Hunger

  • Onsdag 27 Maj 2015 2015-05-27
E-post 0

I Österrike tvingas 100-tals asylsökande bo i tillfälliga, och omdiskuterade tältläger i städer som Salzburg och Linz. Det kommer fler flyktingar än på länge till landet, och regeringen och delstaterna inte fått fram tillräckligt många asylboendeplatser rapporterar SR/Ekot. Adam, Kenan och de andra flyktingarna i lägret hoppas inom kort komma till riktiga boenden. Och Adam riktar en uppmaning till de europeiska länderna:

– Förbered er på att det kommer komma många fler flyktingar, säger han.

En stickreplik som fångar något. En känsla som funnits ett tag. En ”aning” av att det vi sett så här långt inte på något sätt är slutet. Det går inte att utesluta att vi med Adams lågmälda, men skarpa, uppmaning nu fått den enda varning vi kommer få.

Syrien är, som bekant, i spillror samt Iraq har i praktiken upphört att vara. Sönderslitet av krig fungerar den egna livsmedelsproduktionen allt sämre. Samtidigt så finns det i Mellanöstern ett antal länder som kan sägas utgöra tickande bomber. Egypten, som idag styrs av militären, är allt annat än stabilt. Muslimska brödraskapet är på reträtt eller tillbakapressade och det råder ett lugn för närvarande. Ett bedrägligt lugn. Ser vi till de makroekonomiska förutsättningarna i Egypten så borde det få nackhåren att resa på sig.

Egypten växer idag med en miljon medborgare varje år. Bostadssitutionen i Kairo och storstäderna är så pass allvarlig att myndigheterna nu överväger att bygga en helt ny storstad. Bostäder byggs dessutom nära vattendrag för vattenförsörjningens skull, på den enda bördiga mark som finns i Egypten. Den svartjord som finns har dessutom stora problem med föroreningar – de som tar sig tiden att åka till Övre Nilen, i gränslandet till Sudan, kan se hur förorenad denna livlina i regionen är. Egyptens självförsörjningsgrad avseende livsmedel sjunker nu dramatiskt. Det finns de som räknat på den utanför de officiella siffrorna och landat på runt 40 procent. Egypten importerar idag 60 procent av sitt vete som utgör basen i befolkningens kolhydratintag.

Vi kan fundera ett tag på vad som händer om Egypten kastas in i nya oroligheter – hur det kommer påverka deras idag på tok för låga livsmedelsproduktion och hur nu den syriska självförsörjningsgraden påverkas. Fler oroligheter kommer dessutom påverka dessa länders betalningsförmåga för import av livsmedel. Sverige är dessutom ett av de länder som skär hårdast i biståndsbudgeten för att täcka dagens migrationskostnader. Bistånd som kanske hade kunnat göra vattnet i Nilen renare, som kanske hade kunnat utveckla livsmedelsproduktionen i regionen.

Adam vet sannolikt mycket väl vad han pratar om. Vi närmar oss med stormsteg en punkt när vi kommer se helt andra flyktingströmmar. När det inte är krig och förföljelse som utgör grunden utan något mycket mer kraftfullt som driver på flyktingströmmarna.

Hunger.

Fundera ett varv till om vad som skulle ske om dagens flyktingströmmar som kan räknas i 100 000 – tal på grund av krig ersätts med miljontals som flyr för hunger. Och om vad som skulle ske om Muslimska Brödraskapet och andra religiösa fundamentalistiska sekter skulle utnyttja detta för sina syften. Fundera på om vi har en regering som egentligen agerar så klokt i förhållande till vår egen livsmedelsproduktion. Miljöpartiets politik, som idag har ett stort genomslag för svenska jordbrukares produktionskapacitet, är den som tillåts råda.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se