ett tidigare tabubelagt område utan att på något sätt verka extrem. För det är problematiskt att vi drar tillbaka bistånd från de absolut fattigaste världsmedborgarna. Det som blir tydligt i resonemanget är att migration inte är en lönsam affär inledningsvis vilket om inte annat hennes chef, utrikesminister Wallström, lät påskina i en debattartikel i DN före valet 2014.

För vi har problem nu. Vi har haft problem länge. Sverigedemokraternas framfart i opinionen beror inte, som SIFO:s analyschef Toivo Sjödén påstår, att FP och KD gjort sina migrationsutspel. Det beror på att förändringarna nu blir märkbara även in i storstäderna. I stadsdelen Majorna/Linné – som beskrevs igår – är kostnadsmassan för försörjningsstöd så pass hög att andra budgetposter nu dras ner. Tillgången på specialpedagoger för barn med särskilda behov stryps nu sakta men säkert, trots lagkrav enligt bland annat LSS. Välfärdens resurser dräneras sakta idag men blickar vi ut lite över horisonten så visar en del andra erfarenheter om att även om det ser ut att gå långsamt så är det en chimär. Politiker och tjänstemän försöker febrilt lappa lite här och skära lite där för att hålla dagens välfärdsmodell flytande. Det går under en tid men en dag kommer detta övergå i ett dramatiskt händelseförlopp. Det finns inget kvar att lappa och laga med längre. Att vi ligger så högt i omfördelningen av biståndsbudgeten är en mycket allvarlig varningssignal. Vi står inte långt ifrån en systemkollaps nu. Och. Regeringen har inte visat, lika lite som oppositionen, någon insikt alls hur brådskande det är.

Lövin öppnar dock dörren, sannolikt omedvetet, för i varje fall ett alternativ som nu rycker närmare. De långa handläggningstiderna säger hon är ett problem. Det finns en hel del att säga om detta, dessa handläggningstider är inte bara beroende på handläggarna på Migrationsverket. Lika mycket beror det på det regelverk som omger den asylsökande. De bor ofta på boenden där inte Migrationsverket är närvarande alls som gamla nedlagda kursgårdar ute i ingenstans. Möjligheterna att avvika eller glömma bort tider är oändliga vilket spär på förseningarna samtidigt som Migrationsverkets egna resurser bara är dimensionerade för runt 25 000 asylsökande per år. Idag har vi det fyrdubbla varför den systempåverkan som tagit regeringen och oppositionen på sängkanten är lika självklar som det är upprörande att ingen av den nuvarande och den förra regeringens ministrar insett detta. Ansvaret faller tungt på Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven.

Men det finns faktiskt ett alternativ kvar. Ett alternativ som jag i grunden värjer mig mot men som mer och mer ser ut att bli det enda rimliga om inte hela systemet, inklusive bostadssituationen som råder i hela landet, annars kollapsar.

Flyktingläger. Regelrätta flyktingläger.

Ponera att vi lyckas skaka fram ett antal nedlagda flygfält med tillhörande hangarer eller motsvarande lagerlokaler. Dessa har den fördelen att el och vatten samt avlopp är framdraget redan idag och volymen som lagerlokalen eller hangaren utgör kan fyllas med våningar med sovmoduler staplade på varandra eller sovsalar. Flyktingarna får själva, under arbetsledning, svara för skötsel av lokalerna, matlagning men även andra tjänster. De som säger sig ha vårdutbildning eller lärarutbildning kan med viss fördel då arbeta i de sjukstugor och de skolor som krävs för att ta hand om de som är skolpliktiga eller är i behov av vård. Under handledning och kanske främst kontroll av kompetensen. Mat produceras av de asylsökande själva i olika centralkök samt att dagersättning endast betalas ut om de stannar kvar på anläggningen.

För de som inte blir ianspråktagna av den, för anläggningen, nödvändiga driften kan även enklare tillverkningsindustri förläggas där. Det är ingen hemlighet att sådana finns på merparten av Sveriges kriminalvårdsanstalter och liknande industrier bör kunna organiseras. Asylprövningsprocessen skall präglas av sysselsättning som bara avbryts av undervisning i svenska, vård, utbildning samt möten nödvändiga för asylprövningen.

På varje sådan anläggning bör Migrationsverket även ha ett platskontor som svarar för hela kedjan av utredning och handläggning av de asylsökandes skäl. Från identitetskontroll till slutligt beslut. Efter beslut väntar omedelbar kommunplacering eller i förekommande fall avvisning. Varje anläggning är bemannad med personal som svarar för de boendes säkerhet dygnet runt. Anläggningarna ägs och drivs av Migrationsverket och inte av privata välfärdspirater.

Jag är fullständigt medveten om att detta förslag väcker obehagliga bilder, till och med anstöt, jag är själv inte helt förtjust i de bilderna som jag får. Men. Vi måste, med dagens volymer, på något sätt få det att fungera bättre än idag. Systembristerna dränerar övriga system och med dagens volymer så krävs ett industriellt, processinriktat, anslag för att komma tillrätta med det. Och vi bör nog minimera tiden för debatt, det börjar bli rätt bråttom nu.

Är det någon som har ett bättre förslag? Som är bättre, mer rättsäkert, billigare och genomförbart? Som samtidigt lättar på systempressen? Jag är inte förtjust i detta så jag ser fram emot alla andra inspel som har en realistisk möjlighet att genomföras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.